Witajcie w gronie czytelników biblioteki

 W bibliotece możesz:

 

BIBLIOTEKA - TU WSZYSTKO ZDARZYĆ SIĘ MOŻE...

W BIBLIOTECE NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ!

O co prosi książka

  • Myj ręce przed czytaniem
  • Obłóż książkę w papier lub folię
  • Nie zaginaj rogów kartek. Zaznaczaj zakładką przerwę w czytaniu
  • Nie śliń palców przy odwracaniu kart
  • Nie zwijaj cienkiej książki w rulon
  • Nie przełamuj grzbietu książki
  • Nie pisz i nie rysuj w książce
  • Nie czytaj przy jedzeniu
  • Nie czytaj leżąc
  • Nie czytaj przy słabym świetle

 SPIS LEKTUR DLA KLASY I

1. Bahdaj A.

Pilot i ja

2. Bełza W.

Kto ty jesteś?

3. Brzechwa J.

Brzechwa dzieciom

4. Duszyńska J.

Cudaczek - Wyśmiewaczek

5. Januszewska H.

Kopciuszek

6. Janczarski Cz.

Jak Wojtek został strażakiem

7. Jaworczakowa M.

Jacek, Wacek i Pankracek

8. Konopnicka M.

Co słonko widziało

9. Konopnicka M.

Na jagody

10. Kownacka M.

Plastusiowy pamiętnik

11. Papuzińska J.

Nasza mama czarodziejka

12. Porazińska J.

Psotki - Śmieszki

13. Szelburg-Zarembina E.

Najmilsi

14. Tuwim J.

Wiersze dla dzieci

 BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 13.40Sprawozdanie z działalności biblioteki (I półrocze 2018/2019)

W I półroczu roku szkolnego 2018/2018 opracowano i udostępniono uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum 3815 podręczników.

1.       Systematycznie prowadzono dokumentację wypożyczeń. Wypożyczono uczniom 2536 książek. Średnia wypożyczeń dziennie – 33 książek, śr. na ucznia – 3,2 książek , śr. na czytelnika 3,9.

2.       Czytelnię odwiedziło 570 uczniów. Nauczyciele – bibliotekarze przeprowadzili 13 lekcji bibliotecznych;

3.       Do gabinetów przedmiotowych rozprowadzono 74 książek popularnonaukowych.

4.       Tworzono komputerową bazę danych dotyczącą księgozbioru bibliotecznego (MOL NET+).

5.       Systematycznie porządkowano księgozbiór, okładano i naprawiano uszkodzone książki. Dokonano 1702 ubytki podręczników.

6.       Ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 970 książek za kwotę 15 000 zł. Pozycje te opracowano i udostępniono czytelnikom.

7.       Prowadzono systematyczną współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami poprzez:

·         informowanie nauczycieli polonistów o ilości poszczególnych tytułów lektur w bibliotece
·        
Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w klasach;
·        
Bieżące udostępnianie koniecznych pozycji książkowych niezbędnych na lekcje i do samokształcenia.

8.       W ramach edukacji czytelniczej prowadzono różne formy pracy z czytelnikami:

·         Udzielano porad czytelniczych i bibliograficznych;
·        
Odbyły się 4 spotkania nauczycieli - bibliotekarzy z łącznikami bibliotecznymi;
·        
Przedstawiono wszystkim uczniom i nauczycielom informację o stanie czytelnictwa za I półrocze;
·        
Zachęcano do brania udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

9.       W ramach projektów: „Książka naszych marzeń” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I CENTRUM  MULTIMEDIALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21  im. FRYDERYKA CHOPINA W PŁOCKU

1. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
3. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
4. Czytelnicy przebywający w bibliotece nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które zakłócają pracę pozostałym użytkownikom.
5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie na  miejscu w czytelni.
6. Każdy uczeń ma prawo wypożyczyć jednorazowo dwie książki : zadaną lekturę oraz książkę wybraną przez siebie. W szczególnych przypadkach (przygotowanie do konkursu itp.) można wypożyczyć więcej książek.
7. Lektury wypożyczane są na okres 1 miesiąca, pozostałe książki - na dwa tygodnie.
8. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem można uzyskać zgodę na przedłużenie terminu zwrotu książki.
9. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
10. Czytelnicy mogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę.
11. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy przekazywać innym osobom.
12. Czytelnik odpowiada za udostępnione mu przez bibliotekę materiały (wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości należy zgłosić bibliotekarzowi przy wypożyczaniu).
13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
14. Wszystkie wypożyczone książki i inne zbiory muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
15. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów (karta obiegowa) i przedłożenia go w sekretariacie.
16. Biblioteka dysponuje czytelnią multimedialną wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe, umożliwiających uczniom zdobywanie wiedzy.
1) Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
2) Komputery służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz do korzystania z dostępnych programów edukacyjnych. W razie potrzeby bibliotekarz służy uczniom pomocą.
3) Z jednego komputera może korzystać jedna osoba. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie – data, imię i nazwisko, klasa, numer stanowiska, godzina rozpoczęcia pracy. O zakończeniu pracy trzeba poinformować opiekuna czytelni.

4) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
5) Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
6) Użytkownik, który chce podłączyć własną płytę lub pendrive, musi uzyskać zgodę bibliotekarza.

7) Ze względów higienicznych uczniowie muszą posiadać własne słuchawki do komputera.
8) Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (w wypadku ucznia – rodzice).

   Dnia 23 kwietnia 2013 odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pt. „W świecie baśni Andersena” zorganizowany przez p. Danutę Łubińską, p. Beatę Przybyt i p. Jadwigę Stasiak – nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Płocku. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół z Płocka i okolic. Uczestnicy byli oceniani indywidualnie i grupowo. Wszyscy wykazali się doskonałą znajomością utworów znanego bajkopisarza.
 

 

 

W ramach działania na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 2 zorganizowała dla oddziału przedszkolnego i klas pierwszych konkurs plastyczny pt. „Wiersze Juliana Tuwima w oczach dziecka”.

Celami konkursu było popularyzowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi oraz rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej uczniów.

Dzieci miały za zadanie wykonać pracę dowolną techniką plastyczną na temat wybranego i przeczytanego przez nauczyciela wiersza J. Tuwima. Na konkurs wpłynęło 86 prac. Jury  za najlepsze uznało prace następujących osób:

Oddział przedszkolny:

Zuzanna Michalska

Gabriela Nowakowska

Klasy pierwsze:

I    –        Julia  Karaś                          kl. I e

II   –       Natalia Sadłowska             kl. I a

                Igor Skrzeszewski               kl. I c

III  –      Julia Marciniak   kl. I b

                Julia Głowacka   kl. I c

                Wiktoria Olszewska           kl. I d

Wyróżnione dzieci otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.

 


Zespół Szkół nr 2 w Płocku przystąpił do udziału
w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
W ramach programu zostanie posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci aspiranta Policji Państwowej Franciszka Kielczyka zamordowanego
w Twerze w 1940 roku przez NKWD.

Uroczystość odbędzie się 12 maja 2011 roku.

W związku ze spadkiem czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły nauczyciele – bibliotekarze Danuta Łubińska i Beata Przybyt opracowały broszurę „Wieści biblioteczne” dotyczącą głośnego czytania dzieciom oraz zachęcania ich do wypożyczania książek. i skierowały ją do uczniów i rodziców klas pierwszych.

 

 Numer specjalny dla najmłodszych czytelników

 Książka Kiedy Ci smutno będzie,
Kiedyś samotny, chory,
bez przyjaciela - ja z tobą pójdę wszędzie
poprzez zimowe wieczory
w kraje wesela.
Będziesz wraz ze mną oglądać
baśnie i cuda i dziwy
na końcu świata.
Po niebie, po morzach i lądach
jako te ptaki szczęśliwe
będziemy latać.

                            Edward Szamański

 WIEŚCI BIBLIOTECZNE

Wydanie dla rodziców

Drodzy Rodzice!

 Wasze dziecko po raz pierwszy odwiedziło bibliotekę szkolną. Mamy nadzieję, że razem z wizytą rozpocznie się nowy etap ich życia pełen książkowych przyjaciół, kolorowych przygód. Zwracamy się do Was z prośbą o zachęcanie dzieci do czytania, zwracanie uwagi na poszanowanie książek i terminowe zwracanie wypożyczonych pozycji ponieważ czekają na nie kolejni czytelnicy.

Prosimy również o włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom".       Jest to ogólnopolski program, który rozpoczęto 1 czerwca 2001 r. Celem akcji jest rozbudzenie u dzieci zamiłowania do czytania i wyrobienie nawyku na całe życie. Fundacja (akcję rozpropagowała Fundacja ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego) radzi, że najważniejszą rzeczą, jaką może zrobić rodzic dla dziecka - obok okazania miłości - jest codzienne głośne czytanie. Chodzi o codzienny RYTUAŁ CZYTANIA.

Sprawozdanie z działalności biblioteki (I półrocze 2016/2017)

W I półroczu roku szkolnym 2016/2017 opracowano i udostępniono uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum 2857 podręczników.

1.       Systematycznie prowadzono dokumentację wypożyczeń. Wypożyczono uczniom 4322 książki. Średnia wypożyczeń dziennie – 52 książki, śr. na ucznia – 5,7 książek , śr. na czytelnika 6,0. Zauważono niewielki wzrost czytelnictwa. Czytelnię odwiedziło 734 uczniów. Nauczyciele – bibliotekarze przeprowadzili 7 lekcji bibliotecznych;

2.       Do gabinetów przedmiotowych rozprowadzono 72 książek popularnonaukowych.

3.       Tworzono komputerową bazę danych dotyczącą księgozbioru bibliotecznego (MOL NET+).

4.       Systematycznie porządkowano księgozbiór, okładano i naprawiano uszkodzone książki.

5.       Prowadzono systematyczną współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami poprzez:

·         Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w klasach;

·         Bieżące udostępnianie koniecznych pozycji książkowych niezbędnych na lekcje  i do samokształcenia.

6.       W ramach edukacji czytelniczej prowadzono różne formy pracy z czytelnikami:

·         Udzielano porad czytelniczych i bibliograficznych;

·         Odbyły się 3 spotkania nauczycieli - bibliotekarzy z łącznikami bibliotecznymi;

·         Przedstawiono wszystkim uczniom i nauczycielom informację o stanie czytelnictwa za I półrocze;

·         Zachęcano do brania udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

7.       W ramach projektu „Książka naszych marzeń”:

8.       Udostępniano uczniom multimedialne centrum informacji.

 

Plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2014/2015

PRACA PEDAGOGICZNA

         I.    Przysposobienie czytelnicze i informacyjne.

1.       Lekcje biblioteczne.

       II.    Kształtowanie zainteresowań czytelników oraz podnoszenie ogólnej kultury czytelników.

1.     Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami:

-        rozmowy o książkach w czasie udostępniania księgozbioru;

-        kierowanie doborem lektur czytelników bardziej zaawansowanych, uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych;

-        otaczanie opieką uczniów stroniących od biblioteki (współpraca z wychowawcami);

-        wyrabianie umiejętności posługiwania się czasopismem dziecięcym, młodzieżowym;

-        praca nad właściwym zachowaniem czytelników w bibliotece, czytelni oraz stosunkiem do książki jako źródła wiedzy, zapoznanie uczniów klas pierwszych z regulaminem biblioteki oraz czytelni;

-        konkursy, wystawy i gazetki.

2.     Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową:

-      wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego;

-      wizualna propaganda książek popularnonaukowych poprzez wystawki z różnych dziedzin wiedzy.

3.     Inspirowanie czytelnictwa w szkole poprzez:

-        wyróżnianie i nagradzanie najaktywniejszych czytelników;

-        prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie;

-        przedstawianie diagramu czytelnictwa poszczególnych klas;

-      gazetki przedstawiające twórczość literacką wybranych autorów;

-      praca z najmłodszym czytelnikiem;

-        prowadzenie akcji ,,Moja książka w szkolnej bibliotece”.

4.       Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

                 - konkursy:

·       „Ania z Zielonego Wzgórza” – kl. VI

·       „Literaccy Milionerzy” kl  I - II gimnazjum

·       Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o H. Ch. Andersenie

·       Konkurs na hasło reklamujące czytanie książek /bibliotekę

a.     Najlepsze sprawozdanie/artykuł do gazety dotyczące Książki Moich Marzeń (dla gimnazjum)

b.     List do… „Koniecznie przeczytaj tę książkę” klasy IV - VI;

      III.    Praca z aktywem bibliotecznym.

1.    Uczniowie poznają pracę biblioteki szkolnej oraz podtrzymują kontakt biblioteki z wychowawcą i klasą.

2.     Przygotowanie dla młodszych dzieci zgaduj – zgaduli „Zgadnij kim jestem”.

     IV.    Współpraca z nauczycielami.

1.       Współpraca z nauczycielami w organizowaniu konkursów i imprez szkolnych.

2.       Dzień Języka Ojczystego

       V.    Obsługa czytelników.

1.     Dokumentacja wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki;

2.     Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat;

3.     Udzielanie wskazówek czytelniczych uczniom korzystających z wolnego dostępu do regałów oraz posługujących się księgozbiorem podręcznym;

4.     Przygotowanie wystaw, prezentacji, prowadzenie tablicy bibliotecznej;

5.     Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu przysposobienia czytelniczego.

