CHÓR SZKOLNY

CELE I ZADANIA CHÓRU SZKOLNEGO

I.                    Poznawczo – kształcące:

1.Zapoznanie uczniów z wartościową literaturą chóralną różnych epok, twórczością kompozytorów polskich i obcych, z uwzględnieniem utworów kompozytorów współczesnych.
2.Kształcenie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.
3.Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno- emisyjnej.
4.Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
5.Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
6.Poszerzanie wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego.
 

II.                  Wychowawcze:

1.Pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, regionalną, środowiskową.
2.Wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu.
3.Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i jego wyniki.
4.Rozbudzanie zamiłowania do zbiorowego śpiewania.
5.Umacnianie dyscypliny i solidarności koleżeńskiej – niezbędnej w pracy zespołowej.
6.Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.
7.Przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.
8.Przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego lub udziału w ruchu amatorskim.

 

III.               Użytkowe:

1.Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych.
2.Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
3.Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.

Sprawozdanie z działalności chóru szkolnego (I półrocze 2018/2019) – Jolanta Junkiert

Liczba członków – 75. Członkami chóru szkolnego są uczniowie z klas IV- VIII.

Próby odbywają się w środy  o godz. 14.35 w sali 07.

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018chór uczestniczył w:

1.       Uroczystym rozpoczęciu Roku Szkolnego 2018/2019
2.      
Uroczystej Akademii z okazji Dnia Nauczyciela 12.10.2018
3.      
Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości  10.11.2018
4.      
Jasełkach Bożonarodzeniowych w szkole -  21.12.2018

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z założeniami przez cały rok szkolny.

 


Ważniejsze występy:

Składający się z 23 uczennic chór 2-głosowy istnieje od 1990 roku, a jego opiekunem jest mgr Jolanta Junkiert.


Chór szkolny.

    Chór szkolny bierze udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych między innymi: rozpoczęcie i zakończenie Roku Szkolnego, ślubowanie I klas, Dniu Nauczyciela, Dniu Niepodległości, Dniu Ziemi, itp.

    W 1994 r. zdobył III miejsce w Konkursie Chórów A'Capella w województwie płockim w kategorii szkół podstawowych.


Chór szkolny 2001