OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY  2019/2020

SUKCESY UCZNIÓW SP NR 21 W PŁOCKU
( konkursy przedmiotowe, literackie, artystyczne, tematyczne)

Data
Nazwa konkursu
Zasięg
Opiekun
Uczeń
Klasa
Miejsce
             
             
             
             
             
             
             


SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SP 21 W PŁOCKU

Data
Nazwa turnieju
Zasięg
Trener
Uczeń
Klasa
Miejsce