LIGA  OCHRONY  PRZYRODY

W Zespole Szkół nr 2 w Płocku działają dwa szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody:

Główne celem działalności kół jest kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody.

Członkowie SK LOP uczestniczą w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich oraz wiedzy o zasięgu rejonowych i ogólnopolskim organizowanych lub współorganizowanych przez ZO LOP w Płocku. Między innymi:


Pani Anna Umińska- Nowak- opiekun SK LOP w Gimnazjum nr 10 wspólnie ze uczniem Damianem Jasińskim odbiera dyplom i nagrodę za I m-ce.

Nagrody wręczali: Pan Aleksander Niweliński - Prezesa ZO LOP w Płocku oraz Pani Grażyna Muszyńska – wizytator z Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie.


W czasie podsumowania konkursu odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca działalności SK LOP z Gimnazjum nr 10 w Płocku pt. "Mój udział w 85-letniej działalności Ligi Ochrony Przyrody"

   


Laureci konkursu "Na
najlepiej pracujące Koło LOP" w roku szkolnym 2013/2014


Damian Jasiński- prezes SK LOP w Gimnazjum nr 10

12 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie XVIII edycji etapu rejonowego ogólnopolskiego konkursu "Mój las". Część artystyczną pt. "Leśne spotkania" przygotowali uczniowie klas II b i III e pod kierunkiem Pani Iwony Kobylańskiej i Pani Doroty Goździńskiej.