PROMOCJA ZDROWIA

 

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI

 

Szkołę Podstawową nr 21  w Płocku jako szkołę promującą zdrowie wyróżnia z pewnością nawyk podejmowania licznych działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi. Udało nam się uświadomić dzieciom i młodzieży jak ważny jest codzienny ruch i prawidłowe odżywianie. Nasza szkoła działa w strukturach Płockiej Akademii Piłki Ręcznej. W szkole według danych statystycznych policji nie ma zjawiska zażywania narkotyków. Przeprowadzono remont sanitariatów, 13 sal lekcyjnych, odnowiono blok sportowy, sale gimnastyczne, szatnie oraz pion sanitarny sal gimnastycznych. W placówce obowiązują zasady aktywnej  i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne i społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

Największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie jest:

·         nawyk podejmowania licznych działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi.

·         zmiany w asortymencie sklepiku szkolnego

·         zwiększyła się znacznie liczba osób przyjeżdżających do szkoły rowerem, na hulajnodze lub przychodzących pieszo

·          bardzo mała absencja na lekcja wychowania fizycznego

·         W szkole według danych statystycznych policji nie ma zjawiska zażywania narkotyków

·         wielu uczniów polubiło aktywność ruchową i nawet zdecydowało się na uprawianie sportu  - Akademia Piłki Ręcznej

·         obowiązujące zasady aktywnej   i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne i społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

·         odnowiony blok sportowy, szatnie, prysznice, sanitariaty i izby lekcyjne

·         liczne sukcesy sportowe, naukowe w skali miasta, powiatu, kraju, a nawet świata

·         chęć niesienia pomocy i wsparcia dla rodziców i uczniów ze strony nauczycieli i pracowników szkoły.

 I.          Ocena standardów

Standard

Średnia liczba punktów

1

2

1.      Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości

4,9

2.      Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

4,62

3.      Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

4,75

4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
z rodzicami

4,6


Szkoła Promująca Zdrowie – sprawozdanie za II półrocze 2018/2019

W drugim półroczu 2018/2019 realizowaliśmy zadania przyjęte w planie pod hasłem „Jestem szczęśliwy, bo zdrowy…..” za działanie priorytetowe uznaliśmy: wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Nasze działania miały na celu:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowanie dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowanie u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-unikanie zachowań  ryzykownych - radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły

Dokonaliśmy prezentacji i omówienia wyników autoewaluacji w czterech standardach SZPZ w obecności zaproszonych gości.

Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:
-Urzędem   Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Policją i Strażą Miejską

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2018|2019

*Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
*Pogadanki – dbam o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
*Akcje charytatywne : Gorączka złota, pomoc dla Domu Opieki w Mocarzewie
*Apel „Wiosenny spacer po zdrowie – podsumowanie realizacji projektu SzPZ, przedstawienie wyników autoewaluacji”
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki / „Akademia Lwa Honorka”/
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice,  gabloty, plakaty)

v  Godziny wychowawcze inaczej, „Relacje między rówieśnikami - Jak radzić sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach”

v  Owoce w szkole, Szklanka mleka dla każdego ucznia

v  Nie pal proszę, przy mnie

v  Żyj smacznie i zdrowo

v  Radość, smutek, złość, strach…”tworzenie malarskich portretów emocjonalnych – wystawa prac plastycznych

v  *Profilaktyka uzależnień – bezpieczny internet – realizacja programu edukacyjnego

*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: -wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, zielone szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, SKS),gimnastyka korekcyjna,  Dzień sportu
*Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka, akcja fluoryzacji zębów

v  Obchody Światowego Dnia Zdrowia, gazetki okolicznościowe, konkurs plastyczny – „ Jestem szczęśliwy bo zdrowy….”

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Zespół ewaluacyjny dokonał podsumowania i upowszechnienia wyników ewaluacji. Został wypełniony raportu ewaluacji .Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w czterech standardach miała miejsce w dniu 20.03. 2019  Szkolny koordynator SzPZ przygotowała i przekazała komisji wniosek o przyznanie szkole krajowego certyfikatu SZPZ

Wnioski do dalszej pracy:

Zadania przewidziane w harmonogramie pracy na rok szkolny 2018/2019 zostały zrealizowane.


Bezpieczne wakacje - 11.06.2019

1 czerwca 2019 roku zorganizowaliśmy I edycję Międzyszkolnego Turniej Świetlic pt. „Bezpieczne wakacje”.

Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny "Mazowsze czysta kraina" - 31.05.2019

W dniu 31.05.2019 w naszej szkole odbyło się podsumowanie Międzypowiatowego Konkursu Ekologicznego „Mazowsze czysta kraina” pod Honorowymi Patronatami Prezydenta Miasta Płocka p. Andrzeja Nowakowskiego, Posła na Sejm RP p. Piotra Zgorzelskiego oraz Starosty Powiatu Płockiego p. Mariusza Bieńka. Nasz szkoła uzyskała Puchar Eko Osobowość roku 2019 w kategorii: Placówka Oświatowa.Organizator: Fundacja Portal FM-Pomagamy Dzieciom.
Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina
Sponsor nagród - Marek Cybulski Diagnostyka, Kosmetyka Pojazdów.


   

Podsumowanie WOŚP - 20.03.2019

W dniu 20 marca w auli Urzędu Miasta Płocka w Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII Finału Wilekiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawiciele naszych wolontariuszy - Patryk Chiszberg i Miłosz Wasiński odebrali podziękowania od Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego

Powitanie wiosny - 21.03.2019

Dnia 21 marca uczniowie klas I - III powitali wiosnę w odblaskowych kamizelkach, włączając się w ten sposób, do ogólnopolskiej kampanii społecznej - "Dobrze cię widzieć" realizowanej w ramach projektu "Bezpieczna droga". SU I-III

Mam talent - 21.03.2019

Z okazji pierwszego dnia wiosny w naszej szkole odbył się pokaz umiejętności uczniów Mam Talent. Wykonawcy śpiewali piosenki, tańczyli. Zaskoczeniem dla wszystkich był pokaz magii. Uczniowie klas 4 i 5 pokazali ponadto przeróżne zawody, w których widzą się za kilka lat.

Pokaz sprawnościowy uczniów z PUL - 28.03.2019

W dniu 28 marca 2019 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Pul im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku przeprowadzili pokaz sprawnościowy dla dzieci z świetlicy szkolnej.

Dzień Bezpiecznego Internetu - 04.04.2019


Turniej badmintona- 02.04.2019


W dniu 2.04 uczniowie klasy 8A wystartowali w ramach Miejskiej Ligi Sportowej w turnieju drużynowym w Badmintona. Jakub Czapski i Bartosz Jaskólski zdeklasowali rywali wygrywając wszystkie rozegrana mecze. Uczniowie będą reprezentować barwy SP21 na szczeblu międzypowiatowym. Na bardzo dobrym piątym miejscu uplasowały się debiutujące w tej dyscyplinie Magdalena Dula i Dominika Grączewsk

Spotkanie z wodociągami płockimi - 29.03.2019

W dniu 29 marca 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z paniami pracującymi w Wodociągach Płockich. Zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne na temat: Stacji Uzdatniania Wody w Płocku i Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. Dzieci dowiedziały się jak przebiega technologia oczyszczalni ścieków w Maszewie, jak również poznały schemat uzdatniania wody. Ciekawostką dla uczniów było, które produkty są najbogatsze w wodę. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach, uważnie słuchały, starannie wykonywały prace plastyczne zgodne z tematem zajęć.

Mocarzewo 2019 - 10.04.2019

Kolejny raz z okazji Świąt Wielkanocnych odwiedziliśmy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.  Tradycyjnie uczniowie klasy 6d ich Rodzice, siostra Miriam, p. Beata Przybyt wraz z wychowawcą klasy uczestniczyli w  Misterium Męki Pańskiej „Wszystko zaczęło się od stołu”.
W imieniu Dyrekcji , nauczycieli oraz uczniów przekazaliśmy życzenia świąteczne oraz rzeczy, które były zebrane przez całą społeczność szkolną.
Rodzice i  uczniowie przekazali na ręce siostry krzak bukszpanu, który znalazł swoje miejsce przed budynkiem placówki, na terenie ośrodka.      
                                                                           
wych. Katarzyna Aleksandrowicz

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 29.03.2019 i 03.04.2019

Dnia 29.03.2019r. w Eliminacjach Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym drużynowo ci sami uczniowie zajęli III miejsce. Indywidualnie I miejsce zajął uczeń Igor Kaleta.
Dnia 03.04.2019r. uczniowie klasy Vb -Karolina Dolna, Igor Kaleta, Gabriela Kozińska i Adam Słoniewicz w Eliminacjach Miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym drużynowo zajęli  I miejsce.  
Gratulujemy zwycięstwa.

Piknik Rodzinny - 17.05.2019


Dzień Otwarty - 16.03.2019

W sobotę, 16 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.00 zorganizowany został Dzień Otwarty w SP nr 21. Właśnie w tym dniu nasza szkoła miała zaszczyt gościć sześciolatki z płockich przedszkoli wraz z rodzicami. Dzieci mogły nie tylko zwiedzić szkołę, ale także wziąć udział w licznych zajęciach przygotowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku. Przyszli uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach twórczości, rozwijających umiejętności manualne pt. „To potrafi mądra główka, origami, łamigłówka”, prowadzonych przez nauczycielki matematyki: p. Alicję Kolbicz oraz p. Magdalenę Żuchewicz. Przedszkolaki bardzo chętnie zaangażowały się w zajęcia z języka angielskiego pt. „One, two, three…, czyli angielski w lesie”, przygotowane i prowadzone przez anglistkę, p. Darię Wolną – Świątek z udziałem uczniów klasy III naszej szkoły. Kolejną atrakcją, w której wzięli udział nasi mali goście, były zajęcia ruchowe pod kierunkiem p. Jadwigi Stasiak oraz p. Mileny Miszewskiej, pt. „Śpiewam, tańczę z leśnym skrzatem”. Ze względu na to, że Dzień Otwarty w SP nr 21 upłynął pod hasłem „Las”, przedszkolaki zostały zaproszone na inscenizację słowno – muzyczną pt. „Bal w lesie” przygotowaną przez uczniów klasy IIIc pod kierunkiem wychowawczyni, p. Iwony Kobylańskiej. Po przedstawieniu, sześciolatki nadal kontynuowały zwiedzanie nasze szkoły, uczestnicząc m.in. w zajęciach komputerowych - „Przygoda z komputerem”, przyrodniczych - „Mali odkrywcy”, czy zręcznościowych. Dzieci wraz z rodzicami odwiedziły także bibliotekę oraz świetlicę szkolną. Dzień Otwarty w naszej szkole zakończony został spotkaniem rodziców przyszłych pierwszoklasistów z dyrektorem SP nr 21, p. Krzysztofem Fabiszewskim, który przedstawił ofertę edukacyjną.

Lekkie ciacho - słodkie warsztaty w 3c - 07.03.2019


Co to jest "Lekkie ciacho"? To płocka cukiernia, która przeprowadziła słodkie warsztaty w klasie III c. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że słodycze mogą być zdrowe i smaczne, nauczyli się samodzielnie je wykonywać. Powstały więc kulki mocy, bakaliowe batoniki i krem czekoladowy bez czekolady. Zaangażowanie w pracę było bardzo duże, ale najlepsza była końcówka - degustacja. Smacznego!!!

Dzień Patrona - 01.03.2019

Dnia 1 marca 2019r.  w rocznicę  urodzin Fryderyka Chopina w naszej szkole  odbyły się uroczystości Dnia Patrona. Oprócz okolicznościowych gazetek związanych  z  F. Chopinem odbyła się również akademia dla wszystkich klas. Przedstawienie pt. „Krople rosy z Żelazowej Woli” przygotowała klasa VI b wraz z Chórem Szkolnym pod kierunkiem nauczyciela muzyki  p. Jolanty Junkiert. Uczniowie wysłuchali opowieści o Fryderyku Chopinie, a także  wierszy i pieśni napisanych o tym wielkim kompozytorze.

Lew Honorek w klasie 3c - styczeń 2019

Lew Honoriusz z ciocią Agnieszką gościli w klasie IIIc i nagrywali kolejną audycję radiową z udziałem dzieci. Jeżeli chcecie wiedzieć co ostatnio spotkało Honoriusza i co dzieci uważają na temat kolorowych tableteczek, które czasem można pomylić z cukiereczkami. To koniecznie wysłuchajcie audycji z udziałem wspaniałych uczniów klasy III c. Dowiecie się również jak można się chronić przed chorobą, a także jakie produkty mogą być przeterminowane i jaki mają wpływ na nasze zdrowie. Na audycję zapraszamy w środę, już po feriach, czyli 13 lutego, o godzinie 10.10 w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  - 10.01.2019

Dzień 10 stycznia 2016 r., był niezwykły dla wielu z nas. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny  wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Świadomość udziału w tej szczególnej akcji, której celem jest pomoc innym, stanowiła dla uczniów ogromną motywację do działania. Mimo porannego chłodu, naszym uczniom i uczennicom nie schodził uśmiech z twarzy i ciepłe słowo podziękowania za dary hojnym mieszkańcom naszego miasta.
Uczniowie naszej szkoły zebrali razem kwotę  2 244,46 zł.
W akcji udział brali:
Mateusz Jakubowski, Mikołaj Zoń, Michał Łobodziński, Damian Stania, Patryk Chiszberg, Miłosz Wasiński, Łukasz Zagórski, Aleksandra Przeworska

Zielona Szkoła w Zakopanem - klasa 5a oraz 5b - 20-23.05.2019

W dniach 20-23.05.2019 uczniowie klasy 5a oraz 5b przebywali na Zielonej Szkole w Zakopanem. Pierwszego dnia pobytu dzieci wraz z przewodnikiem zwiedziły Kraków. Piątoklasiści byli na Wawelu, spotkały się ze słynnym Smokiem wawelskim oraz zwiedziły rynek główny z Kościołem Mariackim i sukiennicami. Podczas pobytu na krakowskim rynku, uczniowie mieli okazję usłyszeć także hejnał z wieży mariackiej wygrywany na cztery strony świata. Kolejne dni dzieci wraz z opiekunami spędziły już w miejscu docelowym wycieczki, czyli Zakopanem. W drugim dniu Zielonej Szkoły uczniowie brali udział w spacerze na Morskie Oko, natomiast dzień trzeci wycieczki upłynął na kilkugodzinnej zabawie w Termach chochołowskich i spacerze na najpopularniejszej ulicy w centrum Zakopanego – Krupówkach.

Promocja zdrowia - 20.03.2019

W dniu 20.03.2019 r w Szkole podstawowej nr 21 w Płocku odbył się  dla społeczności lokalnej happening  „Wiosenny spacer po zdrowie”.  W  pierwszej części happeningu z udziałem zaproszonych gości:  przedstawicieli placówek i organizacji współpracujących ze szkołą w realizacji projektu „ Szkoła Promująca Zdrowie”, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży, Maria Kuźniewska – szkolny koordynator promocji zdrowia dokonała publicznej prezentacji osiągnięć  szkoły i wyników autoewaluacji w 4 standardach SzPZ. Prezentację multimedialną poprzedził program słowno- muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży SP nr 21 w Płocku. W drugiej części spotkania odbyła się degustacja produktów ze szkolnych kramów zdrowej żywności. Obecni na happeningu goście mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez młodzież wystawę malarskich portretów emocjonalnych pt: „ Radość, smutek, strach i złość”, prezentowane były również prace promujące zdrowy styl życia oraz cudeńka z warzyw i owoców. W integralną całość wpisały się gazetki i ulotki informujące o realizowanych projektach i zadaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

zadania szkoły promującej zdrowie

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
w Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku na rok szkolny 2018/2019

 „ Jestem szczęśliwy, bo zdrowy…..”

 Na podstawie zebranych informacji i ich analizie określiliśmy cele, które zgodnie z założeniami Europejskiej Szkoły Promującej Zdrowie , jak również z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r mają  za zadanie propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia całej społeczności szkolnej, jak i społeczności lokalnej.

