Przyjmowanie i rejestrowanie skarg

  1. W Zespole Szkół nr 2 w Płocku wnoszący skargi są przyjmowani przez Dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności przez jednego z zastępujących go wicedyrektorów.

  2. Dyrektor przyjmuje skargi w środy w godz. od 8.00 do 12.00, w piątki w godz. od 12.00 do 15.00 i w pierwszą środę miesiąca w godz. od 17.00 do 18.00.