Witajcie w gronie czytelników biblioteki

 Zespołu Szkół nr 2 !!!

W bibliotece możesz:

 

BIBLIOTEKA - TU WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ MOŻE...

W BIBLIOTECE NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ!

O co prosi książka

  • Myj ręce przed czytaniem
  • Obłóż książkę w papier lub folię
  • Nie zaginaj rogów kartek. Zaznaczaj zakładką przerwę w czytaniu
  • Nie śliń palców przy odwracaniu kart
  • Nie zwijaj cienkiej książki w rulon
  • Nie przełamuj grzbietu książki
  • Nie pisz i nie rysuj w książce
  • Nie czytaj przy jedzeniu
  • Nie czytaj leżąc
  • Nie czytaj przy słabym świetle

 SPIS LEKTUR DLA KLASY I

1. Bahdaj A.

Pilot i ja

2. Bełza W.

Kto ty jesteś?

3. Brzechwa J.

Brzechwa dzieciom

4. Duszyńska J.

Cudaczek - Wyśmiewaczek

5. Januszewska H.

Kopciuszek

6. Janczarski Cz.

Jak Wojtek został strażakiem

7. Jaworczakowa M.

Jacek, Wacek i Pankracek

8. Konopnicka M.

Co słonko widziało

9. Konopnicka M.

Na jagody

10. Kownacka M.

Plastusiowy pamiętnik

11. Papuzińska J.

Nasza mama czarodziejka

12. Porazińska J.

Psotki - Śmieszki

13. Szelburg-Zarembina E.

Najmilsi

14. Tuwim J.

Wiersze dla dzieci

 BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 13.40

   Dnia 23 kwietnia 2013 odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pt. „W świecie baśni Andersena” zorganizowany przez p. Danutę Łubińską, p. Beatę Przybyt i p. Jadwigę Stasiak – nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Płocku. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół z Płocka i okolic. Uczestnicy byli oceniani indywidualnie i grupowo. Wszyscy wykazali się doskonałą znajomością utworów znanego bajkopisarza.
 

 

 

W ramach działania na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 2 zorganizowała dla oddziału przedszkolnego i klas pierwszych konkurs plastyczny pt. „Wiersze Juliana Tuwima w oczach dziecka”.

Celami konkursu było popularyzowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi oraz rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej uczniów.

Dzieci miały za zadanie wykonać pracę dowolną techniką plastyczną na temat wybranego i przeczytanego przez nauczyciela wiersza J. Tuwima. Na konkurs wpłynęło 86 prac. Jury  za najlepsze uznało prace następujących osób:

Oddział przedszkolny:

Zuzanna Michalska

Gabriela Nowakowska

Klasy pierwsze:

I    –        Julia  Karaś                          kl. I e

II   –       Natalia Sadłowska             kl. I a

                Igor Skrzeszewski               kl. I c

III  –      Julia Marciniak   kl. I b

                Julia Głowacka   kl. I c

                Wiktoria Olszewska           kl. I d

Wyróżnione dzieci otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.

 


Zespół Szkół nr 2 w Płocku przystąpił do udziału
w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
W ramach programu zostanie posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci aspiranta Policji Państwowej Franciszka Kielczyka zamordowanego
w Twerze w 1940 roku przez NKWD.

Uroczystość odbędzie się 12 maja 2011 roku.

W związku ze spadkiem czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły nauczyciele – bibliotekarze Danuta Łubińska i Beata Przybyt opracowały broszurę „Wieści biblioteczne” dotyczącą głośnego czytania dzieciom oraz zachęcania ich do wypożyczania książek. i skierowały ją do uczniów i rodziców klas pierwszych.

 

 Numer specjalny dla najmłodszych czytelników

 Książka Kiedy Ci smutno będzie,
Kiedyś samotny, chory,
bez przyjaciela - ja z tobą pójdę wszędzie
poprzez zimowe wieczory
w kraje wesela.
Będziesz wraz ze mną oglądać
baśnie i cuda i dziwy
na końcu świata.
Po niebie, po morzach i lądach
jako te ptaki szczęśliwe
będziemy latać.

                            Edward Szamański

 WIEŚCI BIBLIOTECZNE

Wydanie dla rodziców

Drodzy Rodzice!

 Wasze dziecko po raz pierwszy odwiedziło bibliotekę szkolną. Mamy nadzieję, że razem z wizytą rozpocznie się nowy etap ich życia pełen książkowych przyjaciół, kolorowych przygód. Zwracamy się do Was z prośbą o zachęcanie dzieci do czytania, zwracanie uwagi na poszanowanie książek i terminowe zwracanie wypożyczonych pozycji ponieważ czekają na nie kolejni czytelnicy.

Prosimy również o włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom".       Jest to ogólnopolski program, który rozpoczęto 1 czerwca 2001 r. Celem akcji jest rozbudzenie u dzieci zamiłowania do czytania i wyrobienie nawyku na całe życie. Fundacja (akcję rozpropagowała Fundacja ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego) radzi, że najważniejszą rzeczą, jaką może zrobić rodzic dla dziecka - obok okazania miłości - jest codzienne głośne czytanie. Chodzi o codzienny RYTUAŁ CZYTANIA.

