GALERIA

2013/2014

Szkoła z Prawami Dziecka - III edycja

"Znamy swoje prawa i obowiązki.”

W związku z przypadającą w 2014 roku 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka  w dniu 24 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji zorganizowanej w ramach III edycji programu  „Szkoła z Prawami Dziecka”.

Prowadząca to spotkanie Aleksandra Wrońska powiedziała, że edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.W czasie spotkania obecni uczniowie mogli przypomnieć sobie Prawa Dziecka oraz ich interpretację przygotowaną w formie prezentacji multimedialnej przez uczennice  Agnieszkę Garwacką i Karolinę Kocot. Wspólnie zastanawialiśmy się  czy znamy swoje prawa? czy wiemy kto dba o to, aby te prawa były respektowane? aż  wreszcie, co nie było łatwe czy potrafimy wskazać wokół siebie takie osoby, które dbają o nasze prawa.Uznaliśmy, że najbardziej zaangażowanymi  przedstawicielami lokalnej społeczności, rodzicami, pracownikami szkoły czy nauczycielami, którzy w swej codziennej pracy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw są:
1.p. Małgorzata Kubiak - rodzic zaangażowana w życie szkoły od początku edukacji. Chętny, pomocny, organizator imprez dla dzieci np.balu dla obecnych wszystkich klas VI.
2.p. Joanna Popowska - kierownik Klub Profilaktyki Środkowej „Nasz Domek”, co roku zbiera fundusze na ferie i wakacje dla dzieci, czynnie uczestniczy w życiu parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.
3.p. Monika Cieśla - nauczyciel nauczania początkowego. Współpracuje z Fundacją"Portal Fm - Pomagamy Dzieciom".  Obecnie wychowawca klasy I.
4. Iwona Kobylańska -  nauczyciel nauczania początkowego. Od 2001r. wolontariusz Fundacji "Portal Fm - Pomagamy Dzieciom". Otrzymała I miejsce za scenariusz lekcji  „Prawa dziecka, czyli co mówimy i robimy w imię prawa najmłodszych” (organizator Unicef). Obecnie wychowawca klasy Ib.
5.p. Dorota Nisztor - nauczyciel nauczania początkowego.Od 3 lat współpracuje z Unicefem  organizując uroczystości  na temat PRAW DZIECKA, w ramach SZKOLNEGO KLUBU UNICEF. Uczestniczyła czynnie w projekcie Unicef  „Dzień Zmian”. Współorganizator cyklicznego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moje Europejskie Wakacje”, „Piękno wybranej stolicy europejskiej”. Obecnie wychowawca klasy Ia.
6.p.Katarzyna Aleksandrowicz - nauczyciel informatyki, wcześniej techniki. Od 10 lat opiekun Dziecięco- Młodzieżowego Klubu  Europejskiego. W ramach pracy SZKOLNEGO KLUBU UNICEF organizator uroczystości Praw Dziecka.Od kilku lat współpracuje z Unicefem organizując takie akcje jak:  „Dzień Wiosny w Europie”, „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna”, „Szkoły dla Afryki”, ”Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Dzień Zmian”,„Nasi przyjaciele z Kamerunu”.Organizator „dni Europy” w szkole. Od kilku lat współorganizator Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Wielokrotny opiekun Samorządu Uczniowskiego.  Zorganizowała zbiórkę rzeczy, artykułów szkolnych, chemicznych  dla Szkoły Podstawowej w Piotrkówku  z gminy Słubice.W 2001r nominowana do nagrody „Belfra roku” przez młodzież naszej szkoły.
7. p. Rafał Wichrowski -  szkolny informatyk. Chętny i pomocny w każdej wolnej chwili, wszystkim służy swoją wiedzą, czasem i umiejętnościami. Brał udział w akcjach: „Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna”, ”Na ratunek dzieciom w Kongo”, „Szkoły dla Afryki”oraz  „Nasi przyjaciele z Kamerunu”.