PIORYTET:

Wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego

 W roku szkolnym 2018/2019 w ramach SzPZ będziemy realizować działania dotyczące:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowania dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowania u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-unikanie zachowań  ryzykownych - radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
-prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących ruch, upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Cel główny:

-podnieść poziom świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych z ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego
-promować różnorodne formy aktywności fizycznej oraz życie bez używek i uzależnień.
- dokonać autoewaluacji w czterech standardach SZPZ

Kryterium sukcesu:

-dzieci i młodzież chętniej będzie korzystać z różnych form aktywności ruchowej w szkole oraz aktywniej uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
-dzieci, młodzież jak również osoby dorosłe wzbogacą i pogłębią wiedzę o własnym organizmie, zagrożeniach i czynnikach niszczących zdrowie fizyczne i psychiczne
- przygotowanie raportu z autoewaluacji, przygotowanie wniosku o przyznanie szkole krajowego certyfikatu SZPZ

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Przygotowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019

 

Przedstawienie przez koordynatora szkicu planu działań opracowanego przez szkolny zespół promocji zdrowia
-Konsultacja programu i przyjęcie propozycji działań zgłaszanych przez nauczycieli
- Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok szkolny 2018/2019

Koordynator oraz zespół do spraw promocji zdrowia

wrzesień

2.

Przekazanie informacji o zadaniach programu społeczności szkolnej

 

Poinformowanie o zasadach tworzenia SzPZ uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i środowisko lokalne zamieszczenie i aktualizacja informacji o projektowanych i podejmowanych działaniach na zebraniach z rodzicami i stronie internetowej szkoły.

 

Wychowawcy klas, opracuje referat p. M. Kujawska i przekaże wych., nauczycielom i na stronę internetową, wychowawcy przekazują informacje dotyczące realizacji zadań SZPZ do koordynatora i administratora strony internetowej

Październik

 Na bieżąco proszę odnotować realizację w dzienniku/

3.

Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia

 

Kontynuacja programu „Owoce w szkole”, „ Mleko w szkole”
-Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”

Udział konkursie plast.„ Dzień bez samochodu”
Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

-Udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów
-Udział w akcjach charytatywnych

-Przygotowanie akcji „Dzień zdrowej żywności” warsztaty kulinarne
-„Dzień jabłka i marchewki”
-„Ratuj i ucz się ratować”
- „Nie pal proszę, przy mnie”
-Cykl prelekcji i zajęć wewnątrzszkolnych dla uczniów

Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień oraz zdrowia psychicznego człowieka, udostępnienie materiałów nauczycielom na godz. wych,

 gazetka profilaktyczna, realizacja programów profilaktycznych” Jaś i Małgosia”, „Fantastyczne możliwości”
Gazetka „ Bezpieczny Internet”

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cała społeczność szkolna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wszyscy n -le

 Pielęgniarka 
SU

D. Nisztor

 P. B. Różańska
p. Bieńkowska
Wychowawcy klas w porozumieniu z p. pedagog i psycholog

 p. B. Mrowiec,
p. A. Mazur
p. B. Mrowiec,

 wychowawcy klas

 p. K. Aleksandrowicz,

Cały rok

  Wrzesień

Cały rok/ zapisy w dokumentacji szkolnej/
wg planu
 
wg harmonogramu

 16 X

 IV

 III

1x w semestrze
zapisy w dokumentacji

4.

Zwiększanie współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

-Angażowanie rodziców w akcje klasowe
-Spotkanie z rodzicami

„Zdrowie psychiczne człowieka”- prezentacja
- Godz. Wychowawcze –„ Relacje między rówieśnikami – jak radzić sobie w trudnych i nietypowych sytuacjach”?

„Trzymaj formę”

Wychowawcy klas
Termin 1x w semestrze

Przygotuje i udostępni
p. H. Nowak,
A. Zasimowicz

Cały rok

5.

Włączenie się w programy zewnętrzne.

 

Ogólnopolskie programy edukacyjne promujące zdrowe odżywianie
-zajęcia w oparciu o scenariusze i materiały proponowane przez organizatora:
-„Śniadanie Daje Moc”
-Misje Śniadaniowe”
-„Żyj smacznie i zdrowo”
- „Szklanka mleka”
- „Owoce w szkole”

 

  Koordynator
 
M. Kuźniewska
 
Koordynator
 
A. Garwacka

 p. A. Umińska

Cały rok

 Cały rok

 XI

 Cały rok

 

6.

Aktywność fizyczna - propagowanie form działalności sportowo - rekreacyjnej

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –SKS, gimnastyka korekcyjna

-Organizowanie wycieczek, pikników
-„Dzień Sportu”:
-Udział uczniów w kółku tanecznym w ramach zajęć pozalekcyjnych
-Wyjazdy na basen
-Udział w zawodach sportowych
międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

 Realizacja projektu„ Trzymaj formę”
zaangażowanie dorosłych w aktywność fizyczną – gazetka

Realizacja Europejskiego Programu  „ Tydzień Sportu”

 Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu:
-częste dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu
- zorganizowanie wystawy plakatów „Jak zdrowo i wesoło spędzam wolny czas”
- organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do muzeum
- zorganizowanie dyskotek i zabaw szkolnych

Nauczyciele w- fiz

 
Wychowawcy
 
Nauczyciele w- fiz
p. J. Stasiak

 n – le edukacji wczesnoszkolnej,w -f

 Nauczyciele w- fiz

 w – fiz
 
p.
A. Bendysz

koordynator D. Stępniak, n-le w-fiz

 Wychowawcy

 Wychowawcy, godz. Wych
p. J. Stasiak

Wychowawcy
 

SU

Cały rok

 
Cały rok
VI
Cały rok

 Cały rok

 Cały rok

 
III/IV

 I semestr ,IX 2018/2019
 
Cały rok

  1x w półroczu
X/XI

 Cały rok

 

7.

Tydzień zdrowia

Pogadanki o zdrowiu

Gazetka okolicznościowa na Światowy Dzień Zdrowia

 Konkurs plastyczny - „Jestem szczęśliwy, bo zdrowy…”

 Kształtowanie „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym:

 -   zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole

 

-przeprowadzenie zajęć  poświęconych nauce właściwej komunikacji międzyludzkiej

 

-częste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia

 

- „Radość, smutek, złość, strach…”tworzenie malarskich portretów emocjonalnych.

 - Zorganizowanie szkolnego dnia życzliwości i pozdrowień w oparciu o „Światowy Dzień Życzliwości” (21 listopada)( 16 listopada) – Światowy Dzień Tolerancji

Pielęgniarka

D. Goździńska

Szkolny zespół SZPZ

 I. Kobylańska
Kl. I – III

 Wychowawcy

 
Pedagog, psycholog szkolny

 
Wszyscy nauczyciele

 
p. J. Grala, M.Wiśniewska

  

SU

Cały rok

III/IV

III/IV

 III/IV

 
Cały rok

 
Cały rok

 
Cały rok

 
III

 

XI

8.

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia
Organizacja Dni Otwartych Szkoły

-organizacja  hapeningu „Wiosenny spacer po zdrowie” - zaproszenie skierowane do społeczności lokalnej – podsumowanie projektu „ Szkoły promującej zdrowie”

Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

Realizacja projektu „ Moje miasto bez elektrośmieci”, wdrażanie do prawidłowej segregacji śmieci  - pogadanki

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta, kraju

Koordynator

 Wych. Klas III

Koordynator SzPz

 

 Wszyscy nauczyciele

 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 III

 III

 

 IX

 IV/V

 Cały rok

 

9.

Autoewaluacja działań w czterech standardach SzPZ

Organizacja badań

Praca zespołu ewaluacyjnego   (arkusze ewaluacji)

Podsumowanie wyników ewaluacji

Wypełnienie raportu ewaluacji, upowszechnienie wyników ewaluacji społeczności szkolnej

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w czterech standardach
Przygotowanie wniosku o przyznanie szkole krajowego certyfikatu SZPZ

Koordynator

Zespół ds. ewaluacji

 Koordynator, Zespół ds. ewaluacji

 Koordynator, Zespół ds. ewaluacji

 

Koordynator, Zespół ds. ewaluacji
Dyrektor

XI

 

 XI/XII

 III

 

 III/IV

  Osoby odpowiedzialne za realizację przekazują informacje dotyczące realizacji zadań SZPZ do koordynatora i administratora strony internetowej wraz dokumentacją / zdjęcia, foldery, ulotki, prezentacje, scenariusze/

Szkoła Promująca Zdrowie – sprawozdanie za I półrocze 2018/2019

„ Jestem szczęśliwy, bo zdrowy…..” pod takim hasłem opracowaliśmy plan pracy na rok szkolny 2018/2019 za działanie priorytetowe uznaliśmy: wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

W I półroczu 2018/2019 w ramach SzPZ realizowaliśmy działania dotyczące:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowania dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowania u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-unikanie zachowań  ryzykownych - radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
-prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących ruch, upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Naszym głównym celem było podniesienie poziomu świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych z ochroną zdrowia fizycznego i psychicznego oraz promowanie różnorodnych formy aktywności fizycznej, a także życie bez używek i uzależnień..Dokonaliśmy autoewaluacji w czterech standardach SZPZ

Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:
-Urzędem   Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Policją i Strażą Miejską
-Schroniskiem dla zwierząt

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2018|2019

*Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
*Pogadanki – przypomnienie koncepcji SzPZ
*Akcje charytatywne : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóżmy psom ze schroniska, *Apel „Prawa dziecka”
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki / „Akademia Lwa Honorka”/
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym (rodzice,  gabloty, plakaty, przygotowanie stoiska promującego zdrowie na piknik osiedlowy )

v  Szklanka mleka- dla każdego ucznia

v  Wywiadówka inaczej, „Zdrowie psychiczne człowieka”

v  Owoce w szkole, śniadanie daje moc

v  Zajęcia warsztatowe „ Dzień zdrowej żywności”

v  *Profilaktyka uzależnień – bezpieczny internet – realizacja programu edukacyjnego

*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: -wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, białe szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, SKS),gimnastyka korekcyjna, realizacja Europejskiego Programu „ Tydzień sportu”
*Pogadanki ekologiczne „Dzień bez samochodu” – konkurs plastyczny
*Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka, akcja fluoryzacji zębów

v  Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Tolerancji

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Lew Honorek w klasie 3c - styczeń 2019

Lew Honoriusz z ciocią Agnieszką gościli w klasie IIIc i nagrywali kolejną audycję radiową z udziałem dzieci. Jeżeli chcecie wiedzieć co ostatnio spotkało Honoriusza i co dzieci uważają na temat kolorowych tableteczek, które czasem można pomylić z cukiereczkami. To koniecznie wysłuchajcie audycji z udziałem wspaniałych uczniów klasy III c. Dowiecie się również jak można się chronić przed chorobą, a także jakie produkty mogą być przeterminowane i jaki mają wpływ na nasze zdrowie. Na audycję zapraszamy w środę, już po feriach, czyli 13 lutego, o godzinie 10.10 w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  - 10.01.2019

Dzień 10 stycznia 2016 r., był niezwykły dla wielu z nas. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny  wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Świadomość udziału w tej szczególnej akcji, której celem jest pomoc innym, stanowiła dla uczniów ogromną motywację do działania. Mimo porannego chłodu, naszym uczniom i uczennicom nie schodził uśmiech z twarzy i ciepłe słowo podziękowania za dary hojnym mieszkańcom naszego miasta.

Uczniowie naszej szkoły zebrali razem kwotę  2 244,46 zł.

W akcji udział brali:
Mateusz Jakubowski, Mikołaj Zoń, Michał Łobodziński, Damian Stania, Patryk Chiszberg, Miłosz Wasiński, Łukasz Zagórski, Aleksandra Przeworska

Biała Szkoła - Zakopane  - 6-12.01.2019

W dniach 6-12.01.2019 uczniowie klas:7s, 5s, 5e, 5a oraz 5b uczestniczyli w zimowym wyjeździe do Zakopanego pod opieką p.Ireneusza Jasińskiego, p.Magdaleny Stańczyk, p.Małgorzaty Tomaszewskiej oraz p.Rafała Wichrowskiego. Biała Szkoła rozpoczęła się od spaceru do centrum miasta, podczas którego dzieci mogły podziwiać przepiękne uroki zimy w stolicy Tatr. Wieczorem wszyscy wzięli udział w „wodnym szaleństwie” w Aquaparku w Zakopanem. Kolejne dni Białej Szkoły upłynęły na nauce i doskonaleniu umiejętności jazdy na nartach na stoku w Małym Cichym, zjazdach na pontonach - „snowtubing”, a wieczorem atrakcją dla wszystkich był kulig po obrzeżach Zakopanego. Podczas kuligu jego uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. skocznię narciarską, gdzie co roku odbywają się mistrzostwa Polski w lotach narciarskich z udziałem m.in. Kamila Stocha. Ostatni dzień zimowego wyjazdu jego uczestnicy spędzili na Termach Chochołowskich korzystając z uroków „ciepłych źródeł”, na zakupach na zakopiańskich Krupówkach, a ostatnią atrakcją tego dnia był premierowy seans film animowanego pt. „Ralph Demolka w Internecie”. Wszyscy uczestnicy Białej Szkoły wrócili do Płocka w sobotę w godzinach popołudniowych.

Spotkanie z pielęgniarką - 19.12.2018

Świetlica szkolna zaprosiła panią pielęgniarkę z Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. M. Kacprzaka w Płocku, aby przybliżyła specyfikę wykonywania swojego zawodu. Dzieci były bardzo zainteresowane, chętnie zgłaszały się na ochotnika, aby zabandażować rękę czy głowę. Uczniowie otrzymali maski, które są używany przy operacji oraz czepki. Uczestnicy spotkania mogli również posłuchać bicia swojego serca lub koleżanki/kolegi przez stetoskop

Prawa Dziecka i Prawa i obowiązki ucznia - 04.12.2018

4 XII odbył się apel poświęconych prawom dziecka oraz prawom i obowiązkom ucznia.
Prawa i obowiązki ucznia przedstawione zostały w formie inscenizacji pt. „Jak sroczka swe dzieci praw i obowiązków nauczyła".
          
Podczas apelu dzieci przedstawiły  historię legalizacji praw dziecka, wymieniły i krótko wyjaśniły każde z praw. Każdy uczeń ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w życiu codziennym.  Ważne jest, aby każde dziecko znało własne prawa, które pozwolą mu godnie i z szacunkiem żyć.
           
Na koniec przedstawienia uczennica  podkreśliła, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka naszych rodziców, Polaka i człowieka.
Uczestnikami apelu byli uczniowie klas I – IV.

Apel przygotowały klasy III b , VI d oraz chór szkolny wraz z opiekunami.

Dzień Życzliwości - 1b - 21.11.2018


Dzień Zdrowego Śniadania - 15.11.2018

W klasie III c, jak co roku, obchodzono Dzień Zdrowego Śniadania. W tym dniu dzieci przygotowały "wesołe kanapeczki", wyciskały świeży sok z warzyw i owoców w sokowirówce, przygotowywały zdrowe przekąski. Rodzice upiekli dla wszystkich świeży chleb z ziarnami i marchewkowe ciasteczka. Było pysznie, zdrowo i wesoło!

Ekoturniej Sprawnościowy Przedszkolaka - 14.11.2018


Warsztaty kulinarne - 3b - 25.10.2018

W dniu 25 października 2018 roku moja klasa 3b uczestniczyła w warsztatów kulinarnych z Panią Małgorzatę Garlej, nauczycielką w Zespole  Szkół Usług i Przedsiębiorczości i jej uczniami.  Trzecioklasiści pod kontrolą starszych koleżanek i kolegów i pod czujnym okiem Pani M. Garlej z wielkim zaangażowaniem smażyły racuszki z jabłkiem, jabłka w cieście i robiły szaszłyki z różnych owoców. Wszystko było nie tylko zdrowe, ale  bardzo smaczne. A oto kilka zdjęć z przeprowadzonych warsztatów kulinarnych.
Wychowawca klasy 3b Dorota Nisztor.

