Wskaźnik EWD 2014-2016

Część humanistyczna

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Część matematyczno-przyrodnicza

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Historia i WOS

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 

Przedmioty przyrodnicze

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 

Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117Wskaźnik EWD 2013-2015

Część humanistyczna

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Część matematyczno-przyrodnicza

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Historia i WOS

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 

Przedmioty przyrodnicze

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 

Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113Wskaźnik EWD 2012-2014

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Historia i WOS

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Przedmioty przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 


 

część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117.

   

 

część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117.

   


Bardzo dobry wynik gimnazjum nr 10 we wskaźnikach EWD

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego
i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.