OSIĄGNIĘCIA GIMNAZJUM 2000/2001

 

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa VII EDYCJA

W roku szkolnym 2000/2001 Szkoła Podstawowa Nr. 21 w Płocku, podobnie jak w roku ubiegłym była organizatorem Ligi Przedmiotowej.
To już siódmy raz uczniowie klas II-VI szkół podstawowych spotkali się, aby podjąć współzawodnictwo i sprawdzić swoje umiejętności.
Tegorocznej edycji przyświecało motto: " Szlachetny wysiłek jest piękny bez względu na wynik."
Pragnęliśmy, aby tegoroczny konkurs był ukłonem w stronę nauczycieli, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zachęcili uczniów do udziału we współzawodnictwie.
Ideą Ligi Przedmiotowej stało się upowszechnienie i promowanie wysiłku uczniów, ich pracy nad rozwijaniem własnych zdolności i umiejętności.
W tym miejscu organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy pracowali w Komisjach Konkursowych, poświęcając swój wolny czas służąc fachowością i wiedzą.
Zorganizowanie konkursu byłoby niemożliwe bez zaangażowania ludzi pragnących promować uczniów, którzy chcą wiedzieć umieć więcej.
Szczególne podziękowanie kierujemy do Prezydenta Miasta Płocka - Stanisława Jakubowskiego, który objął patronat tej imprezy i zapewnił fundusze na nagrody.
Pragniemy podziękować również sponsorom:

Urząd Miasta Płock
Fundacja Płock
P.H.U. Elektroland - Dominet
P.R.B. Termo-Kor

Organizatorzy

VII Edycji
Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej
2001

1. WYNIKI OGÓLNE

Do tegorocznej edycji MLP zgłosiły się 25 szkoły. W 14 konkursach przedmiotowych współzawodniczyło łącznie 841 uczniów.
Słowa uznania kierujemy do wszystkich nauczycieli, którzy włożyli ogromny trud w przygotowanie swych wychowanków do poszczególnych konkursów.
To dzięki Państwa zaangażowaniu najlepsi uczniowie mieli możliwość sprawdzić się na tak szerokim forum.

2. Laureaci drużynowi


2.1. Nauczanie zintegrowane


KLASA 2

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT. LOKATA
1. ZSO NR.7 91 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.22 88,25 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.17 87,75 3

 

KLASA 3

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.21 92 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.22 88,5 2
3. ZSO NR.1 88 3


2.2 Język polski

KLASA 4

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.18 126 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.22 122 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.23 122 2
4. SZKOŁA PODSTAWOWA ST.B. 114 3

 

KLASA 5

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.22 216 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.18 208 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.23 208 2
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 203 3


KLASA 6

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. ZSO NR.1 243 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.12 220 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.16 220 2
4. ZSO NR.5 218 3


2.3. Matematyka


KLASA 4

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.12 83 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.23 81 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.21 80 3


KLASA 5

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.18 72 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.12 71 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.21 71 2
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.3 68 3


KLASA 6

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.12 75 1
2. ZSO NR.4 73 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.23 71 3


2.4 Przyroda


KLASA 4

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.21 165 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.17 149,5 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.16 136,5 3


KLASA 5

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.21 92,5 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.12 82 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.16 82 2
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.6 77,5 3


KLASA 6

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.21 193,5 1
2. ZSO NR.7 190,5 2
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.18 187,5 3


2.5 Historia


KLASA 5

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.21 213 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.22 208 2
3. II PR.SZK.PODST.PROFESOR 200 3


KLASA 6

LP. SZKOŁA ILOŚĆ PKT LOKATA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR.21 322 1
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR.1 304 2
3. ZSO NR.3 293 3