GALERIA  ZDJĘĆ  2013/2014

 

Zakończenie roku szkolnego
 

 

 

 

Szkoła z Prawami Dziecka - III edycja

"Znamy swoje prawa i obowiązki.”

W związku z przypadającą w 2014 roku 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka  w dniu 24 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji zorganizowanej w ramach III edycji programu  „Szkoła z Prawami Dziecka”.

Prowadząca to spotkanie Aleksandra Wrońska powiedziała, że edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.W czasie spotkania obecni uczniowie mogli przypomnieć sobie Prawa Dziecka oraz ich interpretację przygotowaną w formie prezentacji multimedialnej przez uczennice  Agnieszkę Garwacką i Karolinę Kocot. Wspólnie zastanawialiśmy się  czy znamy swoje prawa? czy wiemy kto dba o to, aby te prawa były respektowane? aż  wreszcie, co nie było łatwe czy potrafimy wskazać wokół siebie takie osoby, które dbają o nasze prawa.Uznaliśmy, że najbardziej zaangażowanymi  przedstawicielami lokalnej społeczności, rodzicami, pracownikami szkoły czy nauczycielami, którzy w swej codziennej pracy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw są:
1.p. Małgorzata Kubiak - rodzic zaangażowana w życie szkoły od początku edukacji. Chętny, pomocny, organizator imprez dla dzieci np.balu dla obecnych wszystkich klas VI.
2.p. Joanna Popowska - kierownik Klub Profilaktyki Środkowej „Nasz Domek”, co roku zbiera fundusze na ferie i wakacje dla dzieci, czynnie uczestniczy w życiu parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.
3.p. Monika Cieśla - nauczyciel nauczania początkowego. Współpracuje z Fundacją"Portal Fm - Pomagamy Dzieciom".  Obecnie wychowawca klasy I.
4. Iwona Kobylańska -  nauczyciel nauczania początkowego. Od 2001r. wolontariusz Fundacji "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom". Otrzymała I miejsce za scenariusz lekcji  „Prawa dziecka, czyli co mówimy i robimy w imię prawa najmłodszych” (organizator Unicef). Obecnie wychowawca klasy Ib.
5.p. Dorota Nisztor - nauczyciel nauczania początkowego.Od 3 lat współpracuje z Unicefem  organizując uroczystości  na temat PRAW DZIECKA, w ramach SZKOLNEGO KLUBU UNICEF. Uczestniczyła czynnie w projekcie Unicef  „Dzień Zmian”. Współorganizator cyklicznego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moje Europejskie Wakacje”, „Piękno wybranej stolicy europejskiej”. Obecnie wychowawca klasy Ia.
6.p.Katarzyna Aleksandrowicz - nauczyciel informatyki, wcześniej techniki. Od 10 lat opiekun Dziecięco- Młodzieżowego Klubu  Europejskiego. W ramach pracy SZKOLNEGO KLUBU UNICEF organizator uroczystości Praw Dziecka.Od kilku lat współpracuje z Unicefem organizując takie akcje jak:  „Dzień Wiosny w Europie”, „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna”, „Szkoły dla Afryki”, ”Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Dzień Zmian”,„Nasi przyjaciele z Kamerunu”.Organizator „dni Europy” w szkole. Od kilku lat współorganizator Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Wielokrotny opiekun Samorządu Uczniowskiego.  Zorganizowała zbiórkę rzeczy, artykułów szkolnych, chemicznych  dla Szkoły Podstawowej w Piotrkówku  z gminy Słubice.W 2001r nominowana do nagrody „Belfra roku” przez młodzież naszej szkoły.
7. p. Rafał Wichrowski -  szkolny informatyk. Chętny i pomocny w każdej wolnej chwili, wszystkim służy swoją wiedzą, czasem i umiejętnościami. Brał udział w akcjach: „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna”, ”Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Szkoły dla Afryki”oraz  „Nasi przyjaciele z Kamerunu”.