PCK - pierwsza pomoc - 3.10.2018


Bezpieczeństwo na drodze - 26.09.2018


 

Szkoła Promująca Zdrowie – sprawozdanie za II półrocze 2017/2018

W drugim półroczu 2017/2018 realizowaliśmy zadania przyjęte w planie pod hasłem  „ Zdrowie mam o nie dbam”.
Głównym priorytetem 
naszej pracy było uświadomienie młodzieży wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Podejmowaliśmy działania zmierzające do:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowania dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowania u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-zaangażowanie rodziców i nauczycieli w zmiany żywieniowe dzieci,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
-prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących ruch, upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:
-Urzędem   Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Policją i Strażą Miejską
-Schroniskiem dla zwierząt

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2017|2018

*Realizacja planu pracy na rok bieżący
*Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, gazetki profilaktyczne, realizacja programów profilaktycznych” Jaś i Małgosia”, „Fantastyczne możliwości”
*Akcje charytatywne : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóżmy psom ze schroniska, *Apel „Prawa dziecka”
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki / „Akademia Lwa Honorka”/
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice,  gabloty, plakaty)

v  Szklanka mleka- dla każdego ucznia

v  Zdrowie na talerzu

·         Wywiadówka inaczej, promowanie zdrowego stylu życia wśród dorosłych, prezentacja zasad prawidłowego żywienia i potrzeb dzieci w wieku szkolnym

v  Owoce w szkole, Żyj smacznie i zdrowo

v  Dobrze jemy ze szkoła na widelcu.

v  Zajęcia warsztatowe z profilaktyki zdrowotnej – wady postawy ( szkolenie dla rodziców, zajęcia dla dzieci), higiena jamy ustnej ( warsztaty dla dzieci kl. III)

v  W ramach podsumowania trzyletniej współpracy ze Strażą Miejską w Płocku przygotowaliśmy przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne „ Kolorowe tableteczki to nie są cukiereczki”

v  Happening „ Nasze powietrze- nasza wspólna sprawa”

*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: -wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, białe szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne(koła zainteresowań, SKS),gimnastyka korekcyjna
*Pogadanki ekologiczne „Szkoła kształtująca konsumenta”
*Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka

Obchody Światowego Dnia Zdrowia– apel „Światowy Dzień Zdrowia”, Konkurs „Zdrowie mam o nie dbam…”

v  Konkurs na prezentację multimedialną „ Cukier?. Nie, dziękuję.”

v  Dokonaliśmy autoewaluacji w zakresie standardu IV, podsumowaliśmy wyniki i przygotowaliśmy raport w tym zakresie

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Wnioski:
Zadania przewidziane w harmonogramie pracy na rok szkolny 2017/2018 zostały zrealizowane.

 

Ekomonster - 15.05.2018 - standard III

III miejsce w konkursie „Ekomonster”
Konkurs składał się z trzech etapów. Jesteśmy zaszczyceni, że nasza szkoła dostała się do finału.
Praca wykonana przez klasę 7B  zajęła III miejsce.   GRATULUJEMY!

Kampania edukacyjna została zorganizowana przez pana posła Marka Opiołę we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Płocku w ramach Płockiego Projektu Onkologicznego. Konkurs miał na celu:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu;
- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy;
- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
W konkursie uczestniczyli również uczniowie z klasy 3 d i 4 d.

Wisła Płock w SP 21  - 08.05.2018 - standard IV

Godni Naśladowania  - 11.05.2018 - standard I/II

Wyróżnienie w konkursie " Godni naśladowania 2017" 

Konkurs " Godni naśladowania" przeznaczony jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Płocka. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej 2017 roku w trzech kategoriach:
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki i edukacji;
– Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.
Miło jest nam poinformować że Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy " MUKS 21 PŁOCK" działający przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku, został wyróżniony w konkursie w kategorii : Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.  Dziękujemy !!!!! 

Dzień Ziemi - 2b - 22.04.2018 - standard III

22 kwietnia jest Światowym Dniem Ziemi uczniowie klasy 2b uczcili to ważne święto otrzymując legitymacje Ligi Ochrony Przyrody (24.04.18r.). Zobaczcie jacy są szczęśliwi. Z takimi PRZYJACIÓŁMI  ZIEMIA nie zginie !!!

Spacer inny niż wszystkie  - 22.04.2018 - standard II/III

Dnia 22.04. 2018 r. uczniowie klasy VI b pod opieką wychowawczyni Katarzyny Brodovskij wybrali się na niezwykły spacer. Jako wolontariusze Stowarzyszenia Płock Przyjazny Psom wzięli udział w akcji Pierwszy Płocki Spacer Poszukiwaczy Zaginionego Domu. Dwunastu ochotników zabrało pieski będące pod opieką różnych płockich organizacji na przechadzkę, podczas której mogli zaprezentować pupili czekających na adopcję.
Zarówno uczniom jak i czworonożnym podopiecznym sprawiło to bardzo dużo radości.

https://dziennikplocki.pl/?p=273545

https://drive.google.com/drive/folders/1Y8GV0-G2SS05yrwuVMqdQwlplSEKVPR7

https://www.facebook.com/PlockPrzyjaznyPsom/

PCK - Gorączka złota  - 17.04.2018 - standard II

Niech ogarnie nas Gorączka Złota!
Od kwietnia uczniowie z naszej szkoły zbierają monety 1, 2 i 5 groszowe na potrzeby akcji organizowanej przez PCK Gorączka Złota. Pierwszą, pokaźną ilość zebranych monet, dostarczyliśmy już do siedziby PCK w Płocku. Jednak nie zwalniamy tempa i nadal liczymy na udział uczniów w zbiórce- mamy czas do 18 -go maja !

Opiekunowie: Anna Olczak, Katarzyna Brodovskij, Iwona Krzemińska

Światowy Dzień Zdrowia  - 10.04.2018 - standard III

W dniu 10 kwietnia odbył się apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który został zaprezentowany przez uczniów klasy 3f pod kierunkiem wychowawczyni Moniki Staniszewskiej i pani Jolanty Junkiert. Uczniowie pięknie recytowali wiersze, o tym jak mamy dbać o czystość, o naszym źródle zdrowia i otaczającej przyrodzie. Śpiewali również piosenki i wykonywali ćwiczenia gimnastyczne do utworu "Ruch to zdrowie".

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody - II b - 12.04.2018 - standard III

Dnia 12 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 2b wraz z wych. Dorotą Nisztor i mamą ucznia P. Edytą Miaśkiewicz uczestniczyli w lekcji ekologicznej na temat wody w ramach „EDUKACJI Z WYDRĄ” organizowanej przez „Wodociągi Płockie’.  Dzięki P. Malwinie Chrobot zwiedziliśmy Stację Uzdatniania Wody. Dowiedzieliśmy się m.in. skąd się bierze woda w płockich kranach; po co była Wieża Ciśnień, kiedy powstały pierwsze wodociągi w Płocku. A oto kilka fotek z naszej ekologicznej wycieczki.

Co to jest recykling  - 24.03.2018 - standard III

„EKOPOMYSŁ – TWÓCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE”

W dniu 24.03 dla uczniów klas III G pani  z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej poprowadziła warsztaty „EKOPOMYSŁ – TWÓCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE”. Uczniowie poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów. Dowiedzieli się co dalej dzieje się z odpadami?, a na zakończenie spotkania wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem odpadów.

Akcja dla Specjalnego OśrodkaWychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwastania Pańskiego im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie  - 28.03.2018 - standard II

"Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny"
                                                 
 ksiądz J. Twardowski

Akcja dla Specjalnego  Ośrodka  Wychowawczego  Zgromadzenia Sióstr  Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej  w Mocarzewie

  W Mocarzewie niedaleko Sannik w otoczeniu lasu znajduje się Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, w którym uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.  Prowadzą go siostry zmartwychwstanki.  21 marca 2018r. po godzinie 1500 z parkingu szkolnego wyruszyli uczniowie, rodzice, siostra Miriam oraz wychowawca klasy Vd.
            
Jednak za nim to wydarzenie miało miejsce, na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka odzieży,  przyborów szkolnych, zabawek, gier oraz artykułów chemicznych  dla mieszkańców ośrodka.
            
Na miejscu przywitała nas s. mgr Bernadetta Pogorzelska, wychowawca p. Marcin Tyszka oraz wychowankowie. Po przekazaniu darów udaliśmy się z naszym przewodnikiem p. Marcinem na zwiedzanie placówki. Z ogromnym zaciekawieniem wysłuchaliśmy informacji o historii,  tradycjach, zwyczajach, pracownikach i wychowankach tego miejsca.
Braliśmy również udział w kiermaszu artykułów świątecznych wykonanych przez wychowanków ośrodka. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na rozwój placówki.
       
Jak co roku, w czasie Wielkiego Postu, w  Ośrodku  podczas Wielkich Rekolekcji, wychowankowie wraz z opiekunami świeckimi oraz siostrami zakonnymi wystawiają  inscenizację obrazującą fragmentarycznie Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Tak też było i w tym roku.
Tegoroczne Misterium nosiło tytuł „Czy widziałeś Jezusa?” i miało za zadanie uświadomić nam - jeśli tego nie wiemy, przypomnieć - jeśli zapomnieliśmy, tę najprawdziwszą Prawdę, jaką jest Miłość Jezusa do każdego człowieka. Doświadczamy jej codziennie, ale pewnie czasami nawet nie przemknie nam jedna myśl: „Co by było gdyby… nie ta Miłość”.
Przedstawienie to było  dla nas ogromnym  przeżyciem, szczególnie ważne, jeśli uzmysławiamy sobie z kim obcujemy i jaka odpowiedzialność na nas ciąży, aby stać się dobrym narzędziem w rękach Głównego Scenarzysty i Reżysera tego świata.
Po przedstawieniu pełnym emocji i wzruszeń pożegnaliśmy się z mieszkańcami, aby udać się wraz z S. dyrektor do szkolnego kościoła. Po wspólnej modlitwie wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

W IMIENIU  DYREKTORA A ZESPÓŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W MOCARZEWIE S. MGR BERNADETTY POGORZELSKIEJ ORAZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI OŚRODKA DZIĘKUJEMY  ZA PRZEKAZANE DARY.
WYCHOWAWCA ORAZ UCZNIOWIE KLASY VD

Program "Bezpieczny i Niechroniony"  - 20.03.2018 - standard II/III

W ramach programu (B- jak  Bezpieczny i N-jak Niechroniony) i na podstawie kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się po drogach wyposażonych w elementy odblaskowe uczniowie klas IV-VI podczas zajęć technicznych wykonywali odblaski. Prace wytwórcze wykonywane były poprzez odzyskiwanie nieużywanych, starych i zniszczonych elementów.

Bezpieczny Internet  - 15.03.2018 - standard II/III

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnoświatowej Inicjatywy „Dzień Bezpiecznego Internetu 2018”, będąc wśród ponad 2800 wydarzeń w całej Polsce, 400 w województwie mazowieckim, w tym 6 w Płocku.

a wszystkich lekcjach informatyki i zajęć komputerowych odbywały się gry i quizy z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Całą akcję poprzedził konkurs na plakat "Serfuję bezpiecznie" (grudzień 2017/styczeń 2018). Wystawa plakatów trwała od stycznia do końca lutego 2018 i adresowana była do uczniów i rodziców oraz wszystkich odwiedzających naszą szkołę. DBI to również gazetki szkolne.

Podsumowaniem całej akcji był apel z częścią słowną - muzyczną pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Ze względu na epidemię infekcji wśród naszych aktorów przełożyliśmy termin apelu. Odbył się on 15 marca dla klas IV-VII oraz gimnazjalnych, natomiast 16 marca dla klas I –III. Wystąpili uczniowie klasy VIa i VIs oraz szkolny chór.

oniżej można sobie przypomnieć, jak się na nim uczyliśmy i bawiliśmy, a na filmie widać, że odbyło się to śpiewającoJ

V d w Fundacj Portal FM Pomagamy Dzieciom  - 14.03.2018 - standard I/II

W dniu  14 marca 2018 uczniowie uczestniczyli  w warsztatach  z gipsem w roli głównej. Dzieci podczas zajęć poznały cały proces powstania odlewów począwszy od przygotowania masy gipsowej po suche odlewy. Warsztaty gipsowe to forma edukacji pozwalająca na rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijają sprawność manualną  orientację przestrzenną, uczą kreatywnego myślenia a także są alternatywą i pomysłem dla dalszych zajęć edukacyjnych. Uczestnicy wykonali  własnoręcznie 3 odlewy gipsowe.  Tematyka odlewów dostosowana została do zbliżających się  świąt Wielkanocnych. Taka forma zajęć uczy kultywowania tradycji rodzinnych . Wszyscy dobrze się bawili

Dzień Bezpiecznego Internetu - 6.02.2018 - standard II/III

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnoświatowej Inicjatywy „Dzień Bezpiecznego Internetu 2018”, będąc wśród ponad 2800 wydarzeń w całej Polsce, 400 w województwie mazowieckim, w tym 6 w Płocku.
Na wszystkich lekcjach informatyki i zajęć komputerowych odbywały się gry i quizy z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Całą akcję poprzedził konkurs na plakat "Serfuję bezpiecznie" (grudzień 2017/styczeń 2018). Wystawa plakatów trwała od stycznia do końca lutego 2018 i adresowana była do uczniów i rodziców oraz wszystkich odwiedzających naszą szkołę. DBI to również gazetki szkolne.
Podsumowaniem całej akcji był apel z częścią słowną - muzyczną pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Ze względu na epidemię infekcji wśród naszych aktorów przełożyliśmy termin apelu. Odbył się on 15 marca dla klas IV-VII oraz gimnazjalnych, natomiast 16 marca dla klas I –III. Wystąpili uczniowie klasy VIa i VIs oraz szkolny chór
Poniżej można sobie przypomnieć, jak się na nim uczyliśmy i bawiliśmy, a na filmie widać, że odbyło się to śpiewającoJ

Szkoła Promująca Zdrowie – sprawozdanie za I półrocze 2017/2018

Na podstawie zebranych informacji i ich analizie określiliśmy cele, które zgodnie z założeniami Europejskiej Szkoły Promującej Zdrowie , jak również z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r mają  za zadanie propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia całej społeczności szkolnej, jak i społeczności lokalnej.

Głównym priorytetem  naszej pracy było uświadomienie młodzieży wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Podejmowaliśmy działania zmierzające do:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowania dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowania u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-zaangażowanie rodziców i nauczycieli w zmiany żywieniowe dzieci,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
-prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących ruch, upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:

-Urzędem   Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Policją i Strażą Miejską
-Schroniskiem dla zwierząt

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2017|2018

*Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
*Pogadanki – przypomnienie koncepcji SzPZ
*Akcje charytatywne : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóżmy psom ze schroniska, *Apel „Prawa dziecka”
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki / „Akademia Lwa Honorka”/
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice,  gabloty, plakaty, prezentacja na konferencji MKO )

v  Szklanka mleka- dla każdego ucznia

v  Zdrowie na talerzu

v  Wywiadówka inaczej, promowanie zdrowego stylu życia wśród dorosłych

v  Owoce w szkole, Dzień Zdrowego Śniadania

v  Dobrze jemy ze szkoła na widelcu.

v  Zajęcia warsztatowe z profilaktyki zdrowotnej – wady postawy ( szkolenie dla rodziców)

*Profilaktyka uzależnień – serfuję bezpiecznie – realizacja programu edukacyjnego
*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: -wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, białe szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne(koła zainteresowań, SKS),gimnastyka korekcyjna
*Pogadanki ekologiczne „Szkoła kształtująca konsumenta”
*Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka

v  Obchody Światowego Dnia Tolerancji – apel „ Prawa dziecka”

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Wnioski do dalszej pracy:

Kontynuowanie działań przewidzianych w harmonogramie pracy na rok szkolny 2017/2018, uatrakcyjnianie ich i promowanie w środowisku lokalnym.


Akcja Mikołajkowa - 7.12.2017 - standard II/III

  Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w Mikołajkową akcję pomocy. Mikołaje („Fryderyka”) obdarowały prezentami dzieci i dorosłych mieszkających w Noclegowni PKPS oraz pacjentów oddziału pediatrycznego szpitala Św. Trójcy. Zgromadzonych prezentów było tak dużo, że doposażyliśmy w artykuły papiernicze i gry jedną z płockich świetlic środowiskowych.
BARDZO DZIĘKUJEMY, że zawsze można liczyć na Państwa pomoc.

   http://petronews.pl/uczniowie-zamiast-prezentow-dla-siebie-dali-je-tym-ktorzy-tego-potrzebowali/#prettyPhoto

https://dziennikplocki.pl/?p=267185

Śniadanie Daje Moc - 9.11.2017 - standard II

   W dniu 9 listopada 2017 roku uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami obchodzili Dzień Śniadanie Daje Moc. Najpierw przypomnieli 12 zasad zdrowego żywienia oraz rozmawiali o roli śniadania. Po przygotowaniach przystąpili do robienia kanapek, sałatek, czy owocowo-warzywnych stworków. Kiedy kulinarna przygoda dobiegła końca dzieci posprzątały klasy i zasiadły do degustacji. Mali kucharze nie zapomnieli o innych, część z nich, pod opieką rodziców, którzy brali udział w Dniu Śniadanie Daje Moc, poszła poczęstować przygotowanym przez siebie  śniadaniem pracowników szkoły - pana dyrektora, panie z sekretariatu i innych pracowników szkoły. Propozycje śniadań przygotowanych przez dzieci były zdrowe i smaczne. Jak każdego roku dzień ten był wyjątkowy i pełen radości.

