CELE I ZADANIA

DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


 

Podstawowe cele działania Klubu

 

Podstawowe zadania Klubu

 

Sprawozdanie z działalności Dziecięco – Młodzieżowego Szkolnego Klubu Europejskiego (I półrocze 2018/2019) – Katarzyna Aleksandrowicz

Przedstawiciele KE w czasie spotkań realizowali przyjęty plan pracy na rok szkolny 2018/2019.
Członkowie KE to uczennice  klas VI d , VIII a  Łączna liczba  – 8

Zrealizowane zadania:

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych: apel „Prawa Dziecka”

2. Przeprowadzono następujące akcje szkolne wraz z przedstawicielami Szkolnego Wolontariatu:

3. Na bieżąco aktualizowano stronę www KE - http://sp21plock.synology.me

 4.Na bieżąco wykonywano gazetki ścienne – tematyczne i informacyjne.

-         Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa – 8 września
-        
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – 17 października
-        
Rocznica Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopad
-        
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością – 3 grudnia
-        
Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia

5. Na bieżąco członkowie KE rozprowadzali biuletyn informacyjny sympatyków i wolontariuszy  fundacji pomocy humanitarnej „Redemptoris Missio” Raport

6. Uczniowie KE uczestniczyli w wycieczce do Warszawy w dniu 30.11.2018r. W programie wycieczki było zwiedzenie

 – Muzeum Sportu i Turystyki  - Ekspozycja „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu” ukazuje dzieje sportu od antycznej Grecji poprzez narodziny nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (XIX wiek) oraz początki sportu w Polsce (XIX/XX wiek) do współczesności.

- udział w koncercie charytatywnym Koncert 5 Złotych Minut 2018 – organizator Fundacja Prometeusz

- wzięli udział w Jasełce Bożonarodzeniowej „Gwiazda nad stajenką” – w Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie

7.Na bieżąco zbierano publikacje do biblioteczki KE, jako ośrodka informacji dla uczniów naszej szkoły.

Podczas spotkań z uczniami propagują idee jedności europejskiej, pogłębiają ich wiedzę na temat Europy, zachęcają do różnych działań w tym zakresie.