Osoby te zostały uhonorowane Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka oraz pamiątkowymi dyplomami wręczonymi przez przedstawicielkę SU Aleksandrę Palusińską.
Warto podkreślić, że odznaka jest w tym roku nadawana w Polsce po raz pierwszy. Wręczenie Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka poprzedziło głosowanie uczniów. Przeprowadził je Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p.Monika Żbikowska. To społeczność szkolna  po zapoznaniu się z sylwetkami nominowanych, zadecydowała, do kogo trafi to wyróżnienie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Występy artystyczne  uczniów klasy Ia przygotowanej przez p.Dorotę Nisztor uświetniły całą uroczystość. Dekorację uroczystości stanowiły  plakaty i prace plastyczne propagujące prawa i organizacje działające na rzecz dzieci przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką p.Jadwigi Grali. Nad całością przebiegu projektu czuwała p.Katarzyna Aleksandrowicz opiekun Dziecięco – Młodzieżowego Klubu Europejskiego.

 

Piosenka przyrodnicza
 

Turniej Piłki Nożnaj
 

Piknik Rodzinny
 

Bal VI klas

Delegacja Mongolii

 

 

Piknik Europejski - Mitiszczi - parada

W dniach: 7 V 2014r. oraz 10 V 2014r. nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w ramowym programie XVI Pikniku Europejskiego. Tegoroczny program przeznaczony był zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. W związku z tym, dnia 7 maja nasi gimnazjaliści wzięli udział w grze miejskiej „Świat bez granic”, polegającej m.in. na wykazaniu się podstawową wiedzą na temat wybranych państw Unii Europejskiej oraz miast partnerskich Płocka. 3-5 osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę musiały wykazać się wiedzą na temat geografii, historii, kultury i tradycji wybranego państwa UE, znając m.in. położenie na mapie, ustrój polityczny, hymn, flagę, atrakcje turystyczne oraz elementy kulturowe. Natomiast w sobotę, 10 maja w godzinach popołudniowych uczniowie szkół podstawowych wraz z nauczycielami uczestniczyli w Paradzie Europejskiej. Jej celem była prezentacja jednego z państw europejskich oraz miasta partnerskiego Płocka, którym w przypadku SP nr 21 było rosyjskie Mytiszczi. Biorący udział w paradzie zobowiązani byli do przygotowania flag narodowych, emblematów, strojów oraz hasła lub okrzyku w języku wybranego państwa. Przygotowane parady oceniane były przez jury, które punktowało m.in. dużą ilość uczestników z danej szkoły zaangażowanych w paradę, walory artystyczne oraz kreatywność.

Koordynatorem Parady w Zespole Szkół nr 2 była Dorota Nisztor. Lista uczestników Parady:

·         klasa 1a 11 uczniów  z wych. Dorotą Nisztor

·         klasa 2a 8 uczniów z wych. Hanną Staniszewską

·         klasa 2d 6 uczniów z wych. Marią Kuźniewską

·         klasa 3b 10 uczniów z wych. Jadwigą Stasiak

·         klasa 3c 15 uczniów  z wych. Marzeną Sadecką

·         klasa 3e 10 uczniów z wych. Beatą Różańską

·         klasa 4a 12 uczniów

·         klasa 4b 18 uczniów z wych. Mileną Miszewską

·         klasa 5b 11 uczniów z wych. Magdaleną Żuchewicz

·         klasa 5c 12 uczniów z wych. Anną Olczak

·         klasa 2 G 8 uczniów

        W Paradzie wzięło udział 121 uczniów ze szkoły z  9 wychowawcami i 5 nauczycielami - Monika Cieśla, Małgorzata Koper, Katarzyna Bieńkowska, Milena Żyłowska, Agata Mazur.

O 13.30 spotkaliśmy się w szkole i ruszyliśmy w zwartym szyku na miejsce zbiórki wszystkich grup - pod Teatr Dramatyczny. Po wydaniu sygnału do wymarszu wszyscy uczestnicy Parady maszerowali ulicami miasta Płocka. Przy kinie „Przedwiośnie” zaprezentowaliśmy się przed jury. Przed Urzędem Miasta Płocka dobiegła końca uroczysta parada.