Serfuj bezpiecznie - 20.09.2017 - standard II/III

  W dniu 20 września 2017 r. w naszej szkole rozpoczął się program, który ma nauczyć dzieci i rodziców jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Do programu zostały zgłoszone klasy Vd i IIbg. Działania te są częścią programu edukacyjnego „Serfuję bezpiecznie” realizowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Jego głównym celem jest przekazanie dzieciom w wieku 10-15 lat oraz ich rodzicom i nauczycielom porad dotyczących ochrony przed niebezpieczeństwami, jakie stwarza korzystanie z Internetu

   Kampania edukacyjna powstała po to, aby uczniowie mogli się chronić przed cyberprzemocą. Główne założenie to przede wszystkim przełamanie bariery milczenia, gdy uczeń zetknie się z jakąkolwiek formą agresji w Internecie. W tej chwili dzieci albo się wstydzą,, albo boją wyjawić komukolwiek prawdę.

Wiedza ta zostanie przekazana uczniom w formie warsztatów a dla urozmaicenia projektu odbędzie się także gra miejska w terenie.

Nie tylko jednak uczniowie skorzystają z warsztatów. Niemal równolegle z zajęciami dla uczniów, organizowane będą warsztaty dla rodziców zainteresowanych bezpieczeństwem swoich dzieci. Podczas spotkań uczestnicy poznają sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w sieci. Dowiedzą się, czym jest seksting, hejting, czy phishing. Znaczna część zajęć poświęcona będzie praktycznym wskazówkom, jak zabezpieczyć komputer i urządzenia mobilne dziecka przed niepożądanymi treściami. Rodzice poznają także zasady ochrony wizerunku oraz sposoby przeciwdziałania kradzieży danych. Podczas zajęć uczestnicy spotkania otrzymają informację, gdzie mogą pobrać bezpłatny „Poradnik Rodzica” opracowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”, w którym szczegółowo opisano zagrożenia w Internecie.

Patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uczestnicy programu, czyli uczniowie klasa Vd wzięli udział w innowacyjnych zajęciach warsztatowych, które zostały poprowadzone przez pedagogów z doświadczeniem w zakresie edukacji o bezpieczeństwie w sieci.

Poradnik rodzica                                       Poradnik ucznia

          Gra miejska SP                                    Gra miejska gimnazjum


PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

w Szkole Podstawowej Nr 21 w Płocku na rok szkolny 2017/2018

„ Zdrowie mam o nie dbam”

Na podstawie zebranych informacji i ich analizie określiliśmy cele, które zgodnie z założeniami Europejskiej Szkoły Promującej Zdrowie , jak również z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r mają  za zadanie propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia całej społeczności szkolnej, jak i społeczności lokalnej.

PIORYTET:
Uświadomienie młodzieży wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Przyczyny zaistniałego problemu:
*zapracowanie rodziców i brak pełnej świadomości na temat znaczenia śniadania w dziennym harmonogramie żywienia dziecka,
*brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu
*niewłaściwe nawyki wyniesione z domu rodzinnego i otoczenia

 W roku szkolnym 2017/2018 w ramach SzPZ będziemy realizować działania dotyczące:
-stworzenia przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, humor, emocjonalne wsparcie,
-kształtowania dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, samymi uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
-kształtowania u uczniów i pracowników szkoły poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
-zachęcania do zdrowego życia oraz stworzenia uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów
-zaangażowanie rodziców i nauczycieli w zmiany żywieniowe dzieci,
-informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
-prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących ruch, upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Cel główny:
-podnieść poziom świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów w zakresie odżywiania, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa i zrównoważonej konsumpcji
-promować różnorodne formy aktywności fizycznej oraz życie bez używek i uzależnień.

Kryterium sukcesu:
-dzieci i młodzież chętniej będzie korzystać z różnych form aktywności ruchowej w szkole oraz aktywniej uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
-dzieci i młodzież świadomie wybierać będzie zdrowe produkty żywnościowe
-nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu lub II śniadania w szkole
-uczniowie znać będą zasady zdrowego odżywiania,

pojęcie zdrowej żywności, zasady kulturalnego zachowania się podczas spożywanych posiłków

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Przygotowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018

 

Przedstawienie przez koordynatora szkicu planu działań opracowanego przez szkolny zespół promocji zdrowia

-Konsultacja programu i przyjęcie propozycji działań zgłaszanych przez nauczycieli

- Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok szkolny 2017/2018

 

Koordynator oraz zespół do spraw promocji zdrowia

wrzesień

2.

Przekazanie informacjio zadaniach programu społeczności szkolnej

 

Poinformowanie o zasadach tworzenia SzPZ uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i środowisko lokalne

zamieszczenie i aktualizacja informacji o projektowanych i podejmowanych działaniach na zebraniach z rodzicami i stronie internetowej szkoły.

 

Wychowawcy klas, opracuje referat p. M. Kujawska i przekaże wych., nauczycielom i na stronę internetową, wychowawcy przekazują informacje dotyczące realizacji zadań SZPZ do koordynatora i administratora strony internetowej

Październik

 

Na bieżąco

proszę odnotować realizację w dzienniku/

3.

Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia

 

Kontynuacja programu „Owoce w szkole”, „ Mleko w szkole”

-Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”

Udział konkursie plast.„ Ekokonsument”oraz „ Szkoła kształtująca ekokonsumenta”

-Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z wymaganiami dotyczącymi aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania

-Udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów

-Udział w akcjach charytatywnych

-Przygotowanie akcji „Jesienna porcja zdrowia” warsztaty kulinarne

-„Zdrowie na talerzu”

-„Ratuj i ucz się ratować”

- „ Nie pal proszę, przy mnie”

-Cykl prelekcji i zajęć wewnątrzszkolnych dla uczniów

Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, udostępnienie materiałów nauczycielom na godz. wych,

 gazetka profilaktyczna, realizacja programów profilaktycznych” Jaś i Małgosia”, „Fantastyczne możliwości”

Gazetka „ Bezpieczny Internet”

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cała społeczność szkolna

  

Wszyscy n -le

 

Pielęgniarka

 SU

 M. Kuźniewska

 
P. B. Różańska

p. Bieńkowska

 Wychowawcy klas w porozumieniu z p. pedagog i psycholog

p. B. Mrowiec,
p. A. Mazur

p. B. Mrowiec,

 wychowawcy klas

 
p. K. Aleksandrowicz,
A. Zasimowicz

Cały rok

 

 

 Wrzesień

 

 

  

Cały rok/ zapisy w dokumentacji szkolnej/

wg planu

 

wg harmonogramu

  

X/XI

  

IV

 

III

1x w semestrze

zapisy w dokumentacji

4.

Zwiększanie współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

-Angażowanie rodziców w
akcje klasowe
-Spotkanie z rodzicami

„Wywiadówka inaczej”,
·        
prezentacja zasad prawidłowego

żywienia i potrzeb dzieci w wieku szkolnym
·        
„Trzymaj formę”

Wychowawcy klas

Termin 1x w semestrze

 

Przygotuje i udostępni p. M. Wawro

 Przygotuje i udostępni p. K. Aleksandrowicz

Cały rok

5.

Włączenie się w programy zewnętrzne.

 

Ogólnopolskie programy
edukacyjne promujące zdrowe odżywianie
-zajęcia w oparciu o

scenariusze i materiały
proponowane przez organizatora:

-„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”
-„Śniadanie Daje Moc”
-Misje Śniadaniowe”
-„ Żyj smacznie i zdrowo”

 

 

 

 Koordynator
 
M. Kuźniewska
Koordynator
 
A. Gwóźdź
p. A. Umińska

Cały rok

 

 

 Cały rok

 XI
Cały rok

 

6.

Aktywność fizyczna - propagowanie form działalności sportowo - rekreacyjnej

Prowadzenie pozalekcyjnych

zajęć sportowych –SKS, gimnastyka korekcyjna

-Organizowanie wycieczek, pikników

-„Dzień Sportu”:
-Udział uczniów w kółku tanecznym w ramach zajęć pozalekcyjnych

-Wyjazdy na basen

-Udział w zawodach sportowych międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

roztańczone przerwy

Realizacja projektu„ Trzymaj formę”

zaangażowanie dorosłych w aktywność fizyczną – gazetka

Realizacja Programu profilaktycznego „ Wady postawy” – kl. II

Warsztaty szkoleniowe dla  n – li i rodziców „ Wady postawy”

 

Nauczyciele w- fiz

 

 Wychowawcy

 Nauczyciele w- fiz

 p. J. Stasiak

 n – le edukacji wczesnoszkolnej,

w -f

 Nauczyciele w- fiz

 p. M. Kujawska,

n-le w – fiz

 

p. A. Walczewska

 koordynator D. Nisztor

 

Cały rok

  

Cały rok

 VI

 Cały rok

 Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 IV

 

I semestr 2017/2018

 IX

7.

Tydzień zdrowia

Pogadanki o zdrowiu

Gazetka okolicznościowa na Światowy Dzień Zdrowia

Apel z okazji Dnia Zdrowia

 Konkurs fotograficzny/ plastyczny/ - „Zdrowie mam o nie dbam…”

Konkurs na prezentację multimedialną „ Cukier?. Nie, dziękuję.

Pielęgniarka

H. Nowak, K. Bieńkowska

M. Staniszewska

 
Szkolny zespół SZPZ

 
p. A. Zasimowicz
 
p. H. Nowak
Kl. IV – VII, kl. II III gimn

Cały rok

IV

 IV

 
III/IV

 

III/IV

8.

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia

Organizacja Dni Otwartych Szkoły

-organizacja pikniku rodzinnego „Zdrowie mam o nie dbam” - zaproszenie skierowane do społeczności lokalnej

Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

Realizacja projektu „ Moje miasto bez elektrośmieci”, wdrażanie do prawidłowej segregacji śmieci  - pogadanki

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta, kraju

Koordynator

 Wych. Klas III

 Koordynator SzPz

 Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 III

 V

 IX

 IV/V

 

 

Cały rok 

9.

Autoewaluacja działań w IV standardzie SzPZ

Organizacja badań
Praca zespołu ewaluacyjnego          (arkusze ewaluacji)
Podsumowanie wyników ewaluacji

Wypełnienie raportu ewaluacji, upowszechnienie wyników ewaluacji społeczności szkolnej 

Koordynator

Zespół ds. ewaluacji

I/II

 IV

 IV/V

 Osoby odpowiedzialne za realizację przekazują informacje dotyczące realizacji zadań SZPZ do koordynatora i administratora strony internetowej wraz dokumentacją / zdjęcia, foldery, ulotki, prezentacje, scenariusze/


"Po pierwsze dziecko" - 20.06.2017 - standard II

   Wystawa prac uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Rej statkiem po Wisle - 13.06.2017 - standard II

   Dnia 13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II b z wychowawcą oraz mamą Pawła - panią Weroniką Różycką popłynęli w rejs statkiem po Wiśle. Była to kolejna nagroda dla klasy za osiągnięcie drugiego miejsca w konkursie wiedzy „Wiem wszystko o…”, w ramach całorocznej pracy w programie profilaktyczno-edukacyjnym Straży Miejskiej „Akademia Lwa Honorka”.

   Na statku przywitał laureatów kapitan Żeglugi Śródlądowej - pan Mariusz Pielaciński oraz Lew Honorek z ciocią Agnieszką. Uczniowie podziwiali statek i widok za oknem.
Jedną z atrakcji podczas rejsu była możliwość zakupienia pamiątkowych przypinek.

Gala Nakrętkowa - 02.06.2017 - standard IV

„Żeby coś stało się możliwe trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwym”

W obecnym roku szkolnym, cała nasza placówka pracowała nad „niemożliwym”. Zbieraliśmy nakrętki dla Fundacji Portal FM – Pomagamy dzieciom i uczestniczyliśmy w konkursie ekologicznym „Mazowsze – czysta kraina”. Fundusze ze zbiórki przeznaczone zostały na pomoc potrzebującym dzieciom – a My!.., odebraliśmy nagrodę główną! Uroczysty finał odbył się 02.06.2017 roku w MDK-u w Płocku. Oprawę artystyczną przygotowały dzieci z naszej szkoły – klasa I c pod kierunkiem p. Iwony Kobylańskiej. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczniów naszej placówki zebraliśmy 1400 kg nakrętek. Brawo! Dziękujemy!

Piknik Rodzinny - 02.06.2017 - standard IV

Stadion Miejski - zawody - 18.05.2017 - standard IV

Podsumowanie akcji charytatywnej "Kup pan szczotkę" - standard II

L.P.

Nazwa artykułu

Ilość

1.

szczotki

692

2.

pasty

359

W imieniu Fundacji „Redemptoris Missio” wszystkim którzy wsparli akcję

DZIĘKUJEMY

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 12.05.2017 - standard IV

"Znam przepisy - jestem bezpieczny" - 8.05.2017 - standard II

Uczniowie klasy I a gimnazjum pod opieką pani Jadwigi Grali i pani Jolanty Junkiert przygotowali przedstawienie „Znam przepisy – jestem bezpieczny”, na które zaprosili uczniów klas I-III SP. W prosty i zabawny sposób przypomnieli młodszym koleżankom i kolegom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Straży Miejskiej.

Światowy Dzień Zdrowia - 7.04.2017 - standard III

   Dnia 7 kwietnia 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji klasa II b z wychowawcą - panią Anetą Gwóźdź przygotowała szkolny apel. Mali aktorzy promowali zdrowy styl życia oraz zachęcali do jedzenia warzyw i owoców ze względu na ich walory. Głównym celem apelu było kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw zdrowotnych z uświadomieniem własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.
   Specjalnie na tę okoliczność maluchy udekorowały salę swoimi owocowo-warzywnymi ulubieńcami. Mama Pawełka – pani Weronika Różycka przygotowała dzieciom bajeczne przebrania. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Gośćmi specjalnymi były: pani pielęgniarka i pani stomatolog.
   Uczniowie z uśmiechem na twarzach zaprezentowali program artystyczny: wierszyki, piosenki i układy taneczne. Te ostatnie dostarczyły publiczności najwięcej wrażeń, porywając widzów do tańca.

Woda - 4.04.2017 - standard III

W dniu 4 kwietnia, kl. I c wzięła udział w warsztatach ekologicznych, prowadzonych przez p. Malwinę Chrobot, pracownika Płockich Wodociągów.
Spotkanie odbyło się wokół tematu „Woda nasza – ścieki wasze”. Podczas zajęć, dzieci utrwaliły sobie wiadomości o rzekach oraz zapoznały się z zasadą ich oczyszczania. Obejrzały film instruktarzowy dotyczący oczyszczalni ścieków w Maszewie, rozwiązywały zagadki, rebusy, kolorowały ilustracje.
Uczniowie otrzymywali również drobne upominki – nagrody za wzorową pracę i zaangażowanie w działania ekologiczne.

