AKADEMIA PIŁKI  RĘCZNEJ
 

Z początkiem września 2014r. swoją działalność zainaugurowała Płocka Akademia Piłki Ręcznej. Jej ideą jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną. Powołanie do życia Akademii to zwieńczenie ponad rocznych działań miasta i klubu SPR Wisła Płock zmierzających w tym kierunku. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a nawiązuje on do płockiej szkoły piłki ręcznej, której fundamenty tworzył śp. Stanisław Suliński. Zadaniem PAPR jest popularyzacja piłki ręcznej oraz zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wśród rówieśników, dla których piłka ręczna to przede wszystkim dobra zabawa. Ciekawy dobór ćwiczeń i zabaw sprawi, że dzieci z niecierpliwością będą wyczekiwały na kolejne zajęcia. 

Twórcy Płockiej Akademii Piłki Ręcznej przywiązują dużą wagę również do wyników osiąganych przez młodych zawodników i zawodniczki w szkole. W związku z powyższym w klasach, do których uczęszczają młodzi adepci Akademii, mogą oni rozwijać nie tylko umiejętności sportowe, ale i językowe (klasy z rozszerzonym językiem angielskim). Sztab szkoleniowy będzie wymagał, by sukcesy na boisku szły w parze z wynikami w nauce. Trening w Płockiej Akademii Piłki Ręcznej to radość, zabawa, satysfakcja osiągnięta ciężką pracą na treningach. To także wpajanie tolerancji, wyrozumiałości i szacunku dla przeciwnika – innego człowieka.

Priorytetem Akademii jest usystematyzowanie wszystkich etapów szkolenia w jednolity program przygotowujący dzieci i młodzież do profesjonalnego uprawiania sportu, głównie piłki ręcznej. Program PAPR stworzyła kadra trenerska I zespołu ORLEN Wisły, I trener zespołu MMKS Jutrzenka oraz inni specjaliści ds. szkolenia.

 

Lista szkół objętych programem Akademii:

1. Szkoła Podstawowa Nr 21 w Zespole Szkół Nr 2,

2. Gimnazjum Nr 10 w Zespole Szkół Nr 2,

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 23,

5. Gimnazjum Nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół Nr 1,

6. Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego,

7. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika,

8. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkół Nr 2.

 

Sprawozdanie z zajęć w ramach projektu Akademia Piłki ręcznej (I półrocze 2018/2019) – Łukasz Świątek

W roku szkolnym 2018/2019 w pierwszym semestrze prowadzone były zajęcia sportowe w ramach projektu Akademia Piłki Ręcznej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Projekt ten obejmuje wybrane szkoły, które zajmują się popularyzacją piłki ręcznej w Płocku. Na poszczególne kategorie wiekowe przypada odpowiednia ilość jednostek treningowych w danym cyklu treningowym.

Sprawozdanie z zajęć w ramach projektu Akademia Piłki ręcznej (I półrocze 2018/2019) – Andrzej Kulpiński

W roku szkolnym 2018/2019  w pierwszym semestrze prowadzone były zajęcia sportowe w ramach projektu Płockiej Akademia Piłki Ręcznej. Projekt ten obejmuje wybrane szkoły, które zajmują się popularyzacją piłki ręcznej w Płocku. Na poszczególne kategorie wiekowe przypada odpowiednia ilość jednostek treningowych w danym cyklu treningowym. Dla moich grup treningowych odpowiednio przypadała liczba jednostek: klasa III szkoły podstawowej – 3 godziny tygodniowo. Ogólnym założeniem projektu jest praca nad umiejętnościami technicznymi

(chwyty, podania rzuty, zwody, gra 1x1, 2x2) oraz kształtowanie cech motorycznych takich jak: poruszanie się po boisku przodem, tyłem, bokiem, zmiany kierunku, przyśpieszenia, zatrzymania, starty, skoki, odskoki, doskoki, zatrzymania, itp.. Kolejnym założeniem jest również praca nad wzmocnieniem układu mięśniowo-kostnego czyli: wzmacnianie siły nóg, skoczności, zwrotności, wzmacnianie siły ramion i przedramion, obręczy biodrowej i barkowej, którego celem jest zapobiegnięcie kontuzji i urazów stawów skokowych, kolanowych, łokciowych i barkowych. W dalszym szkoleniu przewidziane są również małe gry 3x3, 4x4, doskonalące chwyty i podania piłki, rzuty z wyskoku doskonalące rytm trzech kroków. 


W Zespole Szkół nr 2 w Płocku programem Płockiej Akademii Piłki Ręcznej objęte są klasy sportowe o profilu – piłka ręczna (IV – VI SP 21 oraz I – III Gimnazjum). Dodatkowo Akademia przewiduje zajęcia dla najmłodszych uczniów w klasach nauczania początkowego (I – III). 

 

II bg
wychowawca - Andrzej Kulpiński

 

5 s
wychowawca - Dorota Stępniak