 

 

 

Święto Polskiej Niezapominajki

Dnia 13 maja 2014 rokuw Zespole Szkół nr 2 w Płocku  z okazji obchodów Dnia Ziemi i Święta Polskiej Niezapominajki odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Płock - panią Małgorzatą Włoczkowską. Dzieci klas I – III przygotowały prezentacje haseł i piosenek ekologicznych, następnie obejrzały filmy edukacyjne poświęcone leśnym wycieczkom oraz ochronie roślin w rezerwatach i parkach narodowych. Po projekcjach filmów odbyły się pogadanki ekologiczne. Na zakończenie spotkania zostały wręczone nagrody laureatom niezapominajkowych konkursów.

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - XII edycja

Dnia 07.04.2014r. w Zespole Szkół nr 2 w Płocku odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I – III. Konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w tej edycji wzięło udział 40 uczniów z 13 szkół z Płocka i okolic.

       Występy uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie:

p. Piotr Bała – aktor Teatru Dramatycznego w Płocku, który pełni honorowy patronat nad  konkursem,

p. Milena Miszewska – nauczycielka j. polskiego w S. P. nr 21 w Płocku,

p. Marzena Kujawska – nauczycielka j. polskiego w Gimnazjum nr 10 w Płocku.

      Zwycięzcami konkursu zostali:

Klasy I:

·         I miejsce – Malwina Baranowska (SP nr 21)

II miejsce – Zuzanna Kanigowska (SP nr 6)

III miejsce – Mateusz przetak (SP Maszewo Duże)

·         Wyróżnienie – Klaudia Perkowska (SP nr 17), Oliwia Szkop (SP nr 23)

Klasy II:

·         I miejsce – Miłosz Żbikowski (SP nr 21)

·         II miejsce – Lena Denst (SP nr 6)

·         III miejsce – Monika Borucka (SP Stare Proboszczewice)

·         Wyróżnienie – Gabriela Kabulska (SP 20)

                        

Klasy III:

·         I miejsce – Gabriela Bąbała (SP nr 12), Oliwia Kraszewska (SP nr 12)

·         II miejsce – Wiktoria Jabłońska (SP nr 12), Nadia Żeberkiewicz (SP nr 20)

·         III miejsce – Wiktoria Rydzyńska (SP Sikórz)

·         Wyróżnienie – Anastazja Mordzińska (SP nr 6)

                       

      W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczestnicy obejrzeli układy taneczne prezentowane przez koło wokalno – taneczne prowadzone przez p. Bożenę Podraską oraz hip-hop w wykonaniu uczniów klasy V SP nr 21: Michała Kochanowskiego i Damiana Myczkę.   

Następnie organizatorki: p. Alicja Bendysz, p. Anna Dąbrowska i p. Bożena Podraska zaprosiły uczestników konkursu oraz ich opiekunów na słodki poczęstunek sponsorowany przez jedną z płockich cukierni.

      Po obradach jury – przewodniczący p. Piotr Bała  pogratulował  dzieciom  pięknych występów oraz krótko podsumował konkurs. Następnie członkowie jury wręczyli uczestnikom dyplomy, a laureatom  piękne książki ufundowane przez sponsora – Wodociągi Płockie.     

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

 

 

 

Rodzinne Spotkanie Sportowe

Każdy z nas chce być silny i zdrowy. Wie też, że wpływa na to wiele czynników – nie tylko odpowiednia dieta, ale również i ruch. W związku z tym, 9 kwietnia 2014 roku, w klasie Ib odbyło się „Rodzinne Spotkanie Sportowe”. Uczniowie razem z rodzicami, wzięli udział w sportowych grach i zabawach na wesoło. Atrakcją spotkania był pokaz Brazylijskich Sztuk Walki w wykonaniu pana Krzysztofa Sadeckiego (ojca małego Bartka) i jego kolegi.

 

 

 

Podsumowanie konkursu "Ptaki obszarów Natura 2000..."