Sprawozdanie z działalności biblioteki (I półrocze 2016/2017)

W I półroczu roku szkolnym 2016/2017 opracowano i udostępniono uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum 2857 podręczników.

1.       Systematycznie prowadzono dokumentację wypożyczeń. Wypożyczono uczniom 4322 książki. Średnia wypożyczeń dziennie – 52 książki, śr. na ucznia – 5,7 książek , śr. na czytelnika 6,0. Zauważono niewielki wzrost czytelnictwa. Czytelnię odwiedziło 734 uczniów. Nauczyciele – bibliotekarze przeprowadzili 7 lekcji bibliotecznych;

2.       Do gabinetów przedmiotowych rozprowadzono 72 książek popularnonaukowych.

3.       Tworzono komputerową bazę danych dotyczącą księgozbioru bibliotecznego (MOL NET+).

4.       Systematycznie porządkowano księgozbiór, okładano i naprawiano uszkodzone książki.

5.       Prowadzono systematyczną współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami poprzez:

·         Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w klasach;

·         Bieżące udostępnianie koniecznych pozycji książkowych niezbędnych na lekcje  i do samokształcenia.

6.       W ramach edukacji czytelniczej prowadzono różne formy pracy z czytelnikami:

·         Udzielano porad czytelniczych i bibliograficznych;

·         Odbyły się 3 spotkania nauczycieli - bibliotekarzy z łącznikami bibliotecznymi;

·         Przedstawiono wszystkim uczniom i nauczycielom informację o stanie czytelnictwa za I półrocze;

·         Zachęcano do brania udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

7.       W ramach projektu „Książka naszych marzeń”:

8.       Udostępniano uczniom multimedialne centrum informacji.

 

Plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2014/2015

PRACA PEDAGOGICZNA

         I.    Przysposobienie czytelnicze i informacyjne.

1.       Lekcje biblioteczne.

       II.    Kształtowanie zainteresowań czytelników oraz podnoszenie ogólnej kultury czytelników.

1.     Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami:

-        rozmowy o książkach w czasie udostępniania księgozbioru;

-        kierowanie doborem lektur czytelników bardziej zaawansowanych, uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych;

-        otaczanie opieką uczniów stroniących od biblioteki (współpraca z wychowawcami);

-        wyrabianie umiejętności posługiwania się czasopismem dziecięcym, młodzieżowym;

-        praca nad właściwym zachowaniem czytelników w bibliotece, czytelni oraz stosunkiem do książki jako źródła wiedzy, zapoznanie uczniów klas pierwszych z regulaminem biblioteki oraz czytelni;

-        konkursy, wystawy i gazetki.

2.     Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:

-      wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego;

-      wizualna propaganda książek popularnonaukowych poprzez wystawki z różnych dziedzin wiedzy.

3.     Inspirowanie czytelnictwa w szkole poprzez:

-        wyróżnianie i nagradzanie najaktywniejszych czytelników;

-        prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie;

-        przedstawianie diagramu czytelnictwa poszczególnych klas;

-      gazetki przedstawiające twórczość literacką wybranych autorów;

-      praca z najmłodszym czytelnikiem;

-        prowadzenie akcji ,,Moja książka w szkolnej bibliotece”.

4.       Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

                 - konkursy:

·       „Ania z Zielonego Wzgórza” – kl. VI

·       „Literaccy Milionerzy” kl  I - II gimnazjum

·       Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o H. Ch. Andersenie

·       Konkurs na hasło reklamujące czytanie książek /bibliotekę

a.     Najlepsze sprawozdanie/artykuł do gazety dotyczące Książki Moich Marzeń (dla gimnazjum)

b.     List do… „Koniecznie przeczytaj tę książkę” klasy IV - VI;

      III.    Praca z aktywem bibliotecznym.

1.    Uczniowie poznają pracę biblioteki szkolnej oraz podtrzymują kontakt biblioteki z wychowawcą i klasą.

2.     Przygotowanie dla młodszych dzieci zgaduj – zgaduli „Zgadnij kim jestem”.

     IV.    Współpraca z nauczycielami.

1.       Współpraca z nauczycielami w organizowaniu konkursów i imprez szkolnych.

2.       Dzień Języka Ojczystego

       V.    Obsługa czytelników.

1.     Dokumentacja wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki;

2.     Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat;

3.     Udzielanie wskazówek czytelniczych uczniom korzystających z wolnego dostępu do regałów oraz posługujących się księgozbiorem podręcznym;

4.     Przygotowanie wystaw, prezentacji, prowadzenie tablicy bibliotecznej;

5.     Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu przysposobienia czytelniczego.