Garysia z Kamerunu -29.03.2017 - standard II

Gośćmi naszej społeczności  szkolnej dnia 29 marca br. była s. Norberta, misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek i 10 letnia Gabrysia, mieszkanka Kamerunu.  Przybyły do nas, by podziękować  uczniom i gronu pedagogicznemu za zbiórkę ubrań, butów, pomocy szkolnych dla dzieci w Afryce – Kamerunie.  Zbiórka miała miejsce w okresie Bożonarodzeniowym 2016 r.
S. Norberta pracuje w Afryce, w Kamerunie już 20 lat. Wiele lat była odpowiedzialna za szkoły i przedszkola, do których uczęszczało ok. 500 dzieci. Od 2012 roku Siostra jest odpowiedzialna za żłobek z 30 dzieci w wieku od 3 miesięcy do trzech lat w miejscowości Bertoua Kpoglota. Od kilku lat pragnieniem Siostry była pomoc kilkuletniej dziewczynce Gabrysi, która urodziła się bez nóg. Gabrysia często mówiła: „Siostro, chciałabym mieć jakieś nogi…”. Marzenie dziecka spełniło się po kilku latach, gdy zaprzyjaźniona rodzina  Siostry Norberty ze Stanów Zjednoczonych zebrała i ofiarowała pieniążki na operację i protezy dla Gabrysi. W lutym br. Siostra  przyleciała z już… 10 letnią Gabrysią do Warszawy, gdzie po operacji dziewczynka otrzymała nowe protezy. Dzień 29 marca, to czwarty dzień od operacji Gabrysi.  Już zaczyna samodzielnie chodzić. Jest bardzo dzielna! Gabrysia ubrana była w sweterek i bluzeczkę otrzymaną od dzieci z naszej szkoły podczas świątecznej - Bożonarodzeniowej akcji - zbiórki.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę rzeczy dla dzieci z misji prowadzonych przez nasze siostry, a szczególnie ze żłobka Aniołów Stróżów w Kamerunie.   S. Ismana

Projekty edukacyjne gimnazjum - 23.03.2017 - standard II

Dnia 23 marca 2017r. uczniowie klas gimnazjalnych zaprezentowali projekty edukacyjne.

Klasa II ag pod kierunkiem pani Marzeny Kujawskiej przedstawiła prezentację pt. ,,Władysław Broniewski poeta Mazowsza”.

Klasa II bg pod kierunkiem:

- pani Iwony Kawałczewskiej - Kanut ,,Słynni matematycy”,

- pani Aliny Głuszek-Obszyńskiej -,,Uzbrojenie Polski, III Rzeszy oraz ZSRR podczas II wojny światowej”,

- pani Hanny Nowak ,,Czy dźwięki są szkodliwe dla zdrowia człowieka, a może można nimi leczyć?”

Mycie zębów  - standard III

 
Szkoła promująca zdrowie – sprawozdanie za II półrocze 2016/2017

Realizacja działań w tym roku szkolnym przebiega pod hasłem

Bezpiecznie i miło, by się w szkole lepiej żyło!
Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:

-Urzędem Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Policją i Strażą Miejską
- Zespołem Szkół Medycznych

 Działania kontynuowane w roku szkolnym 2016|2017

*Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
*Pogadanki – przypomnienie koncepcji SzPZ
*Akcje charytatywne
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki / „Akademia Lwa Honorka”/
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Dzień Matki, Dzień Rodzinki, Rodzinny Piknik Integracyjny, prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice, dzień otwarty w szkole, gabloty, plakaty, )

v  Szklanka mleka- dla każdego ucznia, „ Owoce w szkole”, fluoryzacja w klasach pierwszych

v  Akcja aktywna przerwa – ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe dla najmłodszych w czasie przerw – ruch to zdrowie.

v  Owoce w szkole, Światowy Dzień Zdrowia

v  Zajęcia warsztatowe z profilaktyki zdrowotnej – Zespół Szkół Medycznych

*Profilaktyka uzależnień
*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: -wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, zielone szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne(koła zainteresowań, SKS), gimnastyka korekcyjna
*Pogadanki ekologiczne „Dzień Ziemi”, „ Święto Polskiej Niezapominajki”, „ Tropiciele odpadów”
*Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka

v  Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców – prezentacja zasad zdrowego odżywiania i zagrożeń wynikających ze złych nawyków.

v  Realizacja programów profilaktycznych

v  Zorganizowaliśmy konkurs „ jestem zdrowy bo….”

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Zadania przewidziane w harmonogramie na rok szkolny 2016/2017, zostały zrealizowane.

 

 

Sprawozdanie z działalności „Szkoła Promująca Zdrowie” (I półrocze 2016/2017) – Maria Kuźniewska

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji rzeczywistości szkolnej i jej najbliższego otoczenia oraz konsultacji z rodzicami, nauczycielami jak również z wychowankami naszej szkoły wyłoniono priorytetowe zadanie jakim jest bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią. Po wyłonieniu problemu został opracowany plan działań na rok szkolny 2016/2017, z którym została zapoznana społeczność szkolna. Realizacja działań w tym roku szkolnym przebiega pod hasłem „Bezpiecznie i miło, by się w szkole lepiej żyło!

Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi: Urzędem   Miasta, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr1, LOP, ZOZ, pielęgniarką szkolną, Policją i Strażą Miejską, Schroniskiem dla zwierząt.

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2016|2017:
- Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
- Pogadanki – przypomnienie koncepcji SzPZ
- Akcje charytatywne „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóżmy psom ze schroniska,
- Apel „Prawa dziecka”
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki /„Akademia Lwa Honorka”/
- Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
- Szkolne i klasowe uroczystości: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice, gabloty, plakaty)

- Profilaktyka uzależnień
- Różnorodne formy spędzania czasu wolnego: wycieczki rekreacyjne, turystyczne, rajdy piesze, białe szkoły, imprezy sportowe, zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, SKS), gimnastyka korekcyjna
- Pogadanki ekologiczne „Segreguję śmieci”
- Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka
- Obchody Światowego Dnia Tolerancji – apel „Prawa dziecka”

W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności - wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Wnioski do dalszej pracy:
Kontynuowanie działań przewidzianych w harmonogramie pracy na rok szkolny 2016/2017, uatrakcyjnianie ich i promowanie w środowisku lokalnym.

Lekacja wf-u z Mistrzem Adamem Wiśniewskim

 

Spotkanie integracyjne klas III SP

Dnia 22 listopada 2016 r o godz. 17.00 na dużej sali gimnastycznej nauczyciele klas III zorganizowali imprezę integracyjno-sportową dla rodziców i uczniów klas III pod hasłem " W zdrowym ciele, zdrowy duch". Rodzice i dzieci brali udział w różnych konkurencjach sportowych m. in " Sadzenie ziemniaków", " Wyścig rodzeństwa syjamskiego", " Wyścig rydwanów" i wiele innych. Po zawodach sportowych wszyscy, którzy przybyli na imprezę degustowali przygotowane przez rodziców smakołyki (chleby własnego wypieku, ciasteczka zbożowe, owsiane, kruche, domowe konfitury, powidła i dżemy oraz masło). Dopełnieniem wspaniałych przysmaków były soki wyciskane ze świeżych owoców i warzyw przygotowane przez firmę "AGMAR". W czasie degustacji wszyscy mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze.

Sprawozdanie z trzyletniej działalności szkoły
ubiegającej się o wojewódzki certyfikat

Raport z ewaluacji SP 21 - 2016

"Sport na zdrowie" - zawody klas 4

Piknik Rodzinny

Dalsza część pikniku odbyła się 20 maja na terenie Orlika. W programie były: konkursy, quizy o tematyce profilaktycznej, promującej zdrowie, zabawy plastyczne, turniej sprawnościowy klas I oraz wspólny udział dzieci i rodziców w konkurencjach sportowych. Na szkolnych korytarzach można było obejrzeć wystawę „ Przez aktywność po zdrowie”, prezentowane były prace promujące zdrowy styl życia oraz cudeńka z warzyw i owoców. W integralną całość wpisały się okolicznościowe gazetki i ulotki informacyjne o realizowanych w szkole projektach i zadaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

Organizacja festynu to wspaniała okazja do współpracy szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia: Zespołem Szkół Medycznych, Sanepidem, Strażą Miejską, ZOZ. Na zakończenie imprezy najlepszym wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy.
Promocja zdrowia - "Przez aktywność po zdrowie"

 W dniu 19.05.2016r w Zespole Szkół nr 2 w Płocku zorganizowano piknik integracyjny „Przez aktywność po zdrowie” dla społeczności lokalnej. W pierwszej części spotkania, z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli placówek i organizacji współpracujących ze szkołą w realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży Maria Kuźniewska -szkolny koordynator dokonała publicznej prezentacji osiągnięć szkoły i wyników autoewaluacji. Prezentację multimedialną poprzedził program słowno – muzyczny przygotowany przez nauczycieli  naszej placówki. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać piosenek i obejrzeć inscenizację w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły. Swoje umiejętności zaprezentowała Aleksandra Kaźmierska Mistrzyni Tańca I Ogólnopolskiego Turnieju Solistów i Duetów. Po zakończeniu prezentacji odbyła się degustacja produktów ze szkolnych kramów zdrowej żywności. Młodzież gimnazjalna i dzieci szkoły podstawowej przygotowały wystawę „ Przez aktywność po zdrowie”, prezentowane były prace promujące zdrowy styl życia oraz cudeńka z warzyw i owoców. W integralną całość wpisały się okolicznościowe gazetki i ulotki informacyjne o realizowanych w szkole projektach i zadaniach z zakresu edukacji zdrowotnej.

Misje

Uczniowie naszej szkoły zebrali dary materialne dla swoich koleżanek i kolegów z Kamerunu. O taką formę pomocy poprosiła s. Ismaela ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek,  która już ponad 20 lat posługuje na misjach w Afryce. Siostra prosiła o letnią odzież dla dzieci, obuwie (klapki, sandały), zabawki, artykuły szkolne i witaminy. Zbiórka trwała w miesiącu grudniu dwa tygodnie. Jedna osoba z grona pedagogicznego złożyła dar pieniężny w wysokości 200 zł na opłacenie kosztów przesyłki do Kamerunu.  Dary zostały przewiezione do domu zakonnego Sióstr Pasjonistek w Płocku, a stamtąd, 27 grudnia, przekazane s. Ismaeli, przebywającej obecnie w ciechocińskim domu Zgromadzenia. Z głębi serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i osobom w różny sposób wspomagającym i organizującym tę „Misyjną szlachetną paczkę”. Dziękujemy w imieniu dzieci z Kamerunu i ich rodzin oraz s. Ismaeli i wszystkich Sióstr Pasjonistek pracujących w Kamerunie

Konkurs szkolny "Czystym powietrzem oddychajmy - śmieci nie spalajmy"

W październiku  2016 odbył się w naszej szkole konkurs proekologiczny „Czystym powietrzem oddychajmy śmieci nie spalajmy”.  Tematem konkursu były zagadnienia związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem tzw. „niskiej emisji”. Przedmiotem konkursu  dla uczniów klas I- III było wykonanie plakatu ekologicznego z hasłem, dla uczniów klas IV-VI ulotki, a klas gimnazjalnych napisanie wiersza. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej.

 WYNIKI KONKURSU:

Klasy I- III szkoły podstawowej
I miejsce (nagroda specjalna)  – Maja Osicka I c
I miejsce- Kamil Szatkowski- II g

II miejsce
1.       Ewa Okraszewska- 2 g
2.      
Alicja Kajkowska- 1 b
III miejsce
Mateusz Domański- 2 d
Wyróżnienia

1.       Patrycja Biernat- 2 c

2.       Lena Łabińska- 1 c

3.       Kamila Szmytkowska- 1 c

Klasy IV- VI szkoły podstawowej
I miejsce – Sobocińska Olga V a
II miejsce
1.       Barbara Zalewska V a
2.      
Zofia Tokarska- V a
3.      
Norbert Kuc - VI c
III miejsce
1.       Jakub Szumański – VI c
2.      
Gabriela Słupecka - VI c
Wyróżnienia
1.       Natalia Siwińska- V s
2.      
Adrian Imbirski – V s
3.      
Miłosz Żbikowski- V a
4.      
Jan Przykłota- V s
Gimnazjum

1.       Bańka Wiktoria- 1 a- I miejsce

2.       Zagroba Olaf- 3 b- wyróżnienie

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W dniu 16 XII 2016 odbył się etap rejonowy XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczennica klasy III a gimnazjum Agnieszka Garwacka w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła II miejsce.

Gratulacje!!!

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

http://petronews.pl/358-uczniow-zespolu-szkol-nr-2-w-plocku-otrzymalo-odblaski/

Prawa Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa zawierająca zbiór praw. Chociaż w Polsce konwencja obowiązuje od 1991 roku, to prawa dziecka nie są jeszcze znane i respektowane.

W naszej szkole corocznie obchodzony jest Dzień Praw Dziecka. Uczniowie chcą w ten sposób przybliżyć dzieciom znajomość ich praw, a także poinformować, gdzie mogą szukać pomocy.

Z tej okazji koleżanki i koledzy z klasy Ib, IVd przygotowali apel. Wiele mówili o najważniejszych prawach, jakie przysługują dzieciom – abyśmy je znali i korzystali z nich. Podkreślali też, że oprócz wielu praw dzieci mają także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka rodziców, Polaka i człowieka.

Uroczystość uświetnił swoim repertuarem chór szkolny pod opieką p. Jolanty Junkiert.

Na zakończenie uroczystości uczennice III klasy gimnazjum, Agnieszka Garwacka oraz Karolina Kocot zaapelowały do wszystkich zgromadzonych: „Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani”.   

Opiekunowie: p. Dorota Nisztor (kl. Ib), p. Katarzyna Aleksandrowicz (kl. IVd)

Stop zwolnienim z WF-u

1 grudnia 2016 gościem w Zespole Szkół nr 2 w Płocku był karateka - Piotr Kuś. Piotr przeprowadził lekcje wf-u z uczniami klas IVa i c  i Vs w ramach projektu „Stop zwolnieniom z wf-u”. Zachęcał do uprawiania sportu poprzez zabawę, przeprowadził szereg ćwiczeń. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Na koniec wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe prezenty w postaci kubków i worków ma buty oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z Piotrem Kuś


Śniadanie Daje Moc - kl. 2g

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!”

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym udział wzięła klasa II g wraz z wychowawcą, panią Marią Kuźniewską. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie uzyskali cenne informacje o roli prawidłowego żywienia w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania się. 8 listopada wspólnie ze szkołami z całej Polski obchodziliśmy Dzień Śniadanie Daje Moc. Zorganizowaliśmy wspólnie zdrowe śniadanie w klasie. Z przygotowanych produktów własnoręcznie wyczarowaliśmy piękne, zdrowe i oczywiście kolorowe kanapki, które zjedliśmy ze smakiem. Do degustacji zaprosiliśmy także kolegów i koleżanki z innych klas, a także pracowników szkoły.

W-F z Mistrzem

23 listopada 2016 gościem w Zespole Szkół nr 2 w Płocku był Dominik Furman – piłkarz nożny Wisły Płock. Dominik przeprowadził lekcje wf-u z uczniami klas IV e i VI d w ramach projektu „Stop zwolnieniom z wf-u”. Zachęcał do uprawiania sportu poprzez zabawę, przeprowadził szereg ćwiczeń z piłkami, które zakończone  były meczem międzyklasowym. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Dominika Furmana. Na koniec wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe prezenty w postaci kubków i worków ma buty oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z piłkarzem


Bezpieczna droga do szkoły

23 listopada Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej przeprowadził zajęcia dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku pt. Bezpieczna Droga do Szkoły”

Były to zjęcia w ramach programu profilaktycznego celem, którego jest m.in. zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, chodniku, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na zajęciach profilaktycznych omawiano także konieczność noszenia przy ubraniu lub tornistrze elementów odblaskowych. Dzieci miały okazję obejrzeć film edukacyjny pt. "Bezpieczna droga o szkoły"

Wizyta Siostry Ismaeli

Gościem naszej społeczności szkolnej w dniu dzisiejszym - 17 listopada 2016 r. była Siostra Ismaela Kuchna pracująca od 19 lat w Afryce, w Kamerunie. Siostra jest pielęgniarką, prowadzi przychodnię w mieście Tigaza. Zajmuje się także przygotowaniem ministrantów i chórów kościelnych do udziału w liturgii Mszy św. S. Ismaela posługuję także wśród ludności kameruńskiej prowadząc zajęcia z profilaktyki medycznej. Pomaga także innym siostrom misjonarkom, które pracują w szkołach i przedszkolach w Tigaza.


Bezpieczeństwo na drodze

W dniu 25.10. 2016r. odbyła się w naszej szkole już dwunasta edycja  mini olimpiady Jestem bezpieczny na drodze. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie klas II. Każda klasę reprezentowała drużyna dwuosobowa. Celem konkursu było: utrwalenie wiadomości z zakresu wychowania komunikacyjnego, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych sprawności i umiejętności. Zagadki, puzzle, znaki drogowe i jazda na rowerze to konkurencje dla grup. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za wytrwałą współpracę.  Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu! Nauczyciel odpowiedzialny za organizację i prowadzenie Hanna Staniszewska.