Dnia 26.03.2014 odbyło sie podsumowanie regionalnego konkursu ornitologicznego "Ptaki obszarów NATURA 2000 Mazowsza i Ziemi Kutnowskiej" organizowanego przez LOP w Płocku. Laureaci z ZS2: Martyna Gubler, Dominika Graczewska, Jakub Grzelak, Bartłomiej Miąska, Adam Jagieloński, Alicja Jaworska, Wiktoria Olszewska, Stanisław Piotrowski, Tomasz Przybysz, Laura Szpilarewicz, Zofia Tokarska, Natalia Zaborowska. Część artystyczna w wykonaniu kl. Ia pod kierunkiem p. D. Nisztor

 

 

 

Konkurs Piosenki Angielskiej - "Let's sing"

Poniedziałek, 24 marca 2014r. był w naszej szkole dniem talentu wokalnego. Tego dnia bowiem odbyła się III edycja wewnątrzszkolnego konkursu piosenki angielskiej pt. „Let’s sing” przeznaczona dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie SP nr 21 w Płocku wykonywali piosenki z repertuaru dziecięcego w wersjach oryginalnych, czyli w języku angielskim. „Młodzi artyści” wykazywali się nie tylko talentem wokalnym, ale także fonetyczną znajomością języka obcego oraz umiejętnościami aktorskimi, gdyż niektórym z wykonawców podczas prezentacji utworu towarzyszyła także choreografia. Za najlepsze wykonania w tym roku, jury złożone z anglistek ZS nr 2 uznało występ Blanki Resmer z klasy Ic, następnie spośród klas II zwycięzcą została Zosia Tokarska (kl. 2c), a wśród trzecioklasistów najlepsza okazała się Dominka Grączewska (kl. 3c). Konkurs „Let’s sing” przygotowały nauczycielki języka angielskiego ZS nr 2 w Płocku: p. Andżelika Krankiewicz oraz p. Daria Wolna, która jest także pomysłodawcą wszystkich edycji tej imprezy.

 

Pijmy wodę

Jem zdrowo

Noc w szkole

Sprawdzian po 6 klasie

Witaj Wiosno

Witaj Wiosno - maluchy

Zwierzaki z ZOO

Konkurs "W świecie baśni Andersena"

Lew Honorek

 

Apel porządkowy

 

Dnia 06.02.2014 odbył się apel porządkowy podczas którego pan dyrektor Krzysztof Fabiszewski wręczył Listy Gratulacyjne od Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa

Wiśniewska Hanna – IV s, Bańka Wiktoria – IV s, Wiśniewska Agata – V b, Pokorska Dorota – V b

Markuszewska Amelia – V c, Matusiak Katarzyna – V c

Wawszczak Kacper – V d, Fabisiak Emilia – V s, Woźniak Emilia – V s, Sawicka Klaudia – V s

Bieńkowski Bartek. – VI a, Tobiasz Mateusz. – VI a, Sebastianowicz Maria – VI b, Zgliński Wiktor – VI b, Magdalena Rybarczyk – VI c, Oliwia Smoleńska – VI c, Oliver Nerent– VI c, Górecki Antoni – VI d, Laskowski Jakub – VI d, Kocot Karolina – VI s, Jasińska Zofia – VI s, Przedpełska Agata – VI s, Garwacka Agnieszka – VI s, Kaźmierska Aleksandra – VI s

Gimnazjum

Dzikowska Kamila – Ia, Jagucki Maciej – Ib, Demianiuk Agata – IIa, Miaśkiewicz Eliza – IIa, Herbuś Emil – IIb, Taras Arkadiusz – IIb, Chrapkowski Patryk – IIb, Kuczmarska Klaudia – IIIa, Maciej Kilarski – IIIb, Podraska Szymon – IIIb

Za osiągnięcia w sporcie

Szkoła Podstawowa

Kapuścińska Anna – VI s, Waćkowska Aleksandra – VI s, Kubiak Aleksandra – VI s, Ignaczak Mikołaj – VI d, Goleniewski Jakub – VI d, Kulpiński Kacper – VI d

Gimnazjum

Łyzińska Paulina – IIIa, Janczewski Adam – IIIb

 

Konkurs Czytelniczy „Julian Tuwim i jego bohaterowie”

 

Dnia 13.03.2014r. odbyła się X edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas drugich Szkół Podstawowych „Julian Tuwim i jego bohaterowie”

Do konkursu przystąpiło 9 szkół. Drużyny odpowiadały pisemnie na VII zestawów pytań . Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie p. Agnieszka Grzelak oraz p. Beata Przybyt nauczyciele bibliotekarze. W konkursie można było zdobyć 61 pkt

I miejsce - Szkoła Podstawowa Staroźreby (56 pkt)

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 18 (53 pkt)

III miejsce - Szkoła Podstawowa Maszewo Duże (52,5 pkt)

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, słodycze, a laureaci drobne upominki.

