Opracowaliśmy następujące prezentacje

Dlaczego niebo jest niebieskie (prezentacja)

Jak powstaje tęcza (prezentacja 1 prezentacja 2

 

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dla klas IV – VI i gimnazjum pt. ,,Moja biblioteka szkolna w programie PowerPoint”,

Prezentacje zawierały podstawowe wiadomości o bibliotece, jej zbiorach i warsztacie informacyjnym. Materiały do wykonania prezentacji udostępnione były w bibliotece oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Oceniając prace jury (nauczyciele informatyki i nauczyciele bibliotekarze) brało pod uwagę następujące kryteria: układ treści, estetyka wykonania, wykorzystanie efektów dźwiękowych i multimedialnych oraz grafiki.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce:            Artur Wenda kl. V b

II miejsce:           Michał Stankiewicz kl. II gb (prezentacja)

III miejsce:         Agata Woroniecka kl. VI e (prezentacja)

 

Nagrodzone prace zostaną wykorzystane na zajęciach z informatyki, zajęciach z przysposobienie czytelniczego i umieszczone na stronie internetowej biblioteki szkolnej.