SREBRNY MEDAL NA 50 MIĘDZYNARODOWYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W NEW TAIPEI CITY 2016

W dniach 11-16 lipca męska reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Płocku, uczniowie klas sportowych o profilu piłka ręczna, brali udział na 50-tych Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w New Taipei City na Taiwanie.

         Drużyna składała się z 12 zawodników z rocznika 2001 i 2002 : Kacper Kulpiński, Michał Makowski, Jakub Goleniewski, Antoni Górecki, Filip Witkowski, Krystian Nowak, Jakub Grzanowski, Olaf Zagroba,  Damian Myczka, Kacper Wawszczak, Oskar Niedzielski, Łukasz Ignaczak. Wszyscy uczniowie to podopieczni Łukasza Świątka – nauczyciela WF w ZS nr 2 w Płocku.

         Młodzi szczypiorniści z ZS nr 2 wywalczyli  srebrny medal, gdzie w całym turnieju  wykręcili bilans: dwa zwycięstwa, jeden remis i jedna porażka. W tej konkurencji złoto przypadło niepokonanym Słoweńcom z Celje, a brąz przedstawicielom gospodarzy z Tajpej, którzy w ostatnim meczu ulegli płocczanom 28:29.

Góra  Grosza

W dniach 23XI – 4XII 2015r. odbyła się XVI edycja ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem tej charytatywnej akcji jest pomoc dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z tradycją, także uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w zbiórkę monet. Szkolną Górę Grosza koordynowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI i gimnazjum, jednak w tym roku pieniądze były zbierane, segregowane oraz liczone indywidualnie w każdej klasie pod kierunkiem wychowawców. W tegorocznej zbiórce monet klasy I-III uzbierały sumę 1431 zł 40gr, natomiast uczniowie klas IV-VI, Iag oraz IIag zebrały kwotę 873 zł 33 gr. Wszystkim uczniom oraz wychowawcom SU dziękuje za aktywne uczestnictwo w tej szlachetnej akcji.

Szlachetna Paczka

W ramach akcji „Szlachetna Paczka” dzięki ofiarności dzieci, rodziców, nauczycieli udało się dla potrzebującej rodziny zebrać: 41 paczek z żywnością, 11 z artykułami chemicznymi, 16 z artykułami papierniczymi, ubraniami, zabawkami, pościelą + materac do łóżka. Za okazaną pomoc, serce wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski, dyrekcja szkoły.


Prawa Dziecka - 20.11.2016

Ja MAM PRAWO, Ty MASZ PRAWO, On MA PRAWO.

Do poznania swoich praw zachęcał uczniów naszej szkoły DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY KLUB EUROPEJSKI na uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie klasy IIIa zaprezentowali scenki, w których obrazowali zapisy Konwencji dotyczące prawa do: nauki, życia bez przemocy, ochrony przed poniżaniem i okrutnym traktowaniem, wyrażania własnych poglądów, wypoczynku i czasu wolnego. Scenki przeplatane były informacjami przygotowanymi przez uczennice gimnazjum  dotyczącymi genezy dokumentu oraz piosenkami. Przedstawienia zostały obejrzane z dużym zainteresowaniem. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie apelu były: p. D. Nisztor, p. K. Aleksandrowicz a oprawą muzyczną przygotowała p. J. Junkiert.

Ogólnopolski program edukacyjny "Planeta Energii"

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie Kl. II b i III b gimnazjum prowadzili lekcje dla młodszych uczniów z klas trzecich, dla których przygotowali różne zabawy językiem polskim. Uczniowie klasy VIs przygotowali lekcję – „Eee, polszczyzna.” Były konkursy: Jeden z pięciu, uczniowie musieli wykazać się znajomością języka polskiego – literatury, gramatyki, ortografii; a także „łamali” języki podczas czytania łamańców językowych. Na szkolnych korytarzach pojawiły się też plakaty przygotowane przez uczniów klasy IIIb i VIs – Pamiętajmy na co dzień o poprawnej polszczyźnie

MasterChef Junior - kl. 3f

9 grudnia w klasie III F odbył się klasowy konkurs „ MasterChef Junior”. Celem konkursu było promowanie zdrowego sposobu odżywiania się, rozwijanie zdolności i zainteresowań kulinarnych.  Jury w składzie: p. Teresa Pomianowska, p. Danuta Łubińska oraz p. Marta Przybylska powitało  wszystkich uczestników konkursu. Zadaniem dzieci było opracowanie w domu przepisu na popisowe danie oraz przygotowanie niezbędnych składników. Uzbrojeni w fartuszki, deski i przybory kuchenne, po dokładnym umyciu rąk uczniowie przystąpili do wykonania autorskiego dania, na które mieli 45 minut. Jak się okazało nie jest łatwo wyłonić wśród tylu kulinarnych talentów klasowego masterchefa. Wszyscy zadbali o detale starając się by dania wyglądały i smakowały wspaniale. Podczas oceny Jury brało pod uwagę przygotowanie i organizację pracy, smak oraz udekorowanie potrawy.  Po burzliwych naradach Jury ogłosiło zwycięzców. Należą do nich: Maria Kokosza i Miłosz Ręczkowski. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Sowiński oraz Karolina Szmiga. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy.

XIII edycja konkursu "Świadoma energia"

Finał XIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Świadoma energia - oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

3 grudnia 2015 r. w warszawskim kinie Praha odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom XIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Świadoma energia - oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
W konkursie wzięło udział ponad 700 uczniów z terenu Mazowsza. Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach: szkolnym, lokalnym i wojewódzkim. Uczestnicy konkursu oceniani byli w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy 0–III szkoły podstawowej, klasy IV–VI szkoły podstawowej i klasy I–III gimnazjów. Każda z grup musiała przygotować konkretne rodzaje prac: I grupa wiekowa – plakat ekologiczny z hasłem reklamowym, II – komiks, natomiast III – prezentację multimedialną. Do finałowego, wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowało się 18 uczniów z: Legionowa, Płocka, Ciechanowa, Pionek, Sterdyni, Raków, Wołomina, Małkini Górnej, Łosic, Łęgu Probostwa, Radomia, Mochowa, Mińska Mazowieckiego, Karniewa, Żuromina. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów poszczególnych kategorii, a także przyznała 9 wyróżnień.

Uczeń klasy I d naszej szkoły – Mateusz Domański pod kierunkiem wychowawczyni Pani Hanny Staniszewskiej zajął II miejsce
w konkursie.

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie. Dla laureatów konkursów przygotowano cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych oraz publikacji o tematyce edukacyjno-ekologicznej. Zakup nagród został sfinansowany kwotą 45 tys. zł dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrody laureatom konkursów wręczył wraz z Organizatorami Konkursu - Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Tegoroczny temat konkursu przybliżał zagadnienia związane z promowaniem stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Popularyzacja tematu OZE miała zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnej wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Sukcesy Oli Kaźmierskiej w tańcu

I Ogólnopolski Turniej Solistów i Duetów
MISTRZ TAŃCA

Jazz Dance Solo od 12 latII m-ce
Jazz Dance Duet od 12 lat - I m-ce
Taniec Współczesny Solo 12-15lat - I m-ce
Taniec Współczesny Duet 12-15 lat - III m-ce
Łeba – 24 października 2015

World Dance Championship WADF 
 Mistrzostwa Świata w Czechach. 
Jazz Solo 12-15 lat -V miejsce
Contenporary Solo 12-15 lat - VIII miejsce
Mini Formacja Junior 12-15 lat
VICE MISTRZYNIE  ŚWIATA
II miejsce
Czechy, Liberec – 4-8.11.2015r

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Konkurs wiedzy o ruchu drogowymNa przełomie miesiąca października i listopada odbył się szkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym „Jestem bezpiecznym pieszym, bezpiecznym rowerzystą”.
Laureatami konkursu zostali:
Kategoria klas I
Mateusz Domański
Roksana Ziemińska
Antoni Lewandowski
Szymon Dylewski
Aleksandra Zając
Ksawery Jasiński
Weronika Borkowska
Daria Dolna
Kategoria klas II

Jacek Reszczyński
Wiktoria Jamroz
Kategoria klas III
Alicja Niesłuchowska
Laura Szpilarewicz
Miłosz Stefaniak
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

UWAGA NADWAGA

6 listopada 2015 roku w ramach IV edycji kampanii społecznej UWAGA NADWAGA w naszej szkole odbyło się spotkanie z dietetyczką panią Joanną Domańską dla uczniów klas IV a, IV b i IV c.
Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację i posłuchać prelekcji na temat zdrowego odżywiania, co szkodzi, czego unikać, co czym zastąpić, żeby było smaczne i mniej kaloryczne. Osoba prowadząca zwróciła również uwagę na znaczenie aktywności ruchowej w utrzymaniu właściwej wagi ciała i zdrowia. Na zakończenie pani Domańska odpowiadała na pytania uczniów dotyczące produktów spożywczych i odżywiania.

Ekoturniej przedszkolaków

W dniu 21 X 2015r. na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Płocku odbył się „Ekoturniej sprawnościowy przedszkolaka”. W imprezie brały udział 10-osobowe zespoły chłopców i dziewcząt z rocznika 2010, reprezentujące przedszkola numer 5, 11, 21, 27, 29 i 33. W czasie turnieju można było podziwiać „ducha walki" małych sportowców, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali różnorodne konkurencje przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z ZS nr 2 W Płocku. Celami zawodów było kształtowanie aktywności motorycznej w rekreacyjnych formach zabaw z zastosowaniem treści edukacji ekologicznej, popularyzacja gier i zabaw ruchowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Biorące udział w turnieju maluchy prezentowały swoje umiejętności sportowe m.in. poprzez udział w biegach z paczką makulatury, slalomem, z przejściem przez szarfę, rzutach piłeczką papierową. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, najlepsze okazały się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 27, drugie miejsce zajęły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5, a trzecie z Miejskiego Przedszkola nr 21. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal za udział, przedszkola gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej oraz puchary za I, II i III miejsce. Po zakończonych zawodach sportowych dzieci obejrzały program słowno- muzyczny pt. „Od ziarenka do bochenka” w wykonaniu uczniów z klasy III d i II c pod kierunkiem p. J. Stasiak, A. Garwackiej i J. Junkiert.

Turniej Andrzejkowy


W dniach 2-4 października 2015r. na terenie ZS nr 2 odbył się XV Turniej Andrzejkowy o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn koszykarek z roczników 2003 (6 drużyn) oraz 2004 (8 drużyn). Ze względu na ogólnopolską rangę imprezy, w Turnieju Andrzejkowym wzięły udział dziewczęce drużyny z różnych miast z całej Polski, m.in. Warszawy, Bydgoszczy, Działdowa. Po trzydniowych zmaganiach najlepsze okazały się zawodniczki z SP 4 Warszawa (rocznik 2003), a z rocznika 2004 drużyna MUKS Bydgoszcz. Za sprawną organizację tegorocznej imprezy zadbali nauczyciele wychowania fizycznego z ZS nr 2: p. Dorota Stępniak, p. Julita Raczkowska, p. Marek Czerwiński. Klasyfikacja ogólna XV Turnieju Andrzejkowego wygląda następująco:

        Rocznik 2003                                                                                                        Rocznik 2004

1.         SP 4 Warszawa                                                                  1.MUKS Bydgoszcz

2.         KKS PRO Basket Kutno                                                  2. SP 7 Wołomin

3.         MUKS UNIA BASKET Ostrołęka                                 3. SP 4 Warszawa

4.         MUKS 21 PŁOCK I                                                          4. SSP5 Wołomin

5.         UKS Nowa Wieś                                                               5. MUKS 21 Płock  

6.         MUKS 21 PŁOCK II                                                         6. UKS Trójka Działdowo
                                                                                            7.UKS Nowa Wieś
                                                                                           
8. SP 1 Garwolin

Tydzień Chleba w kl. IIIb

Zdrowe śniadanie w IIIb

Tydzień Dobrego Chleba

W dniach 16–23 października odbył się w naszej szkole „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. Podczas tej prozdrowotnej akcji przygotowywano liczne wystawki, plakaty oraz gazetkę na temat wyższości chleba nad innymi produktami spożywczymi. W tym czasie odbywały się również zajęcia edukacyjne dla klas drugich i trzecich oraz pogadanki o zdrowym odżywianiu dla klas pierwszych. Dnia 21 X uczniowie klasy IIc oraz IIId pod kierunkiem p. A. Garwackiej, p. J. Stasiak i p. J. Junkiert przygotowały krótki montaż słowno-muzyczny pt. „Nasz chleb powszedni-aby zdrowym być” skierowany do uczniów klas I-III oraz maluchów z płockich przedszkoli, które właśnie tego dnia odwiedziły naszą szkołę. 22 października , dzieci z klas I-III przygotowywały najzdrowszą kanapkę na świecie w ramach akcji „Zdrowe drugie śniadanie”, natomiast uczniów klas IV-VI i gimnazjum zaproszono na prezentację multimedialną na temat „Nasz chleb powszedni – dlaczego warto jeść chleb na zakwasie?”. Autorkami prezentacji były p. M. Wawro oraz p. K. Aleksandrowicz. Ostatniego dnia „Tygodnia chleba” p. T. Biernat-Malicka oraz p. B. Paprot zaprosiły do szkolnej kawiarenki celem degustacji zdrowego chleba.

Wystawa

SZANOWNI RODZICE, UCZNIOWIE,  NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY!

 

Rozpoczynamy Akcję „Podaj mydło!”.
Każdego dnia 1400 dzieci umiera z powodu chorób biegunkowych. Mycie rąk to jedna z najtańszych, najprostszych i najbardziej efektywnych metod profilaktyki zdrowotnej. Misjonarze uczą mycia rąk dzieci chodzące do prowadzonych przez nich szkół i przedszkoli. Aby dobre nawyki mogły się kształtować i trwać potrzebne jest mydło.
Medycy z Fundacji Redemptoris Missio pracują w najdalszych zakątkach świata. Wszyscy powracający stamtąd zwracają uwagę na katastrofalny stan higieny.
Akcja
„Podaj mydło!” polega na zbiórce mydła dla podopiecznych polskich misjonarzy.
  Dur brzuszny, cholera, czerwonka, ostre biegunki to tylko niektóre z chorób, na które zapadają mieszkańcy krajów tropikalnych. Bywa, że choroby te kończą się śmiercią. Co je łączy? Wszystkie należą do chorób brudnych rąk. Można ich łatwo uniknąć po prostu myjąc ręce.  Misjonarze często zabierają mydło ze sobą idąc do swoich podopiecznych w koloniach trędowatych, więzieniach czy sierocińcach. W szkole objętej przez Fundację programem „Adoptuj szkołę” siostra Alicja Adamska założyła dzieciom tzw. ”woreczki czystości”. Mają w nich szczotki i pasty z Akcji „Kup Pan szczotkę”, małe ręczniczki, teraz będą miały również mydło. Na przerwie myją zęby, a w klasach mają wiaderko z wodą i myją w nim ręce. Dzięki nauce w misyjnej szkole mogą nabrać nawyków, których nie nabyły w domu.Apelujemy do wszystkich o zakup zwykłej kostki mydła - my przekażemy ją dalej. Już 5 listopada z Poznania mydło wyruszy transportem z pomocą humanitarną do Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki. Chcielibyśmy, aby Kameruńczycy mogli mieć mydło i chronić siebie i swoich najbliższych przed chorobami.

 

Akcja profilaktyczna "Dopalacze kradną życie"

Dnia 17.09. uczniowie klas Iag i Ibg wzięli udział w akcji profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy. Młodzież została zaproszona przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Klub Vale Tudo Płock, Komendę Miejską Policji w Płocku oraz Straż Miejską w Płocku. To przedsięwzięcie wpisuje się w akcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ,,Dopalacze kradną życie''. Celem projektu było uświadomienie uczniom niebezpieczeństw płynących z zażywania dopalaczy. Odbyła się pogadanka dotycząca tych niebezpiecznych substancji. W trakcie jej trwania zostały wykorzystane elementy multimedialne oraz przeprowadzono konkursy. Zawodnicy Klubu Vale Tudo Płock zaprezentowali plenerowy pokaz cross fit. Wykonano osiem ćwiczeń. Młodzież podziwiała siłę i wytrzymałość sportowców. Również obejrzano występ Zespołu Tanecznego SWPW ,,Impresja''. Bardzo się podobał. Uczniowie naszej szkoły uczyli się na fantomie, jak udzielić pierwszej pomocy. Dzięki tej akcji poznano różne formy spędzania wolnego czasu bez dopalaczy.

Młody pasażer

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZPZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU

UTRWALAMY ZDROWE NAWYKI !

 

Lp. Zadanie Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Opracowanie planu pracy Konsultacje z wychowawcami, samorządem uczniowski, dyrekcją, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi Koordynator, zespół ds. promocji zdrowia Wrzesień
2. Koncepcja Sz PZ - przypomnienie Pogadanki, prelekcje dla rodziców, dzieci, młodzieży, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
Przedstawienie koncepcji dla rozpoczynających pracę w szkole.
Koordynator wychowawcy klas Wrzesień
3. Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie, społeczności szkolnej/ regulaminy/
Dobre maniery na co dzień
Tworzenie klimatu sprzyjającemu satysfakcji z nauki i pracy w szkole – autoewaluacja
Warsztaty komunikacji personalnej
Wychowawcy klas Cały rok
 
5. Promocja zdrowia i bezpieczeństwa Zapoznanie z zasadami BHP
Współpraca z policją, strażą Miejską  - spotkania
Konkurs - Jestem bezpieczny
Nauka udzielania pierwszej pomocy – współpraca ze szkołą medyczną
Poprawa bazy lokalowej szkoły – remont łazienek, izb lekcyjnych, wymiana mebli, dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu dziecka
wychowawcy
 
A.Walczewska
H. Staniszewska
I. Kobylańska
D. Nisztor
 
 Dyrekcja szkoły
 X
 
 
 
 
 
 
Cały rok
6. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców Prezentacja zasad zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających ze złych nawyków
Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia
Dzień zdrowego śniadania
Forum dla rodziców
Realizacja programów profilaktycznych
Kontynuowanie akcji
 „ Mleko w szkole”, „ Owoce w szkole”
Fluoryzacja w klasach I
Spotkania z pielęgniarką – higiena osobista
Spotkanie dla rodziców z lekarzem pediatrą dotyczące problemu nadużywania antybiotyków w leczeniu dzieci
n- le informatyki
Wszyscy n- le
T. Malicka
B. Paprot
D. Nisztor
koordynator
Wychowawcy klas
 
Koordynator
Stomatolog
 
Pielęgniarka szkolna
koordynator
IV
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
Cały rok
7. Obchody Światowego dnia Tolerancji Pogadanki
Czytelnicze spotkania w bibliotece „ z Tolerancją za pan brat”
Apel „ Prawa dziecka i ucznia”
Wychowawcy
Nauczyciele biblioteki
Klub Europejski- P. Aleksandrowicz,
XI
 
  
XII
9. Ja to potrafię – pokonywanie trudności. Pogadanki na godz. wych. „ Moje dziecko jest zdolne – rola motywacji w nauczaniu”
Organizacja zaj. dodatkowych / zaj. wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia
Organizacja imprez integrujących zespół klasowy
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
Gazetki  klasowych i szkolnych osiągnięć
Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające
Referat opracuje i udostępni wych p.psycholog
Wych. Klas
 
Wszyscy nauczyciele
 
 
 
 
 
 
Cały rok
10. Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, udostępnienie materiałów nauczycielom na godz. wych, gazetka profilaktyczna
Realizacja programów profilaktycznych
Prawidłowa masa ciała - czy to już otyłość?
Pedagog
 
   
 
wychowawcy
Cały rok
11. Bezpieczny internet Prelekcje i pogadanki
Warsztaty z pracownikami PPP
Opracowanie kodeksu bezpiecznego poruszania się w sieci
Wychowawcy
 
Nauczyciele informatyki
 
wg planu wych
 
12. Przeciwdziałanie agresji i przemocy Realizacja zadań wynikających z programu „ Szkoła bez przemocy”
Aktualizacja gazetek ściennych o tematyce prozdrowotnej
Rozpowszechnienie ulotek o tematyce prozdrowotnej wśród dzieci i rodziców
Realizacja godz. wych o tematyce przeciwdziałania agresji
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Pedagog
 
Pedagog
 
Pielęgniarka
 
Wychowawcy klas
 
p. Aleksandrowicz
p. Sadecka
Cały rok
 
 
  
wg harmonogramu
 
 
   
IV/V
13. Autoewaluacja działań w 3 standartach SzPZ Organizacja badań
Praca zespołu ewaluacyjnego (arkusze ewaluacji)
Podsumowanie wyników ewaluacji
Wypełnienie raportu ewaluacji, upowszechnienie wyników ewaluacji społeczności szkolnej
Koordynator
Zespół ds. ewaluacji
 
14. Propagowanie form działalności sportowo - rekreacyjnej Udział dzieci w SKS, zajęciach na basenie
Udział w zawodach sportowych, prezentacja osiągnięć
Organizacja Dnia Dziecka na sportowo
Udział w rajdach, biwakach, wyjazdach
Organizacja wycieczek, wyjazdów na białe i zielone szkoły oraz obozy letnie
Nauczyciele wych – fiz
 
wychowawcy klas, nauczyciele wych - fiz
Cały rok
15. Obchody Tygodnia Zdrowia  Szkolne Obchody Tygodnia Zdrowia
 
 
 
Pogadanki o zdrowiu
Gazetka okolicznościowa na Światowy Dzień Zdrowia
D. Stępniak
K. Bieńkowska
H. Nowak
M. Żbikowska
 
Pielęgniarka szkolna
opiekunowie samorządu, n-le pielęgniarka
IV
 
 
 
Cały rok
 
 
 
IV
17. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia/ sanepid – pomiar ciśnienia/, przygotowywanie imprez okolicznościowych
Organizacja Dni Otwartych Szkoły
Festyn Rodzinny
Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
Realizacja projektu „ Moje miasto bez elektrośmieci”, wdrażanie do prawidłowej segregacji śmieci  - pogadanki
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie miasta, kraju
Koordynator
 
 
 
Wych. Klas III
 
Wszyscy nauczyciele
 
 Wych. Klas III
 
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
 
 
 
III/IV
 
wg harmonogramu
 
  
wg planu

Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2014/2015   sprawozdanie

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji rzeczywistości szkolnej i jej najbliższego otoczenia oraz konsultacji z rodzicami, nauczycielami jak również z wychowankami naszej szkoły wyłoniono priorytetowe zadanie jakim jest bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią. Po wyłonieniu problemu został opracowany plan działań na rok szkolny 2014/2015, z którym została zapoznana społeczność szkolna. Realizacja działań w tym roku szkolnym przebiega pod hasłem „ Bezpiecznie i miło, by się w szkole lepiej żyło”. We wrześniu 2014 roku został powołany zespół ewaluacyjny, którego zadaniem będzie organizacja i przeprowadzenie badań w związku ze standardami Szkoły Promującej Zdrowie.  W listopadzie 2014 roku Zespół Wspierający przy Kuratorium Oświaty w Warszawie podjął decyzję o włączeniu naszej placówki do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przy zastosowaniu różnorodnych, atrakcyjnych form i metod realizacja zadań ujętych w harmonogramie działań SZPZ w Zespole Szkół nr 2 w Płocku przebiegał zgodnie z planem.


Współpracowaliśmy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi:
-Urzędem   Miasta
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr1
-LOP
-ZOZ, pielęgniarką szkolną
-Zarządem Rejonowym PCK,WOPR
-Policją i Strażą Miejską
-SANEPIDEM
-Nadleśnictwem
-Schroniskiem dla zwierząt
-Fundacją Ekologiczną „Arka”
-Zespołem Medycznych Szkół Policealnych

Działania kontynuowane w roku szkolnym 2014|2015
*Opracowanie i realizacja planu pracy na rok bieżący
*Pogadanki – przypomnienie koncepcji SzPZ
*Sprzątanie świata-porządkowanie terenu wokół szkoły(troska o estetykę, ład w klasie, szkole i wokół niej)
*Obchody Dnia Ziemi, Święta Polskiej Niezapominajki,udział w konkursach
*Akcje charytatywne „Góra Grosza”,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóżmy psom ze schroniska, *Apel „Prawa dziecka”
*Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pogadanki, miniturniejada dla klas II
*Organizowanie życia kulturalnego uczniów: praca SU, LOP, SKO
*Szkolne i klasowe uroczystości: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Otwarty- prezentowanie działalności szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym(rodzice, przedszkola, gabloty, plakaty, ulotki)
*Uroczystości środowiskowe- piknik rodzinny „Trzymaj formę”
-debata na godz.wychowawczych „Co to znaczy bezpieczna szkoła”
-Wybory „Super Chłopaka”
-Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi,
v  Szklanka mleka- białe lub smakowe dla każdego ucznia
*Owoce w szkole
*Proszę nie pal przy mnie- program profilaktyki antynikotynowej
- wywiadówki profilaktyczne
*Zajęcia warsztatowe z profilaktyki zdrowotnej
*Profilaktyka uzależnień
*Troska o systematyczną poprawę stanu sanitarnego w szkole(remonty, wymiana mebli)
*Różnorodne formy spędzania czasu wolnego:
-wycieczki rekreacyjne, turystyczne
-rajdy piesze
-białe szkoły
-zielone szkoły
-imprezy sportowe
-zajęcia pozalekcyjne(koła zainteresowań, SKS)
-ferie na sportowo, dyskoteka szkolna
-gimnastyka korekcyjna
- Aktywność fizyczna uczniów warunkiem zdrowia i sukcesu
-sportowe zajęcia pozalekcyjne, SKS, gimnastyka korekcyjna, zawody sportowe międzyklasowe, międzyszkolne, ogólnopolskie: piłka ręczna, siatkówka
-turniejada dla przedszkoli
*Dzień dobrych uczynków- święto bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt, przyrody
*Międzyszkolny Turniej Andrzejkowy
*Chrońmy kasztanowce
*WOPR- „Pierwsza pomoc”
*Pogadanki ekologiczne „Segreguję śmieci”
* *Kontrola higieny osobistej-pielęgniarka
Realizacja projektu „I ty zostaniesz tropicielem witamin
*Zajęcia ze znajomości Internetu-współpraca z PPP nr 1
*Światowy Dzień Pluszowego Misia
Nowe zadania podjęte w roku szkolnym 2014/2015
*Śniadanie daje moc udział w akcji ogólnopolskiej
- Ruch to zdrowie, każdy to powie -akcja aktywna przerwa – ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe dla najmłodszych w czasie przerw
- Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców, apel promocja zdrowego stylu życia. Jesienna porcja zdrowia – tydzień witaminki. Dzień zdrowego śniadania.
- Realizacja programów profilaktycznych
- Obchody Światowego dnia Tolerancji, pogadanki „ z Tolerancją za pan brat”, apel „ Prawa dziecka i ucznia”
- Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień.
-Bezpieczny internet -warsztaty z pracownikami PPP. Opracowanie kodeksu bezpiecznego poruszania się w sieci. Szkolenie dla dzieci „ Zagrożenia w świecie cybernetyki”
- Propagowanie form działalności sportowo – rekreacyjnej
- Obchody Tygodnia Zdrowia
- Autoewaluacja działań w I i II standarcie SzPZ
- Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym. Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia. Organizacja Dni Otwartych Szkoły, Festyn Rodzinny
-Nocne gry i zabawy w szkole „Noc w szkole”
 W ramach programu nauczania różnorodnych przedmiotów promowano zdrowie. Zagadnienia z tego zakresu realizowano na różnych przedmiotach a w szczególności- wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, przyrody i biologii.

Wnioski do dalszej pracy:
Kontynuowanie działań w następnym roku szkolnym, uatrakcyjnianie ich i promowanie w środowisku lokalnym.

                                                                                                                            

Góra Grosza

Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji  organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom na rzecz dzieci z domów dziecka. Wszyscy wiemy, że każda drobna moneta może pomóc potrzebującym.Zebrane pieniądze zostaną przekazane rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym. Uczniowie zebrali 878,17zł. Dziękujemy za wsparcie tej wspaniałej akcji.      

               
Piknik Rodzinny

W dniu 29 maja na terenie Orlika odbył się Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców. W programie były : konkursy, quizy o tematyce profilaktycznej, zabawy plastyczne, rywalizacja klas I oraz udział dzieci i rodziców w konkurencjach sportowych. Na koniec zostały wręczone nagrody.

 
Mistrzostwa w pływaniu klas III

28 maja 2015r. na Pływalni Miejskiej Podolanka odbyły się  Mistrzostwa Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu.
W zawodach wystąpiły wyznaczone przez instruktorów dzieci z klas III, szkół podstawowych, które uczestniczą w zajęciach na pływalni w ramach obowiązkowej nauki pływania. Szkoły wystawiają najzdolniejszych pływaków, którzy rywalizują na dystansie 25 metrów stylem dowolnym. 148 zawodniczek i zawodników z szesnastu płockich szkół zaprezentowało naprawdę wysoki poziom.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
SADŁOWSKA Natalia 3a,
BRZEZIŃSKA Luiza 3d,
GŁOWACKA Julia 3c
OLSZEWSKA Wiktoria 3d
FABISIAK Aleksandra 3c
JAGIELSKI Adam 3e
BORKOWSKI Kacper 3c
ADAMOWSKI Marcel 3e
DOLNY Bartosz 3c
BIERNAT Igor 3c . 
Najlepsze lokaty uzyskali:  Jagielski Adam, zajmując 3 miejsca (na 72 dziewczynki i 76 startujących chłopców). Nasza sztafeta uplasowała się na 2 miejscu. Drużynowo zajęliśmy III miejsce  - jest to wielki sukces!     Gratulujemy wyników!


Między nami kobietkami
 

Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie „Między nami kobietkami”, który przeznaczony jest dla dziewcząt klas szóstych i stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych na przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie. Dnia 6 maja 201rr. w odbyło się takie spotkanie. Prowadząca przybliżyła dziewczynkom wiedzę na temat zmian jakie zachodzą w ich ciele w okresie dojrzewania i co decyduje o rozpoczęciu dojrzewania. Mówiła o pierwszej miesiączce, higienie oraz napięciu i lękach z nią związanych. Dziewczynki wykazały duże zainteresowanie tematem, chętnie zadawały pytania. A na koniec spotkania otrzymały zestawy upominkowe ufundowane przez firmę always.


Urodzinowa kartka dla chorego na raka Mateuszka

Uczniowie kl.2a, klas 3 i 4 wzięli udział w akcji Gazety WyborczejUrodzinowa kartka dla Mateuszka .Na lekcjach religii dzieci wykonały urodzinowe kartki dla chorego na raka chłopca, który 14 listopada obchodził będzie 6 urodziny.Uczniowie wykazali  ogromne chęci i z radością wykonywali kolorowe kartki, pisali życzenia,przynieśli nawet drobne upominki. W sumie wysłano 238 kartek.

Rodzice Mateuszka i on sam serdecznie dziękują wszystkim,którzy wpierają ich w chorobie i przyczynili się ,aby  Dzień Urodzin Mateuszka był wyjątkowy i przyniósł Mu wiele radości mimo bólu i cierpienia jakie niesie choroba. 

Prezentacja soków

 

Akcja "STOP zwolnieniom z WF-u"

Cele akcji:

•  Walka z plagą zwolnień z WF

•  Uświadamianie rodziców na temat roli zajęć sportowych w życiu dziecka

•  Przekonanie jak największej liczby lekarzy, by nie wypisywali zwolnień z WF

•  Wykreowanie postrzegania sportu jako czegoś naturalnego

•  Wsparcie warsztatowe nauczycieli w prowadzeniu zajęć

•  Wsparcie szkół w promowaniu się poprzez WF

•  Zajęcia WF kreujące postawę: Sport – nawyk na całe życie

W naszej szkole w dniu 3 marca 2015 została rozpoczęta akcja w ramach projektu „STOP zwolnieniom z Wf-u”. Ideą projektu jest organizacja lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prze wybitnych sportowców wspieranych głównie prze PKN Orlen, którzy swoim autorytetem zmobilizują uczniów do czynnego uprawiania sportów. Spotkania obejmą 16 szkól podstawowych na terenie Płocka i okolic. Wybrani sportowcy przeprowadzą w asyście nauczyciela lekcje wychowania fizycznego.

