KALENDARZ

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

- 3 września 2018 r.

- rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- 23 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna,
- 28 stycznia - 10 lutego 2019 r. - ferie zimowe,
- 18 kwietnia 2019 - 23 kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna,

- 15 kwietnia - język polski
- 16 kwietnia - matematyka
- 17 kwietnia - język obcy
- egzamin ósmoklasisty.
- 10 kwietnia - część humanistyczna
- 11 kwietnia - część matemtyczno-przyrodnicza
- 12 kwietnia - język obcy nowozytny
- egzamin gimnazjalny.

- 21 czerwca 2019 r.

- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 (piatek)

12 kwietnia 2019 (piątek)
15, 16, 17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa)

29, 30 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek)

2 maja 2019 (czwartek)


 

Razem 8 dniSPOTKANIA INDYWIDUALNE

 1 środa miesiąca

 

KLASY I-III

KLASY IV-VI i GIMNAZJUM