KOŁO TANECZNE - "RYTM"

 
Sprawozdanie z zajęć koła tanecznego (I półrocze 2016/2017) – Jadwiga Stasiak

Zajęcia kółka tanecznego odbywają się raz w tygodniu, przeznaczone są dla dzieci z klas I-III. Obecnie na zajęcia uczęszcza 27 uczennic.

Celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie podstawowych umiejętności wykonawczych poprzez wyrażanie muzyki, rozwijanie umiejętności ruchowych poprzez uwzględnianie indywidualnych cech osobowości oraz właściwą korelację między rozwojem fizycznym i emocjonalnym. Rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole poprzez naukę wybranych tańców integracyjnych, naukę układów choreograficznych do muzyki w różnym rytmie. Uczennice biorą udział w życiu szkoły np: występowały na spotkaniu integracyjnym klas 3 „Zdrowo na sportowo”.

   Zespół wokalno-taneczny istniejący przy SP-21 nosi nazwę "Rytm", a działalność swoją rozpoczął w 1997 roku. Opiekunami są: mgr Bożena Podraska i mgr Jadwiga Stasiak. W zajęciach uczestniczą dziewczęta z klas I-III i IV. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: klasy I-III w piątek a klasy IV w poniedziałek. 


Celem dydaktycznym jest nauka układów tanecznych:

W II semestrze Zespół “Rytm” wystąpił na:


Koło taneczne - "Rytm".

Zespół występuje podczas wszystkich ważniejszych imprez szkolnych.

W roku 1999 dziewczęta reprezentowały szkołę na III Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych gdzie zdobyły nagrodę.

Podczas zajęć dziewczęta wykonują ćwiczenia rozwijające słuch muzyczny i poczucie rytmu, uczą się ładnie poruszać, a także ćwiczą śpiew i układy taneczne opracowane do piosenek o różnorodnej tematyce.