Osoby te zostały uhonorowane Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka oraz pamiątkowymi dyplomami wręczonymi przez przedstawicielkę SU Aleksandrę Palusińską.
Warto podkreślić, że odznaka jest w tym roku nadawana w Polsce po raz pierwszy. Wręczenie Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka poprzedziło głosowanie uczniów. Przeprowadził je Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p.Monika Żbikowska. To społeczność szkolna  po zapoznaniu się z sylwetkami nominowanych, zadecydowała, do kogo trafi to wyróżnienie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Występy artystyczne  uczniów klasy Ia przygotowanej przez p.Dorotę Nisztor uświetniły całą uroczystość. Dekorację uroczystości stanowiły  plakaty i prace plastyczne propagujące prawa i organizacje działające na rzecz dzieci przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką p.Jadwigi Grali. Nad całością przebiegu projektu czuwała p.Katarzyna Aleksandrowicz opiekun Dziecięco – Młodzieżowego Klubu Europejskiego.

 

2010/2011

Apel "Mam prawo do:"
13.12.2011 

więcej


Wiosenne podróże po zjednoczonej Europie
18.05.2011 

W dniu 18.05.2011r. Dziecięco-Młodzieżowy Klub Europejski działający w Zespole Szkół nr 2 w Płocku, którego opiekunem jest p. Katarzyna Aleksandrowicz przy pomocy p. Jolanty Junkiert w ramach obchodów Dni Europy przygotował spotkanie dla klas IV-VI (Szkoła Podstawowa nr 21).  Myślą przewodnią imprezy było motto Jana Pawła II

 „Moje rodzime dziedzictwo nie ogranicza mnie wcale,
 ale pomaga odkrywać i rozumieć innych.”
 

W wiosenną podróż zabrały uczniów uczennice klasy III a Joanna i Lidia Al-Azab, które prowadziły imprezę. Każda z klas (klasy IV-VI) reprezentowana przez 2-osobowe zespoły miała za zadanie przedstawić zabytki, tradycje, muzykę, modę, bohaterów bajkowych, etapy Edukacji oraz obyczaje kuchni wybranych krajów Unii Europejskiej. Spotkanie to pozwoliło młodym uczestnikom na kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.

więcej


Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
28.04.2011

„Aby można było mieć nadzieję na przyszły pokój,
każda mała istota ludzka musi dziś zaznać troskliwej trwałej miłości,
a nie zdrady i wyzysku.”

                                                                                                      Jan Paweł II

Z okazji obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci w dniu 28.04.2011r. odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum, klasy IIIa oraz IIIb z p. dyrektorem szkoły, panią psycholog i p. pedagog. Klasy I i II gimnazjum reprezentowały zespoły 5-cio osobowe. Obchody przygotowały p. K. Aleksandrowicz i p. M. Sadecka.

więcej


Prezentacja w ramach akcji UNICEF
"Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna"

02.02.2011

W dniu 02.02.2011r. Dziecięco-Młodzieżowy Klub Europejski przedstawił uczniom naszej szkoły prezentacje dotyczącą pomocy humanitarnej na świecie opracowaną na podstawie materiałów otrzymanych z UNICEF. Przed prezentacja zbierane były symboliczne opłaty. W ten sposób zebraliśmy 192,02 zł.

więcej


Kiermasz w ramach akcji UNICEF
26-27.01.2011

W dniach 26-27.01.2011r. Dziecięco Młodzieżowy Klub Europejski pod kierunkiem
p. K. Aleksandrowicz i p. D. Nisztor zorganizował
kiermasz  w ramach akcji

 

„Dostrzec Innych. Pomoc humanitarna”

 