     VI.    Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

1.       Udział w konferencjach metodycznych, oraz szkoleniach na terenie szkoły;

2.       Udział w pracach zespołu samokształceniowego;

3.       Gromadzenie nowości metodycznych.

    VII.    Wzbogacanie biblioteki.

1.     Prowadzenie akcji ,,Moja książka w bibliotece szkolnej”;

2.     Gromadzenie czasopism dziecięcych i młodzieżowych we własnym zakresie.

  VIII.    Działania biblioteki w ramach Programu Ministerialnego „Książka Naszych Marzeń”.

1.       Gwiazdkowe czytanie przez zaproszonych gości – klasy I - III;

2.       Wiosna z ciekawą książką – czytanie fragmentów książek przez zaproszonych gości;

3.       Komiks na podstawie przeczytanej Książki Moich Marzeń;

4.       Całoroczne czytanie fragmentów Książek Moich Marzeń: kl. I – III – raz w tygodniu, kl. IV – VI – raz w miesiącu na godzinie wychowawczej;

5.       Starszaki czytają maluchom (szóstoklasiści czytają pierwszakom – czytanie połączone z krótką inscenizacją baśni);

6.       „Czytelnicze podchody”

PRACA BIBLIOTECZNO – TECHNICZNA

                       I.      Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

1.     Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych szkoły oraz prowadzenie akcji ,,Moja książka w bibliotece szkolnej”;

2.     Konserwacja zbiorów – naprawa, znakowanie, okładanie;

3.     Rejestr wypożyczeń.

                       II.      Opracowywanie zbiorów.

1.       Ewidencja – prowadzenie księgi inwentarzowej;

2.       Prowadzenie rejestru ubytków;

3.       Klasyfikacja, katalogowanie, opracowywanie nowych książek;

4.       Przygotowywanie nowych zbiorów do pracy w programie MOL – utworzenie bazy danych.

                        III.      Udostępnianie zbiorów.

1.       Analiza kartoteki czytelników;

2.       Statystyka dzienna, półroczna, roczna.


Drodzy Rodzice!

Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu...

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO

 PRZEZ 20 MINUT!

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury..

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; 
 rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
 uczy myślenia, poprawia koncentrację; 
 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 poszerza wiedzę ogólną;
 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury; 
 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

 NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM,

CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ.

   wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie;
   jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz; 
   pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony; 
   unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt;
   sam bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

 CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ.

 Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:

   ciekawe dla dziecka;
   napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną;
   uczące racjonalnego myślenia; 
   niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, prawa; 
   promujące pozytywne wzorce postępowania;
   dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków; 
   unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp. 
   budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie

Nie zmarnuj szansy swojego dziecka!

Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować od najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. Książki, które przeczytamy w dzieciństwie naszym dzieciom są najważniejsze, późniejsze lektury nie mają już na nie tak wielkiego wpływu.

   Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek:

 Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń.

 DUŻO WSPÓLNIE CZYTAMY

Głośne czytanie - wspólna wędrówka po wspaniałym ogrodzie z pięknymi okazami książek.

Głośne czytanie - wypływanie z dzieckiem na baśniowe połowy.

Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, bliskość, przytulenie, wspólny uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili.

Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dający dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Czytać albo nie czytać? Wybór należy do Ciebie. Jeśli wybierzesz czytanie, dajesz wiele różnych szans dziecku i sobie. Otwierasz przed nim możliwości, i z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy.

 

 Ciekawe strony:

Dla dzieci i młodzieży 

alik.pl

starannie przygotowany serwis dla dzieci

dolinka.szkola.net

dział dużego serwisu, przeznaczony dla dzieci

dzieci.wp.pl

często aktualizowany serwis dla dzieci

wyspa.interia.pl

gry i zabawy

strefamlodych.pl

serwis o prawach dziecka

bezpiecznaszkola.onet.pl

gry i konkursy dla dzieci

zyraffa.pl

portal dla dzieci zawierający m.in. krzyżówki

reedukacja.prv.pl

reedukacja czytania i pisania

krasnoludki.pl

gry, bajki i zabawy dla dzieci

misie.com.pl

strona dla dzieci

junior.reporter.pl

informacje i ciekawostki dla wszystkich dzieci

puchatek.pl

strona Kubusia Puchatka

reporter.pl

serwis informacyjny

gumisie.pl

strona o bajce telewizyjnej "Gumisie"

 

Edukacja 

interklasa.pl

portal edukacyjny ciągle ulepszany

gazeta.pl/edukacja

obszerny serwis edukacyjny

nauka.pl

m.in. setki sprawdzonych ściąg

pbi.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa

profesor.pl

portal o tematyce szkolno-uczniowskiej

szkola.net

wszystko, co ze szkołą związane

kidprotect.pl

ochrona dzieci przed złem czającym się w Internecie

scholaris.pl

internetowe centrum zasobów edukacyjnych

otwartaszkola.edu.pl

portal edukacyjny

 

O książce 

wsp.kraków.pl

Historia książek i bibliotek

literatura.zapis.net.pl

Skarbnica literatury polskiej

pbi.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa