PREZENTACJA SZKOŁY

 
     
     Widok z frontu                                                                           Widok od parkingu wewnętrznego
 
 
       
Widok od parkingu dla rodziców                                                              widok od strony boiska
 

   Reportaż z uroczystości nadania Szkole Podsatwowej im. Fryderyka Chopina 

    Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku powstała w 1987 roku. Dyrektorem Szkoły był Józef Stefaniak. Od 1993 do 2007 roku funkcję dyrektora pełnił mgr Andrzej Bartosiak. Od września 2007 roku dyrektorem szkoły został mgr Krzysztof Fabiszewski. W 2002 roku powstało Gimnazjum nr 10, wówczas szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół nr 2 w Płocku. Od września 2017 roku zostaliśmuy przekształceni w Szkołe Podstawowaą  nr 21, w której funkconują oddziąły gimnazjalne do momentu wygaszenia gimnazjum. 23 listopada 2017 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 30-lecia oraz uzyaskała imię Fryderyka Chopina.

W 2007 roku szkoła uzyskała certyfikat szkoły twórczości "Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia"

   W Szkole funkcjonuje: 9 oddziałów klas I - III edukacji wczesnoszkolnej, 27 oddziałów klas IV - VIII oraz  2 oddziałY w klasach III gimnazjum. W roku szkolnym 2018/19 mamy 823 uczniów w Szkole Podstawowej i 45 w oddziałach gimnazjum .

W naszej placówce funkcjonują klasy sportowe: oddzielne dla dziewcząt (koszykówka) i Chłopców (piłka ręczna). Mogą się one poszczycić bogatym zbiorem nagród, pucharów i dyplomów zdobytych w turniejach różnej rangi, począwszy od powiatowych a skończywszy na międzynarodowych.

Organizujemy zajęcia pozaszkolne:

Ponadto szkoła współpracuję z:

 -----------------

   Szkoła posiada cztery sale gimnastyczne (małą sale, dużą salę, salę gimnastyczną nauczania początkowego oraz sale na II piętrze) oraz boisko sportowe. 


Sala gimnastyczna dla klas pierwszych. 

Do dyspozycji pedagogów są liczne wyspecjalizowane pracownie w tym:


Pracownia komputerowa. 

   Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, w której znajduje się ponad 13.000 woluminów do których należą zarówno pozycje naukowe (encyklopedie, podręczniki), jak i lektury oraz oczywiście szeroki wybór interesującej beletrystyki dla dzieci i młodzieży. Nasza biblioteka jest również wyposażona w Multimedialne Centrum Informatyczne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Szkolna biblioteka.   

ŚWIETLICA SZKOLNA - czynna w godz. 6.00 - 17.00. 

   W SP nr 21 aktywnie funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzysta blisko 200 dzieci z klas I-IV. Pracownikami świetlicy są:

   Celem działalności świetlicy jest zapewnienie: opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 


Szkolna świetlica.  

   Każdy wychowanek ma prawo do: właściwie zorganizowanej opieki, życzliwego i podmiotowego traktowania, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

   Ma również obowiązki, których musi przestrzegać: zasad kultury współżycia, dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy, ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

   Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą aktywny udział w następujących zajęciach: umysłowych, plastycznych, technicznych, muzycznych, relaksujących, grach i zabawach ruchowych, grach i zabawach dowolnych, komputerowych (gry, internet).

    Chętnie uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych: Dzień Chłopaka (wybór Super Chłopaka, zabawa przy muzyce, słodki poczęstunek, Andrzejki (wieczór czarów i zaklęć, konkurs na najciekawszą wróżbę), Mikołajki (obdarowywanie się własnoręcznie wykonanymi prezentami), spotkanie przy choince (dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd), zabawa karnawałowa (konkursy z nagrodami), Dzień Kobiet (Wybór Super Dziewczyny, zabawa przy muzyce, słodki poczęstunek), Dzień Dziecka (zabawy na świeżym powietrzu). 


Pracownia przyrodnicza. 


Szkolne żółwie.  

W zależności od potrzeb każdy uczeń może korzystać z pomocy: