Projekt edukacyjny w Gimnazjum nr 10

regulamin projektu

Projekt "Chopin na 4 głosy" - 4-6.12.2017

Wykonanie: Wiktoria Gajewska, Julita Pietrykowska, Aleksandra Przeworska, Kacper Łukasiak z klasy II a Gimnazjum. Skierowany do uczniów klas szóstych: VIa, VIa b i VI s. Młodzież prowadziła zajęcia słowno-muzyczne na temat F. Chopina, uczniowie pracowali w grupach, poznawali muzykę i życiorys patrona naszej szkoły, rozwiązywali krzyżówki i dobrze się bawili. W ten nietypowy sposób uczniowie klas szóstych lekko i przyjemnie poznali sylwetkę patrona.„Tydzień w Londynie” – projekt edukacyjny

W miesiącach XI 2015r.-IV 2016r. uczennice klasy IIA gimnazjum: Natalia Kaleta, Aleksandra Kubiak, Weronika Kuś oraz Magdalena Ziółkowska realizowały projekt edukacyjny, pt. „Tydzień w Londynie – zaplanuj 7-dniową wycieczkę klasową do Londynu” pod kierunkiem p. Magdaleny Stańczyk i p. Renaty Fistkowskiej. Projekt miał charakter wieloprzedmiotowy, bowiem jego tematyka łączyła w sobie zagadnienia nie tylko z języka angielskiego (znajomość wyrażeń i zwrotów komunikacyjnych; znajomość elementów kulturowych Wielkiej Brytanii), ale także  geografii (umieszczenie atrakcji turystycznych Londynu na mapie; opracowanie trasy wycieczki) oraz matematyki (sporządzenie kosztorysu wycieczki z przeliczeniem walut – funtów na złotówki). Ogólnymi celami projektu było: kształtowanie umiejętności pracy w grupie, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł, rozwój samodyscypliny ucznia. Natomiast szczegółowe elementy projektu to: poszerzanie zasobu środków językowych i wiedzy o Londynie oraz całej Wielkiej Brytanii; korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim, także za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych; rozwój kreatywności, oraz wyobraźni ucznia; poszerzanie wiedzy dotyczącej geografii państw europejskich – rozwijanie umiejętności odczytywania map kartograficznych; rozwijanie umiejętności matematycznych tworząc kosztorys wycieczki i planując budżet. Efektami pracy zespołu projektowego była prezentacja plakatów o Londynie, która miała miejsce podczas I Dnia Wiosny oraz opracowanie informatora turystycznego w wersji papierowej, który został przekazany bibliotece szkolnej jako pomoc dydaktyczna dla uczniów ZS nr 2. Przewodnik turystyczny liczy w sumie 14 stron i zawiera nie tylko szczegółowy opis każdego dnia wycieczki, ale także wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat Londynu i całej Wielkiej Brytanii. Informator turystyczny będzie można zobaczyć także na stronie internetowej naszej szkoły.

projekt folder"Chemia w nas i wokół nas"

Dnia 18.05.2016 uczennice klasy IIa gimnazjum przedstawiły prezentację projektu edukacyjnego „Chemia w nas i wokół nas”.

Skład grupy
Agata Przedpełska
Aleksandra Kaźmierska
Zofia Jasińska
Ewa Zakrzewska
Anna Kapuścińska

prezentacja


Debata - promieniotwórczość

Uczniowie klasy I a gimnazjum przygotowali debatę o promieniotwórczości w formie rozprawy sądowej, w której oskarżone zostały radioaktywne izotopy o powodowanie śmierci i chorób ludzi. Obrońca i jego świadkowie przedstawili pożyteczne zastosowania izotopów w różnych dziedzinach życia: medycyna, przemysł, energetyka, nauka.W przedstawieniu brali udział uczniowie:
Sędzia główny – Karolina Mikołajczyk, ławnicy – Dąbrówka Żukowska, Rafał Witkowski, protokolant – Natalia Chmielewska, prokuratorzy: Michał Wojciechowski, Mateusz Szymeon, biegły sądowy – Filip Starzyński, obrońca – Klaudia Sawicka, świadkowie obrony: Marta Kacperska (lekarz medycyny), Julia Krysiak (naukowiec), Emilia Kozłowska (fizyk).

prezentacja