UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

R. SZK. 2018/2019

 

 

·             UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

  09-400 P³ock, ul. Bielska 51, tel. 2688238

    www.uniqa.pl

·             KWOTA : 10 OOO Z£

·             Numer polisy: 998 A 791818
Instrukcja

Warunki ubezpieczenia

Zg³oszenie szkody