FILM na YOUTUBE

Harmonogram zajęć w naszej szkole:

3.03 – Maciej Raczyński – rozgrywający Anwil Włocławek

6.03 – Kamil Syprzak – obrotowy Orlen Wisła Płock absolwent SP nr 21 i Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 2 w Płocku

Apel ,,Dbajmy o zdrowie"

Dnia 29.04.w naszej szkole odbył się apel ,,Dbajmy o zdrowie''. Udział wzięli uczniowie z klasy IVs,IVc,VIs. Przedstawienie składało się z czterech scenek, w których uczniowie promowali zdrowy tryb życia. Zachęcali do aktywności fizycznej oraz do ograniczenia słodyczy. Namawiali do spożywania dużej ilości owoców. Spektakl został obejrzany przez uczniów klas I-III i IV-VI. Dzieciom bardzo się podobał. Wyszły zadowolone i roześmiane.  

 

,,Zdrowie w obiektywie"

 Uczniowie klas I-III i IV-VI  zaprezentowali prace fotograficzne na temat:,,Zdrowie moje i mojej rodziny w obiektywie". Promowali w ten sposób aktywny wypoczynek z rodziną na łonie przyrody. Pokazali, że można wspaniale spędzić czas bawiąc się, jeżdżąc na rowerze. 

Zajęcia warsztatowe dotyczące „Higieny jamy ustnej”

Dnia 11.03.2015 w ramach promocji zdrowia w klasach III szkoły podstawowej odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące „Higieny jamy ustnej”. Zajęcia poprowadziły uczennice Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w poszczególnych zadaniach przygotowanych przez uczennice.

,,Bezpieczna zima z WOPR"

  Dnia  16.12.2014r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami WOPR-u, którzy zaznajomili szóstoklasistów z zasadami  bezpiecznego zachowania się  podczas ferii zimowych. Również uczniowie poznali sposoby udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dzień Misia

 W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie z klas I-III przynieśli maskotki,które prezentowali podczas przerw. Dzień 25.11. długo pozostanie w naszej pamięci, gdyż dzieci spędziły go bardzo przyjemnie i radośnie.


W naszej szkole odbyła się zbiórka karmy,koców dla zwierząt ze schroniska.Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tej akcji. Pani Małgorzata Koper w imieniu Samorządu Uczniowskiego przekazała dary panu dyrektorowi schroniska.


Jestem bezpieczny na drodze

  Dnia 24.10.2014r. odbyła się XI edycja miniolimpiady dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej „ Jestem bezpieczny na drodze” zorganizowanej przez

p. H. Staniszewską, p. A. Walczewską, p. D. Nisztor, p. I. Kobylańską.

    Celem tego konkursu było przekazanie uczniom wiedzy o ruchu drogowym, utrwalenie i sprawdzenie wiadomości z zakresu wychowania komunikacyjnego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią.

    Każdą klasę II reprezentowały 2-osobowe drużyny, które brały udział

w 6 konkurencjach polegających na : rozwiązywaniu zagadek, segregowaniu znaków drogowych, układaniu puzzli, rysowaniu znaczków odblaskowych, jeździe na rowerze, ocenie podlegała również praca plastyczna, którą dostarczyły drużyny.

    W tym roku drużyny spisały się wspaniale i przyznano:

I miejsce klasa IIe. i IIf.

II miejsce klasa IIb.

III miejsce klasa IIa. i IId.

IV miejsce klasa IIc.

     Uczestnicy otrzymali w nagrodę dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Miniolimpiada przebiegła zgodnie z planem, cele zostały zrealizowane. Konkurs przyczynił się do przybliżenia sytuacji, w których uczniowie powinni zachować bezpieczeństwo na drogach. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności, wiedzę, pokonały tremę, nauczyły się współpracy w zespole. Miniolimpiada dała dzieciom dużo radości.

"Ekoturniej sprawnościowy przedszkolaka"

W dniu 05 Xl 2014r. na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Płocku odbył się „Ekoturniej sprawnościowy przedszkolaka", czyli turniej sportowy dzieci z płockich przedszkoli. W imprezie brały udział 10-osobowe zespoły chłopców i dziewcząt z rocznika 2008, reprezentujące przedszkola numer 11, 20, 21, 27, 29, 33, 35. W czasie turnieju można było podziwiać „ducha walki" małych sportowców, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali różnorodne konkurencje przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z ZS nr 2 W Płocku. Celami zawodów było kształtowanie aktywności motorycznej w rekreacyjnych formach zabaw z zastosowaniem treści edukacji ekologicznej, popularyzacja gier i zabaw ruchowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Wszystkie konkurencje sportowe dostosowane były do wieku i możliwości uczestników zabawy. Biorące udział w turnieju maluchy prezentowały swoje umiejętności sportowe m.in. poprzez udział w biegach z paczką makulatury, slalomem, z przejściem przez szarfę, rzutach piłeczką papierową. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, najlepsze okazały się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 35, drugie miejsce zajęły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 11, a trzecie z Miejskiego Przedszkola nr 20. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal za udział, przedszkola gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej oraz puchary za I, II i III miejsce.


TYDZIEŃ WITAMINKI.

W dniach od 20.10.2014r. do 24.10.2014r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku w ramach promocji zdrowia zorganizowano TYDZIEŃ WITAMINKI.
W naszej szkole w dniach 20.10.- 24.10 obchodzono ,, Tydzień Witaminki. Każdy dzień posiadał swój symbol owoców lub warzyw. Poniedziałek - dzień z jabłuszkiem, wtorek -dzień śliwki, środa - dzień marchewki, czwartek - dzień pomidora, piątek - witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, dzień warzyw i owoców.  Za korelację menu w stołówce była odpowiedzialna pani intendentka.                                      

Przydział zadań:

Klasy I-III: przygotowanie emblematów dla dzieci symbolizujących dany owoc lub warzywo na dany dzień. Dzieci mogły przyjść do szkoły w ubraniach kolorystycznie dobranych do danego owocu lub warzywa. ,,Na mojej buzi jest ładna minka, gdy w moim brzuszku jest witaminka- uczniowie klas I-III w ciągu tygodnia przygotowali owocowego ludzika w formie plakatu dowolną techniką lub koszyk  owocowo - warzywny na piątkowe przedstawienie.                              

24.10. odbyło się przedstawienie ,,Żyj zdrowo -p. D. Nisztor, p. J. Junkiert . W klasach I-III odbyły się pogadanki na temat ,, Owoce i jarzyny to same witaminy- p. pielęgniarka.

Przygotowanie jesiennego kramu- rodzice, odpowiedzialna p. Szwech.  Klasy I-III gimnazjum przygotowanie ulotek o zdrowym odżywianiu- p. K. Aleksandrowicz, p. A. Umińska-Nowak, p. M. Wawro.

20.10.-24.10.-plakaty, na których będą znajdowały się jadłospisy: ,,Niech wszystkim dania smakują, bo szóstoklasiści rymują.    

20.10.-23.10.- zajęcia zdrowej matematyki.

24.10.-wystawa rzeźb owocowo-warzywnych. Aktywna przerwa - ćwiczenia w czasie przerwy p. M. Kujawska, pokaz tańca fitness-nauczyciele wychowania fizycznego.
 

Uczniowie klasy 2a, której wychowawcą jest P. Dorota Nisztor, w każdym dniu tego tygodnia  zdobywali wiedzę i praktyczne wiadomości  i umiejętności na temat zdrowego odżywiania.

W poniedziałek w DNIU JABŁKA  przyszliśmy  do szkoły ubrani w kolory jabłek. Każdy miał przypiętą do ubrania sylwetę jabłka i najważniejsze, każdy z apetytem w tym dniu zjadł co najmniej jedno jabłko. Wysłuchaliśmy także pogadanki wychowawcy  „Dlaczego należy jeść owoce i warzywa?”

 


Wtorek był DNIEM ŚLIWKI. Przyszliśmy  ubrani na fioletowo z przyczepioną namalowaną śliwką i owocem – śliwką do zjedzenia.
 


Środa była DNIEM MARCHEWKI. Wyglądaliśmy „marchewkowo”. Chrupaliśmy marchewkę nie gorzej niż króliki.  W tym dniu wysłuchaliśmy także pogadanki Pani Pielęgniarki na temat „Zdrowo się odżywiamy”.
 

W czwartek w DNIU POMIDORA wymienialiśmy jego zalety zdrowotne. Każdy zjadł swój ulubiony gatunek pomidora.  Tego dnia przynieśliśmy do klasy różnorodne warzywa i owoce. Układaliśmy je w ozdobnych koszach i powtarzaliśmy ich nazwy, wskazywaliśmy części jadalne warzyw, utrwalaliśmy rolę warzyw i owoców w odżywianiu człowieka.
 


W piątek w DNIU WITAMINKI przygotowaliśmy dla klas I – III przedstawienie słowno- muzyczne pod hasłem „Żyj zdrowo”. Dekorację naszego przedstawienia wzbogacały kosze owocowo- warzywne,  ludziki owocowe wykonane różnymi technikami plastycznymi przez uczniów klas I-III oraz różne postacie wykonane z warzyw i owoców przez uczniów klas IV-VI.
 

 

Recytując wiersze i śpiewając piosenki przedstawiliśmy koleżankom i kolegom z innych klas receptę na zdrowe życie:

- prowadzenie aktywnego trybu życia;

Światowy Dzień Usmiechu

- przestrzeganie higieny osobistej – szczególnie dbanie o mycie zębów;

- bezpieczną drogę do i ze szkoły;

- aktywne i bezpieczne spędzanie czasu w szkole;

- jedzenie zdrowych posiłków…

Po zakończeniu przedstawienia częstowaliśmy owocami, jogurtami uczniów klas I-III oraz rozdawaliśmy gazetki o zdrowym trybie życia przygotowane przez uczniów klas starszych.


Światowy Dzień Uśmiechu obchodzimy 03.10. Pomysłodawcą tego dnia był Amerykanin, autor pierwszej ,,buźki -symbolu graficznego, wyrażającego, co jest nam w życiu niezbędne. Powiedzenie ,,Śmiech to zdrowie” to nie metafora. Z badań wynika, że śmiech rozluźnia, stymuluje wydzielanie hormonów szczęścia. Uśmiechajmy się na co dzień! W naszej szkole uczniowie przygotowali wystawkę ,,buziek”, jak również przebrali się w śmieszne stroje. Spędzili ten dzień miło i sympatycznie.
 

W naszej szkole raz w miesiącu uczennice klasy VIs organizują  dla dzieci klas pierwszych przerwę śródlekcyjną. Trwa ona kilka minut. Dziewczynki wykonują razem z dziećmi ćwiczenia, np. przysiady, podskoki, śpiewają, tańczą. Uczniowie są bardzo zadowoleni i chętnie uczestniczą w tych zabawach.
 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZPZ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PŁOCKU

Sprawozdanie

Bezpiecznie i miło, by się w szkole lepiej żyło!

 

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Opracowanie planu pracy

Konsultacje z wychowawcami, samorządem uczniowski, dyrekcją, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi

 

Koordynator, zespół ds. promocji zdrowia

Wrzesień

2.

Koncepcja Sz PZ

Pogadanki, prelekcje dla rodziców, dzieci, młodzieży, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

 

Koordynator wychowawcy klas

Wrzesień

3.

Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie

Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie, społeczności szkolnej/ regulaminy/

Dobre maniery na co dzień

Wychowawcy klas

Cały rok

 

4.

Ruch to zdrowie, każdy to powie

Akcja aktywna przerwa – ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe dla najmłodszych w czasie przerw

 

Uczniowie klas VI, gimnazjum, p. M. Kujawska. Nauczyciele wych – fiz

Cały rok

5.

Promocja zdrowia i bezpieczeństwa

Zapoznanie z zasadami BHP

Współpraca z policją, strażą Miejską  - spotkania

Konkurs - Jestem bezpieczny

wychowawcy

A.Walczewska

H. Staniszewska

I. Kobylańska

D. Nisztor

 X

6.

Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców

Prezentacja zasad zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających ze złych nawyków

Apel Promocja zdrowego stylu życia

Jesienna porcja zdrowia – tydzień witaminki

 

Inscenizacja „ Jarzynki babci Balbinki”

Dzień zdrowego śniadania

Forum dla rodziców

Realizacja programów profilaktycznych

n- le informatyki

H. Nowak,  M. Kujawska,   M. Wiśniewska

 

 A.Garwacka,

M. Kuźniewska

J. Stasiak, D. Nisztor,

J. Junkiert

Wszyscy n- le

 

 realizatorzy

IV

 

  

 

 

IX/X

 

XI

 

 

Cały rok

7.

Obchody Światowego dnia Tolerancji

Pogadanki

Czytelnicze spotkania w bibliotece „ z Tolerancją za pan brat”

Apel „ Prawa dziecka i ucznia”

Wychowawcy

Nauczyciele biblioteki

Klub Europejski- P. Aleksandrowicz,

 p. Nisztor

XI

16 listopad

 

XII

8.

Tydzień czytania o kulturalnym zachowaniu

Głośne czytanie w bibliotece, świetlicy o kulturalnym zachowaniu m.in. lektura „ Bon czy Ton” Kasdepke

 

Nauczyciele biblioteki i świetlicy

X

9.

Ja to potrafię – pokonywanie trudności.

Pogadanki na godz. wych. „ Jak radzić sobie ze stresem?”

Organizacja zaj. dodatkowych / zaj. wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia

Organizacja imprez integrujących zespół klasowy

Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Gazetki  klasowych i szkolnych osiągnięć

Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające

Referat opracuje i udostępni wychp.psycholog

Wych. Klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

10.

Stop uzależnieniom

Prelekcje, pogadanki na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, udostępnienie materiałów nauczycielom na godz. wych, gazetka profilaktyczna

Pedagog

Cały rok

11.

Bezpieczny internet

Prelekcje i pogadanki

Warsztaty z pracownikami PPP

Opracowanie kodeksu bezpiecznego poruszania się w sieci

Szkolenie dla dzieci „ Zagrożenia w świecie cybernetyki”

Wychowawcy

 

Nauczyciele informatyki

 Kl. IV

wg planu wych

 

X

12.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Realizacja zadań wynikających z programu „ Szkoła bez przemocy”

Aktualizacja gazetek ściennych o tematyce prozdrowotnej

Rozpowszechnienie ulotek o tematyce prozdrowotnej wśród dzieci i rodziców

Realizacja godz. wych o tematyce przeciwdziałania agresji

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Pedagog

 Pielęgniarka

 Pielęgniarka

   

Wychowawcy klas

p. Aleksandrowicz

p. Sadecka

Cały rok

 

 wg
 harmono-gramu

 

 IV/V

13.

Autoewaluacja działań w 3 standartachSzPZ

Organizacja badań

Praca zespołu ewaluacyjnego  (arkusze ewaluacji)

Podsumowanie wyników ewaluacji

Wypełnienie raportu ewaluacji, upowszechnienie wyników ewaluacji społeczności szkolnej

Koordynator

Zespół ds. ewaluacji

II – IV

 

V – VI

14.

Propagowanie form działalności sportowo - rekreacyjnej

Udział dzieci w SKS

Udział w zawodach sportowych

Organizacja Dnia Dziecka na sportowo

Udział w rajdach, biwakach, wyjazdach

Organizacja wycieczek, wyjazdów na białe i zielone szkoły oraz obozy letnie

Nauczyciele wych – fiz

p. Bońkowska, p. Różańska

opiekunowie SK PTTK

wychowawcy klas, nauczyciele wych - fiz

Cały rok

15.

Obchody Tygodnia Zdrowia

Dzień Odkrywców Talentów – Dbaj o zdrowie.

 

 

 

Pogadanki o zdrowiu

Gazetka okolicznościowa na Światowy Dzień Zdrowia

Apel z okazji Dnia Zdrowia

 

Konkurs fotograficzny/ plastyczny/ - „ Zdrowie moje i mojej rodziny w obiektywie”

p. Kobylańska,

p. Goździńska, opiekunowie samorządu, n-le historii

 

pielęgniarka

p. Przybyt

 

  

H. Nowak

M. Kujawska.

M. Wiśniewska

K. Bieńkowska

III

 

IV

 

IV

 

 

 

IV

 

  

III/IV

16.

Śmiechoterapia

Dzień Żartów klasowych

Tydzień dobrego humoru

Wystawa najśmieszniejsze zdjęcie klasowe i indywidualne

Stworzenie szkolnej gazetki humorów z zeszytów szkolnych

Opiekunowie samorządu Uczniowskiego klas IV - VI

IV

17.

Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

Współpraca szkoły z instytucjami w zakresie promocji zdrowia

Organizacja Dni Otwartych Szkoły

Festyn Rodzinny

Koordynator

Wych. Klas III

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

III/IV

V/VI