SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Opiekunowie

Klas I-III

p. Monika Staniszewska

p. Beata Różańska

p. Anna garwacka

Klas IV-VI i gimnazjum

p. Daria Wolna

p. Jolanta Junkiert

p. Iwona Kawałczewska-Kanut

p. Marek Czerwiński

 


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego klas I – III (I półrocze 2016/2017)

Nowy rok szkolny, a jednocześnie nowy rok pracy SU rozpoczęliśmy we wrześniu. Zebrania samorządu odbywały się w tym semestrze w miarę potrzeb i możliwości członków Rady. Na jednym ze spotkań opracowany został plan pracy SU na rok szkolny 2016/2017, który sprawdził i zatwierdził Dyrektor szkoły. Według tego właśnie planu pracowaliśmy przez cały semestr. We wrześniu, oprócz wyborów do Rady SU, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji zostały zorganizowane wybory „Super chłopaka”. W październiku dzieci zostały wdrożone do działalności samorządowej.  Została zorganizowana zbiórka - Światowy  Dzień Ochrony Zwierząt” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie klas starszych zorganizowali przedstawienie dla  grona pedagogicznego oraz dla uczniów. W trakcie występu zostały wręczone upominki dla nauczycieli. W listopadzie została wykonana  gazetka na temat Święta Niepodległości oraz uczniowie klasy 2b byli odpowiedzialni za występ. W dniu 25.11.2016r. obchodziliśmy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, uczniowie klas młodszych wykonywali pracę plastyczną nt. swojego ulubionego misia, każda klasa miała zdjęcie ze swoimi pluszakami. Od 28.11.2016r. do 09.12.2016r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji  „Góra Grosza”. Z okazji Andrzejek była zorganizowana dyskoteka z wróżbami. Dekoracja sali wykonana przez Samorząd Uczniowski z pomocą pani Małgorzaty Szwech. W grudniu dopilnowaliśmy, aby nasza gazetka zmieniała swą szatę zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych i planem pracy SU.  Uczniowie z klas młodszych wraz z wychowawcami ubierali drzewko świąteczne. Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele z samorządu uczniowskiego klas 1-3 rozdawali słodkie upominki wraz z życzeniami świątecznymi. W styczniu została zorganizowana zabawa karnawałowa dla uczniów z klas 1-3.

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI  i gimnazjum  (I półrocze 2016/2017)

W I semestrze roku szkolnego 2016 / 2017 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

- wybory opiekuna oraz składu Samorządu Uczniowskiego,

- rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz poszczególnych samorządów klasowych,

- opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,

- przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały I semestr szkolny,

- rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy Numerek”, dzięki której uczniowie mają przywilej zwolnienia z odpowiedzi ustnych i nie pisania niezapowiedzianych kartkówek,

- udział i zorganizowanie obchodów „Dnia Edukacji Narodowej”, udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Muzycznej,

- zorganizowanie dyskoteki „You can dance”– prezentacja układów choreograficznych do wybranych utworów muzyki tanecznej – poszczególne reprezentacje klas IV - VI

- zorganizowanie dyskoteki z okazji „Andrzejek” - przygotowanie wróżb andrzejkowych przez uczniów klas szóstych oraz przez Samorząd Uczniowski,

- zorganizowanie dyskoteki karnawałowej dla klas IV - VI - „Bajkowy świat” - konkurs na najładniejsze przebranie za bajkową postać,

- udział w akcjach charytatywnych:

 a)  udział w 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

b) zorganizowanie zbiórki karmy i zabawek dla zwierząt ze schroniska

c) udział w  akcji „Góra Grosza”,

- stała współpraca z Samorządem Uczniowskim  klas I-III,

- na bieżąco prowadzenie Kroniki szkolnej – p. Magdalena Stańczyk.