Konkurs uatrakcyjnił występ zespołu tanecznego klas I-III oraz dzieci

z kl. Ia.,które pięknie czytały wiersze Juliana Tuwima.

Organizatorzy A. Bendysz, M. Kuźniewska, D. Nisztor, A .Walczewska dziękują dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i zapraszają ponownie w 2015r.

 

Dzień Kobiet

 

W piątek, 7 III 2014r. chłopcy z klasy Vd wraz z wychowawcą zaprosili dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów klas IV-VI i gimnazjum na krótką akademię z okazji Dnia Kobiet. W przedstawieniu, pt. „Od Ewy do teraźniejszości” piątoklasiści zaprezentowali historię Święta Kobiet od samego początku, czyli od Adama i Ewy. Uczniowie w zabawnych scenkach rodzajowych przedstawili, w jaki sposób mężczyźni z czasów epoki kamiennej, starożytności oraz z wioski Indian czcili swoje wybranki w dniu ich święta. A wszystko to w zderzeniu z czasami współczesnymi, w których najlepszym prezentem dla dziewczyny według bohaterów przedstawienia jest …puszka coli. Całość inscenizacji dopełniły niezwykle pomysłowe stroje, w które przebrani byli młodzi aktorzy. W akademii wziął udział także chór szkolny pod kierunkiem p. Mateusza Szulborskiego.

 

Dzień Matematyki

Dnia 14.02.2014 w Dzień Zakochanych uczniowie klas IV-VI w naszej szkole chwalili się umiejętnościami matematycznymi. Nauczyciele matematyki pani Alicja Kolbicz, Renata Fistkowska, Iwona Kawałczewska-Kanut, Ewa Rogalska, Magdalena Żuchewicz przygotowały Szkolny Dzień Matematyki. Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania matematyczne, na trzeciej lekcji odbyła się rywalizacja drużyn oraz pokaz „mody matematycznej”. Wyniki rywalizacji indywidualnej i drużynowej zostaną podane po feriach.

 

 Dzień Otwarty
 

Dnia 12 lutego podczas Dnia Otwartego w naszej szkole gościły przedszkolaki wraz z opiekunami i rodzicami. Dzieci uczestniczyły w zabawach językowych, twórczości, grach i zabawach sportowych, zwiedzały szkołę, oglądały pokazy taneczne.

 

 

Mikołajki 2e
 

Dzień Misia
 

Pierwsza pomoc kl. I
 

Klasy I w ZOO

WOPR

Konkurs matematyczno-rzyrodniczy "Z przyrodą za pana brat"

 

Konkurs kolęd i pastorałek

 

X Rejonowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Cicha Noc”odbył się 17 01.2014r. w SP nr 6 w Płocku. Naszą szkołę w kategorii I reprezentowały Monika Zglińska i Zofia Tokarska z klasy IIc. Dziewczynki zaśpiewały pastorałkę pt. „Renifer Rudolf” i zajęły III miejsce. Gratulacje!

 

Konkurs ortograficzny klas III

 

Konkursu ortograficzny „Przygoda z ortografią” dla uczniów klas III - cich.

       Dnia 24 stycznia 2014r. w ZS Nr 2 odbył się szkolny konkurs ortograficzny „Przygoda z ortografią” dla klas trzecich. Miał on na celu zainteresowanie  oraz zachęcenie dzieci  do poznawania tajników polskiej ortografii. Wzięło w nim udział  20 uczniów. Każdą klasę reprezentowała drużyna 4 – osobowa. Dzieci układały puzzle, rozwiązywały zagadki, rebusy, krzyżówki, uzupełniały tekst z lukami, segregowały wyrazy wg podanej trudności ortograficznej, podpisywały obrazki i bawiły się przy tym doskonale. Okazało się, że nauka ortografii może być świetną zabawą. Konkurs uczył  zdrowej rywalizacji, a wysiłek każdego dziecka został nagrodzony drobnym upominkiem (notesiki, długopisy, kostki Rubika, maskotki). Każda klasa otrzymała dyplom oraz  „Ilustrowany słownik ortograficzny” do korzystania w klasach przez wszystkich uczniów.

              Wyniki konkursu:                                         

I     miejsce –  kl. III C                            

II    miejsce – kl.  III A          

III  miejsce –  kl. III B                                       

IV  miejsce –  kl. III D i III E                            

                            

Konkurs przygotowały panie: Anna Dąbrowska,  Bożena Podraska i Hanna Staniszewska.

 

 

Kiermasz prac Świątecznych

 

W dniach 17-18.12.2013r. w naszej szkole odbywał się Kiermasz ozdób świątecznych. Wszystkie prace wytwórcze wykonane były ręcznie przez uczniów klas IV-V oraz
Iab i IIab gimnazjum. Bożonarodzeniowe bombki, choinki z szyszek, stroiki cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci i dorosłych. Jak co roku dochód ze sprzedaży prezentowanych wyrobów świątecznych przeznaczony będzie na zakup niezbędnych materiałów wykorzystywanych na zajęciach artystycznych i technicznych.
 Dziękujemy Dyrekcji, Radzie pedagogicznej, Pracownikom szkoły, Rodzicom, Koleżankom i Kolegom za wsparcie akcji.

 

Mikołajkowe czytanie "Mój przyjaciel Skrzat"

 

Nagrodzone dzieci:

I miejsce - Jan Falkowski, Jakub Kowalski, Martyna Drążkiewicz

II miejsce - Natalia Gorczyca, Natalia Wiśniewska, Julia Bartnikiewicz

III miejsce - Julia Tomaszewska, Adam Słoniewicz

 

Prawa Dziecka

 

 Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

      O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

      Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

     Na ten temat Dziecięco – Młodzieżowy Klub Europejski przygotował apel dla klas I – III szkoły podstawowej.

 

Wspólne kolędowanie - kl. Ic

 

 W dniu 19.12.2013r. dzieci z kl. Ic zaprosiły na uroczystą Wigilię swoich rodziców. W związku z tym przygotowały "Jasełka". Po obejrzeniu przedstawienia i wspólnym odśpiewaniu kolęd podzieliły się opłatkiem i zasiadły do Wigilijnego Stołu.

 

Współpracujemy z Fundacją "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom."

Dnia 6 grudnia o godzinie 10.00 uczniowie z klasy I "b" i "c" w ramach współpracy z Fundacją przygotowali montaż słowno-muzyczny na uroczystą galę Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego "Odnaleźć Siebie w Sztuce - Mój Świat" wchodzącego w skład programu "Złote Serce" Portal FM - Pomagamy Dzieciom", który odbył sie w Gimnazjum nr 4. Konkurs ten został objęty patronatem Prezydenta Miasta Płocka, a jego głównym celem wspieranie dzieci i młodzież uzdolnioną oraz promowanie ich twórczości.

 

Snow White

Dnia 5.12.2013 uczniowie klas Ie, Vb, Vc, IIIa, IIIbg z pomocą swoich nauczycieli języka angielskiego Iwony Krzemińskiej i Anny Olczak zaprezentowali swoje umiejętności językowe oraz talent aktorski wystawiając anglojęzyczne przedstawienie "Snow White". Było to kolejne przedstawienie w języku angielskim. Dobrze znana dzieciom bajka o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach stała się rzeczywistością, kiedy tworzący ten spektakl przenieśli całą społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców w krainę baśni. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością i umiejętnością posługiwania się językiem obcym. Przedstawienie obejrzeli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Przedstawienie nagrodzono brawami. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz bibliotece "Chotomek" za wypożyczenie strojów.