Dochód z kiermaszu w wysokości 589,20 zł będzie
przek
azany na pomoc dzieciom w Kamerunie oraz na wsparcie akcji
 

więcej


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Dzień Ochrony Praw Dziecka

8.12.2010

10 grudnia Dziecięco-Młodzieżowy Klub Europejski działający w szkole pod opieką p. Katarzyny Aleksandrowicz i Doroty Nisztor  przy współpracy z p. Jadwigą Gralą przygotował dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej montaż słowno muzyczny pod tytułem "My dzieci...". Nad stroną muzyczną czuwała p. Jolanta Junkiert. W akademii obok dzieci klas I szkoły podstawowej brali udział również uczniowie z klas IV, V oraz młodzież z klasy II i III gimnazjum należąca w/w klubu. Uroczystość niosła przesłanie którego celem jest to, że uczeń-dziecko jest świadome swoich praw i obowiązków, rozumie prawo innych ludzi do posiadania praw.
 

więcej

 

Wielki Koncert Galowy
"Pięć złotych minut ... ratujących życie, czyli zabawa na 112"

6.12.2010

W dniu 6 grudnia 2010 roku uczniowie klasy Vd, I oraz IIIc wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami (p. K. Aleksadrowicz, p. D. Nisztor, p. B. Różańską i p. D. Łubińską) udali się do Warszawy na Wielki koncert Galowy Fundacji "Prometeusz" - "Pięć złotych minut ... ratujących życie, czyli zabawa na 112". Całą imprezę poprowadził Filip Borkowski wraz z Krystyną Goliasz. Podczas koncertu wystąpili tacy artyści jak: Marina, Maciej Pol, Big Day, Big Cyc, Volver, zespół taneczny "Flex" oraz Circus Show. Tradycyjnie koncert został zwieńczony spotkaniem z Mikołajem oraz pokazem Laserów. Koncert ten stanowił zwieńczenie prowadzonego w 2010 roku prze Fundację Prometeusz cyklu szkoleń ratownictwa medycznego dla młodzieży szkolnej.

 

więcej


2009/2010

Dzień Europy
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

19.05.2010

W dniu 19.05.2010 r. w Zespole Szkół nr 2 w Płocku odbyły się obchody Dnia Europy pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Uczniowie z klas IV-VI oraz II gimnazjum prezentowali zabytki, obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Uczennice gimnazjum Karolina Szczęsna oraz Kinga Kosińska przedstawiły krótką historie UNESCO, przybliżyły kryteria kulturowe, przyrodnicze wpisania danego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa. Wymieniły Polskie obiekty wpisane na listę. Szczególną uwagę zwróciły na miejsca światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.


Lista Polskich obiektów pod względem przyrodniczym, kulturowym lub mieszanym

Uczniowie w różny sposób przedstawiali poszczególne obiekty z listy: prezentacje multimedialne, gazetki ścienne, foldery, publikacje, książki i albumy tematyczne.

Coroczny Dzień Europy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów zarówno z klas szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Dzień ten został zorganizowany przez Dziecięco-Młodzieżowy Klub Europejski działający przy ZS nr 2 pod kierownictwem p. Katarzyny Aleksandrowicz we współpracy z p. Jolantą Junkier nauczycielem muzyki.

 

więcej

 

Loteria fantowa "Każdy los wygrywa"
23-24.03.2010

W dniach 23-24.03.2010r. po raz kolejny odbyła się loteria fantowa
„Każdy los wygrywa”.

Tym razem dochód w wysokości 257,69 zł 
zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Haiti.
 

więcej

 

Wielki Koncert Galowy Fundacji "Dar Serca" i "Prometeusz"
14.12.2009 

W dniu 14 grudnia w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbył się
Wielki Koncert Galowy Fundacji "Dar Serca" i "Prometeusz"
Ten sam świat pod niebem pełnym gwiazd

Na koncert pojechał Szkolny Klub Europejski oraz dzieci z klasy IIId, IIc, IVa, IVb, IVd i Iag.

Wystąpili tacy artyści jak: Maciej Pol (iluzjonista), Afromental, Kasia Wilk z zespołem, PIN.
Dodatkowo swój program taneczny przedstawiła formacja taneczna Flex.
Na zakończenie koncertu organizatorzy  przedstawili przepiękny pokaz laserów.