     VI.    Samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

1.       Udział w konferencjach metodycznych, oraz szkoleniach na terenie szkoły;

2.       Udział w pracach zespołu samokształceniowego;

3.       Gromadzenie nowości metodycznych.

    VII.    Wzbogacanie biblioteki.

1.     Prowadzenie akcji ,,Moja książka w bibliotece szkolnej”;

2.     Gromadzenie czasopism dziecięcych i młodzieżowych we własnym zakresie.

  VIII.    Działania biblioteki w ramach Programu Ministerialnego „Książka Naszych Marzeń”.

1.       Gwiazdkowe czytanie przez zaproszonych gości – klasy I - III;

2.       Wiosna z ciekawą książką – czytanie fragmentów książek przez zaproszonych gości;

3.       Komiks na podstawie przeczytanej Książki Moich Marzeń;

4.       Całoroczne czytanie fragmentów Książek Moich Marzeń: kl. I – III – raz w tygodniu, kl. IV – VI – raz w miesiącu na godzinie wychowawczej;

5.       Starszaki czytają maluchom (szóstoklasiści czytają pierwszakom – czytanie połączone z krótką inscenizacją baśni);

6.       „Czytelnicze podchody”

PRACA BIBLIOTECZNO – TECHNICZNA

                       I.      Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

1.     Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych szkoły oraz prowadzenie akcji ,,Moja książka w bibliotece szkolnej”;

2.     Konserwacja zbiorów – naprawa, znakowanie, okładanie;

3.     Rejestr wypożyczeń.

                       II.      Opracowywanie zbiorów.

1.       Ewidencja – prowadzenie księgi inwentarzowej;

2.       Prowadzenie rejestru ubytków;

3.       Klasyfikacja, katalogowanie, opracowywanie nowych książek;

4.       Przygotowywanie nowych zbiorów do pracy w programie MOL – utworzenie bazy danych.

                        III.      Udostępnianie zbiorów.

1.       Analiza kartoteki czytelników;

2.       Statystyka dzienna, półroczna, roczna.


Drodzy Rodzice!

Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu...

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO

 PRZEZ 20 MINUT!

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury..

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; 
 rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
 uczy myślenia, poprawia koncentrację; 
 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 poszerza wiedzę ogólną;
 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury; 
 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

 NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM,

CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ.

   wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie;
   jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz; 
   pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony; 
   unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt;
   sam bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

 CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ.

 Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:

   ciekawe dla dziecka;
   napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną;
   uczące racjonalnego myślenia; 
   niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, prawa; 
   promujące pozytywne wzorce postępowania;
   dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków; 
   unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp. 
   budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie

Nie zmarnuj szansy swojego dziecka!

Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować od najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. Książki, które przeczytamy w dzieciństwie naszym dzieciom są najważniejsze, późniejsze lektury nie mają już na nie tak wielkiego wpływu.

   Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek:

 Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń.

 DUŻO WSPÓLNIE CZYTAMY

Głośne czytanie - wspólna wędrówka po wspaniałym ogrodzie z pięknymi okazami książek.

Głośne czytanie - wypływanie z dzieckiem na baśniowe połowy.

Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, bliskość, przytulenie, wspólny uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili.

Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dający dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Czytać albo nie czytać? Wybór należy do Ciebie. Jeśli wybierzesz czytanie, dajesz wiele różnych szans dziecku i sobie. Otwierasz przed nim możliwości, i z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy.

 

 Ciekawe strony:

Dla dzieci i młodzieży 

alik.pl

starannie przygotowany serwis dla dzieci

dolinka.szkola.net

dział dużego serwisu, przeznaczony dla dzieci

dzieci.wp.pl

często aktualizowany serwis dla dzieci

wyspa.interia.pl

gry i zabawy

strefamlodych.pl

serwis o prawach dziecka

bezpiecznaszkola.onet.pl

gry i konkursy dla dzieci

zyraffa.pl

portal dla dzieci zawierający m.in. krzyżówki

reedukacja.prv.pl

reedukacja czytania i pisania

krasnoludki.pl

gry, bajki i zabawy dla dzieci

misie.com.pl

strona dla dzieci

junior.reporter.pl

informacje i ciekawostki dla wszystkich dzieci

puchatek.pl

strona Kubusia Puchatka

reporter.pl

serwis informacyjny

gumisie.pl

strona o bajce telewizyjnej "Gumisie"

 

Edukacja 

interklasa.pl

portal edukacyjny ciągle ulepszany

gazeta.pl/edukacja

obszerny serwis edukacyjny

nauka.pl

m.in. setki sprawdzonych ściąg

pbi.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa

profesor.pl

portal o tematyce szkolno-uczniowskiej

szkola.net

wszystko, co ze szkołą związane

kidprotect.pl

ochrona dzieci przed złem czającym się w Internecie

scholaris.pl

internetowe centrum zasobów edukacyjnych

otwartaszkola.edu.pl

portal edukacyjny

 

O książce 

wsp.kraków.pl

Historia książek i bibliotek

literatura.zapis.net.pl

Skarbnica literatury polskiej

pbi.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa