SKS

Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) – Andrzej Kulpiński                    

W  pierwszym semestrze roku szkolnego  2018/2019 prowadzone były zajęcia SKS  dla uczniów klas III w wymiarze jednej godziny lekcyjnej raz w tygodniu. Na zajęcia te zapisane jest 14 uczniów. Celem tych zajęć jest wszechstronny rozwój organizmu w grach i zabawach sportowych, wszechstronne przygotowanie fizyczne, nauka poruszania się po boisku przodem, tyłem, starty i zatrzymania, ćwiczenia sprawnościowe ze zwróceniem uwagi  na rozwój szybkości, skoczności, gibkości i umiejętności posługiwania się piłkami oraz innymi przyborami sportowymi. Doskonalenie chwytu i podania piłki, kozłowania piłki w slalomie w grach i zabawach ogólnorozwojowych.


Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) –
Ireneusz Jasiński

Zajęcia SKS w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19 prowadzone były dla dziewczynek z klas drugich. Zajęcia odbywały się w poniedziałki  w wymiarze jedna godzina lekcyjna. Na zajęciach regularnie uczęszczało 12 dziewczynek. Na SKS zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo oraz higienę podczas zajęć ruchowych,  dużo czasu poświęcaliśmy na gry i zabawy doskonalące sprawność ogólną. Ponadto dziewczęta uczyły się i doskonaliły chwyty i podania piłki do koszykówki. Poznały również zasady fair play na boisku. Program został zrealizowany. 

 

Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) – Dorota Stępniak

Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Wymiar godzin dla każdej grupy to 1 godzina w tygodniu. Uczestniczyły w nich dzieci z klas I-III.
Najważniejszym celem zajęć było wyrobienie nawyku prawidłowej postawy i wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Ćwiczenia były prowadzone metodami gier i zabaw ruchowych, w formie stacji ćwiczebnych, torów przeszkód.
Dzieci nauczyły się przyjmować prawidłową postawę wyjściową do ćwiczeń i umieją właściwie wykonać ćwiczenia korekcyjne. Wyrabiały też odruch prawidłowego ustawienia stóp i nawyku prawidłowego chodu i biegu.
Poprzez ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe i typowo korekcyjne zastały wzmocnione mięśnie grzbietu i brzucha i rozciągnięte mięśnie przykurczone, co pozytywnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci.

 

Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2018/2019) – Beata Ogińska

Zajęcia SKS w I półroczu odbywały się raz w tygodniu - poniedziałki 13:40-14:25.  W zajęciach uczestniczyły dziewczęta z klas IV i V, nie będące uczennicami klas sportowych. Zapisanych jest 20 osób.

Celem zajęć jest stworzenie „Szkolnej Grupy Cheerleaders”

Podczas zajęć realizowane są różnorodne cele:
- taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy
- upowszechnienie sportowego, zdrowego trybu życia
-  rozwijanie aktywności twórczej uczennic
- kształcenie poczucia rytmu w zabawach tanecznych
- wprowadzenie kroków aerobiku

1.        Wzięto udział w akcji organizowanej przez sieć sklepów Biedronka pn. Szkolne Przygody Gangu Słodziaków i zorganizowano obchody „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”.

2.       Wzięto udział w projekcie Książnicy Płockiej wspólnego czytania Dziadów cz. II Adama Mickiewicza.

3.       Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości – zorganizowano konkursy wewnątrzszkolne pod hasłem „11 Listopada – Wolność w Bieli i Czerwieni”:

- konkurs plastyczny „Flaga” – kl. 1;
- konkurs plastyczny „Orzeł na przestrzeni wieku” – kl. 2;
- konkurs plastyczny - „Narodowe Święto Niepodległości” - plakat – kl. 3;
- konkurs literacki „Czas wolności, czas pamięci” - gazetka – kl. 4 – 5;
- konkurs multimedialny – prezentacja - „Droga do wolności” – kl. 6, 7, 8.
- konkurs literacki „Życzenia dla Polski” – 7 – 8

Autorów najlepszych prac nagrodzono książkami.

Współudział w grze szkolnej „ Moja Niepodległa – Przystanek Polska”

4.       Udostępniano uczniom multimedialne centrum informacji. .