skaźnik EWD 2015-2017

Część humanistyczna

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 
Część matematyczno-przyrodnicza

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 
Historia i WOS

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 
Przedmioty przyrodnicze

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 

Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 
Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2015-2017
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 123

 


Wskaźnik EWD 2014-2016

Część humanistyczna

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Część matematyczno-przyrodnicza

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Historia i WOS

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Przedmioty przyrodnicze

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 

Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117

 
Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 117


Wskaźnik EWD 2013-2015

Część humanistyczna

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Część matematyczno-przyrodnicza

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Historia i WOS

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 

Przedmioty przyrodnicze

 Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113


Język polski

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113

 
Matematyka

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 113


Wskaźnik EWD 2012-2014

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Historia i WOS

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Przedmioty przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.

 

Matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2012-2014.
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 106.