 

Konkurs świąteczny dla klas piątych
13.12.201

W piątek, 13 grudnia na drugiej godzinie lekcyjnej odbyła się I edycja wewnątrzszkolnego konkursu z języka angielskiego pt. „Christmas is coming” pod kierunkiem p. D.Wolnej, p. M. Stańczyk i p. A. Krankiewicz. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas piątych, z których każdą klasę reprezentowało trzech przedstawicieli. Jak sama nazwa wskazuje, konkurs dotyczył  bożonarodzeniowych tradycji i zwyczajów w Wielkiej Brytanii i USA. Impreza podzielona została na 3 etapy: słuchanie świątecznej piosenki i poprawne wypisanie jak najwięcej słów tekstu; odnalezienie w „wykreślance” wyrazowej słownictwa w języku angielskim związanego ze świętami Bożego Narodzenia oraz odpowiadanie na pytania quizowe związane z typowymi zwyczajami świątecznymi krajów anglojęzycznych. W I edycji konkursu najlepsi okazali się uczniowie klasy Vs, następnie drugie miejsce zajęła klasa Vc , a na miejscu trzecim uplasowali się uczniowie klasy Vd. Celami świątecznego konkursu było m.in.: rozwijanie zainteresowań nauką języka angielskiego, rozwijanie umiejętności pracy w grupach, poszerzanie wiedzy w dziedzinie kultury i zwyczajów świątecznych Anglii i USA, rozwijanie zasad „zdrowej rywalizacji” wśród rówieśników. Każdy uczestnik tegorocznego konkursu otrzymał dyplom za udział w zabawie, a 3 najlepsze drużyny otrzymały upominki sponsorowane przez wydawnictwa: Macmillan Polska, OUP oraz Pearson Longman.

 

„Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny”
 

Projekt „Znam przepisy ruchu drogowego – jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach  VI edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansowanego z darowizn  PKN Orlen SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation . To program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Płocka. Projekt przez zabawę i interakcję, ma wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Dziecko poznaje zasady ruchu drogowego, które obowiązują go jako pieszego, rowerzystę, a także jako pasażera.
       26 listopada 2013 roku uczennice z klasy Ia gimnazjum wystawiły dla dzieci z klas młodszych  przedstawienie promujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Zaangażowane  w przedstawienie uczennice otrzymały jako nagrody zestawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie z klas 0, I, II i III miały za zadanie odpowiedzieć na pytania zespołu ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku i lwa Honorka. Pytania związane były z tematyką przedstawienia. Za trafne odpowiedzi dzieci otrzymały materiały promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego ( zawieszki odblaskowe oraz breloki pulsacyjne).

 

Prezenty dla zerówek
17.12.2013
 

Dnia 17 grudnia nasze dzieci z oddziału zerowego odwiedził z prezentami pan wice Prezydent Roman Siemiątkowski.

 

XXVI Etap Rejonowy Konkursu Ogólnopolskiego
"Mój Las" 2013/2014

 

Dnia 17 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu "Mój Las". Nagrody rozdano w trzech grupach wiekowych.
I grupa wiekowa
(klasy I-III)- "Wyjaśnij jak zmienia się las w porach roku"- I miejsca - Standowicz Oliwia - IIIb, Szatkowska Paulina - IId, Tokarska Zofia - IIc.
II grupa wieowa (klasy IV-VI) - "Moje obserwacje przyrody poczynione w czasie wycieczki do lasu" - I miejsce Agata Moryń - IVs.
III grupa wiekowa (gimnazjum) - "Wyjaśnij pojęcie "Lasy wielofunkcyjne"" - I miejsce - Damian Jasiński - Ibg.

 

Wycieczka do Kłodawy-Łęczycy kl. 2c i 3d
02.10.2013
 

Jestem bezpieczny na drodze
26.11.2013


Turniej zerówek
06.11.2013
 

Wycieczka do Torunia
06.11.2013
 

Halloween
30.10.2013
 

Miniolimpiada klas I - "Jestem bezpieczny na drodze"
21.10.2013
 

Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2013
 

Konkurs Dziecięcej Piosenki Osiedlowej
11.10.2013
 

Dzień Języków Obcych
4.10.2013