 

więcej

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
9.12.2009 

W dniu 9 rudnia 2009 r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
 odbyło się przedstawienie "Opowieści z różnych stron świata".
Przedstawienie przygotował Klub Europejski pod kierownictwem p. K. Aleksandrowicz
oraz p. J. Grala. Oprawę muzyczną przygotowała p. J. Junkiert wraz z chórem.

 

więcej

 

 

 

Happening
„balony do nieba”
– rozpoczęcie obchodów
20-lecia Konwencji
o Prawach Dziecka

20.11.2009 

więcej

Tablice informacyjne

Loteria fantowa "Każdy los wygrywa"
6-7.10.2009 

Kontynuując zeszłoroczną akcję wsparcia szkolnej edukacji  naszych przyjaciół z Kamerunu: Borisa i Precilii, Szkolny Klub Europejski pod kierownictwem p. K. Aleksandrowicz zorganizował (6-7 października) Loterie fantową "Każdy los wygrywa". Dochód z loterii w wysokości 706,20 zł zostanie w całości przeznaczony na powyższy cel. Zebrane pieniądze zostaną zamienione na euro i przekazane Siostrze Kolbenie, która wkrótce poleci do Kamerunu spotkać się z Siostrą Eustellą oraz Borisem i Precilią.

więcej


2008/2009

Dzień Wiosny w Europie 2009

Z okazji DNIA WIOSNY W EUROPIE Szkolny Klub Europejski w dniu 12 maja 2009 roku zorganizował imprezę dla klas I-VI oraz gimnazjum. Na imprezie każda z klas przedstawiła przygotowane przez siebie  prezentację, plakaty, foldery  promujące nasze miasto "Płock - Moja Mała Ojczyzna".  
Organizatorami imprezy były: 
p. K. Aleksandrowicz oraz p. J. Junkiert
12.05.2009

więcej

 

Międzyszkolny Konkurs Europejski

W Zespole Szkół nr 2 w Płocku w dniu 7 maja 2009 roku o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste podsumowanie VII EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem „PIĘKNO WYBRANEJ STOLICY EUROPEJSKIEJ”.
Organizatorem konkursu był DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY KLUB EUROPEJSKI działający na terenie Zespołu Szkół nr 2. Na Konkurs wpłynęło 79 prac z 8 szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego. Uczestnicy konkursu wykazali się zdolnościami plastycznymi, a także znajomością stolic europejskich.  
7.05.2009

więcej

2006/2007

Kółko Europejskie
05.03.2007

 

MAZOWIECKI  ZJAZD  KLUBÓW  EUROPEJSKICH
 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica
Naszą szkołę reprezentowała przewodnicząca Szkolnego Klubu Europejskiego
Aleksandra Wołowiec z klasy IIa gimnazjum
14.12.2006

 

Wizyta przedstawicieli Dziecięco-Młodzieżowego Klubu Europejskiego
 w świetlicy środowiskowej działającej przy ZHP
27.12.2006

 

2005/2006

"Prawa Człowieka - Prawa Dziecka"
10.XII.2005r.

Dni Dziedzictwa Europejskiego w Płocku

 

2004/2005

Tydzień Europejski  klasy I - III

 Tydzień Europejski  klasy IV - VI  i I - III gim.
Prezentacja Miast Polski

 

 Debata na temat roku w Unii Europejskiej
(pozytywy i negatywy)

 Reprezentantki Gimnazjum nr 10 w debacie
organizowanej przez Liceum Ogólnokształcące
 Polskiego Uniwersytetu Ludowego


Aleksandrowicz Katarzyna - opiekun

- Smorzewska Olga
- Szczygieł Małgorzata
- Wółkiewicz Małgorzata

link 1  link 2

2004


Dni Europejskie
Brudzeń Duży - 2004

2003


Piknik europejski
Płock - maj 2003