SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie

Klas I-III

p. Katarzyna Bieńkowska

p. Beata Różańska

p. Anna Garwacka

p. Małgorzata Szwech

Klas IV-VIII i gimnazjum

p. Martyna Szczodrowska

p. Anna Mękarska

p. Katarzyna Aleksandrowicz

p. Aleksandra Słomska


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego klas I – III (I półrocze 2018/2019)

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019  Samorząd Uczniowski  pracował w oparciu o Plan Pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

We wrześniu odbyło się spotkanie z uczniami poszczególnych klas I-III,  w celu wybrania ich przedstawicieli, których zadaniem jest przekazywanie bieżących informacji  swoim kolegom i koleżankom. Również we wrześniu ogłosiliśmy całoroczny konkurs na najładniejszy zeszyt:  „Mój zeszyt- moja wizytówka”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w czerwcu 2019 roku. W tym miesiącu cała społeczność powitała kolorową jesień  oraz wzięła dział w akcji „Sprzątanie Świata”. Październik był miesiącem, w którym  uczniowie  składali życzenia swoim nauczycielom  oraz w żartobliwy sposób ich przedstawiali w konkursie „Nauczyciel  na wesoło”. Wykonali również kartki z okazji  dnia KEN, które wręczali.
W październiku zostały ogłoszone akcje charytatywne,  dzieci  brały w nich,  bardzo aktywny udział. Dla zwierząt  przebywających w schroniskach w Płocku i Gostyninie zostało zebranych ponad 200 kg karmy oraz różne akcesoria.
W listopadzie obchodziliśmy 100 rocznicę – odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie obejrzeli  przedstawienie przygotowane z tej okazji, śpiewali pieśni patriotyczne, strojem wyrażali szacunek dla naszej Ojczyzny.
Z okazji Andrzejek odbył się „Jarmark Andrzejkowy” – podczas  którego - dzieci  mogły w humorystyczny  sposób poznać staropolskie zwyczaje i tradycje. Obchodziliśmy również Dzień Pluszowego Misia, tego dnia szkołę  odwiedziły  pluszaki.
W grudniu, w ramach akcji charytatywnej, została zorganizowana loteria fantowa, do której przyłączyli się nauczyciele i uczniowie. Zebrano 471 zł. Zakupiliśmy bombkę zna choinkę dobroczynną Gazety Wyborczej za 300 zł.
 Z okazji zbliżających się świąt uczniowie wykonali  prezenty dla Mikołaja, były to kartki i rysunki, które mogliśmy podziwiać na wystawce. Przedstawiciele MSU wręczali  również  świąteczne ozdoby nauczycielom i pracownikom  naszej szkoły.
W Nowym Roku, uczniowie złożyli gorące życzenia Babciom i Dziadkom.  Swoją wdzięczność,  wyrażali poprzez  małe karteczki, na których pisali za co kochają seniorów. Mogliśmy je przeczytać  na wystawce MSU.
Pierwszy semestr dzieci  pożegnały w kolorowych przebraniach, podczas zabawy karnawałowej. Wcześniej,  przypomniały sobie o zasadach bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas ferii zimowych.

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII  i gimnazjum  (I półrocze 2018/2019)

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zrealizował następujące zadania:

·         Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego
·        
rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz poszczególnych samorządów klasowych,
·        
wybór prezydium Samorządu Uczniowskiego,
·        
opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,
·        
przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz aktualizacja ogłoszeń o bieżących sprawach przez cały I semestr szkolny,
·        
przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
·        
poczta dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wysyłanie kart z życzeniami dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Nauczyciela,
·        
przeprowadzenie konkursu na najciekawsze życzenia i kartkę dla nauczyciela,
·        
zorganizowanie dyskoteki w tematyce Halloween, konkurs na najstraszniejszy strój, gry i zabawy, malowanie twarzy,
·        
przygotowanie kotylionów z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
·        
przeprowadzenie w szkole akcji – Dzień Życzliwości, w tym przygotowanie żółtych kokardek dla nauczycieli i uczniów, plakatów informacyjnych, ulotek z wyzwaniami życzliwości
·        
przeprowadzenie konkursu „Gdybym królem został choć na jeden dzień…”, którego celem było propagowanie wiedzy na temat praw dziecka oraz włączanie uczniów w rozwiązywanie bieżących problemów naszej szkoły.
·        
zorganizowanie dyskoteki z okazji „Andrzejek”, wróżby andrzejkowe
·        
zorganizowanie wyborów na Radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
·        
włączenie się w ogólnopolską akcję Fundacji Dbam o Mój Zasięg „Nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj” w ramach której szkoła otrzymała 1800 kartek świątecznych przeprowadzenie konkursu świątecznego „Christmas is coming” w ramach którego uczniowie pisali list do Św. Mikołaja w j. angielskim,
·        
udział w 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
·        
redagowanie gazetek tematycznych przez cały semestr,
·        
przygotowanie pojemników na owoce i warzywa, umożliwiających przekazanie uczniom niechcianego jedzenia dla osób potrzebujących,
·        
wprowadzenie dyżurów koleżeńskich zapobiegających dewastacjom łazienek szkolnych,
·        
udział w akcjach charytatywnych

o    zbiórka karmy i zabawek dla zwierząt ze schroniska
o   
zbiórka rzeczy dla mieszkańców Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie oraz Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
o   
zbiórka kart świątecznych dla osób chorych i samotnych

·         stała współpraca z Samorządem Uczniowskim  klas I-III,
·        
na bieżąco prowadzenie Kroniki szkolnej – p. Aleksandra Słomska.